Detta är det vackra med runstenar, det är magin!

Den senaste veckans sessioner har haft ett manligt tema. Vi har arbetat med att frilägga förstenade marsenergier, vi har läkt gamla maktmissbruk, erövrat helt nya manliga energier som rör sig i gränslandet mellan natur och människa. Det är väldigt spännande att få vara med om allt detta. Mina egna reflektioner runt dessa processer riktade sig mot ett väkänt fenomen. Runstenar. Finns det någon dold verklighet här som är bra att känna till?

Kära Typer vad är ert perspektiv på runstenar?
Vi ser att runstenar är som höga pelare som strävar uppåt, som skapar en matris av intentioner i luftrummet
Hur menar ni?
När du tonar in på en runsten så ser du att djupt lila krafter dansar runt stenen. Det är den lila elden som dansar
Vad är det?
Den lila elden bär en intention och en transformation genom tiden, det är den transformerade marsenergins eld! Runstenarna restes under en period när manliga ursprungskrafter härjade i norden, och se! just då träder ett nytt element in på världsarenan i lika rå form! Det är ett kommunikativt element! Detta är så coolt! I den djupaste marsenergins utlevelse, när starka, modiga, råbarkade män korsade land och hav med sina vilda gester och rörelser så väcktes en kraft, om än i sin linda, som förstod att integrera denna energi in i ett kommunikativt element. Detta är det vackra med runstenar, det är magin! Att vi ser i runornas ursprungsformer hur mars i sin mest expansiva fas lät sig formas och bindas in i en för världen ny intention. Den kommunikativa tankemässiga intentionen. Därför älskar vi runstenar, vi älskar den lila elden för att den förenar mars rena vilje-energi som representeras av stenen med runornas kommunikativa ansats
Hur kan man närma sig en runsten i dag?
Åh de är högst aktuella! Det är alltid aktuellt att integrera sin rena viljekraft med ett kommunikativt element. Runstenar är från vårt perspektiv frilagda marsenergier som ni kan ta del av. Det krävdes en otrolig kraftansträngning för att massera in en vild marskraft i de vackra runorna och denna ansträngning finns som en typ av överflödsenergi runt runstenarna. Ja vi ser att runstensmatrisen sprakar!
Sprakar?
Ja det är tid nu att gå från ord till handling! Detta är transformationen i runstensmagin. Då! Gjordes ansträngningar att transformera handling till ord och nu sker en stark övergripande marsförvandling där var och en av er har unika möjligheter att transformera ord till handling! Detta är magin i den lila elden. Det är tid nu för en individuell resning av en transformerad marsenergi. Att tona in på runstensmagins överflöd är att låta er marskraft transformeras
Så vad råder ni oss att göra?
Tona in på en runsten och känn efter vad som sker när ni låter den lila elden flamma ut ur stenen, ut mot omvärlden och in i er. Och tacka sedan era förfäder!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *