ni ska vara uppmärksamma på de nya impulser som träder in i ert liv just nu

Utifrån de energier som just nu aktiveras finns det anledning för oss att  utvärdera de impulser och initiativ som strömmar mot oss, genom oss och via oss. Vad är du omgiven av just nu? Kanske är dessa initiativ och aktiviteter rikningsgivare mot framtiden?

Sol och Mars står i konjunktion i slutet av Väduren. Hur navigerar vi bäst genom denna transit?
Det är ju så att Vädurens krafter här är väldigt aktiverade. Det är krafter som går från ord till handling. Och märk väl! Det finns en manlig ström som är intressant att följa nu och det är den nya handlingens ström. Det är en mjukare handling, det är en mjukare manlig närvaro, ja det är i sanning en integrering av nya marsenergier som pågår.
Hur då egentligen?
Det finns i er tid nu ett tydligt skifte från linjär till parallell tideräkning, detta skifte gavs en tydlig tidpunkt: den 21 december 2012. Nu är det ju så att det astrologiska nyåret börjar vid vårdagsjämningspunkten, vid Vädurens nollpunkt. Därför är det många transformationsprocesser som har aktiverats av Solen de senaste tre veckorna då Solen rört sig genom Väduren. Väduren bär in den vibrationen till jorden. Att tända gnistan! Ja från en vinkel tänder den aktuella aktiviteten i Väduren den paralllella tideräkningens gnista.
Så vad innebär det för oss?
Det innebär att ni ska vara uppmärksamma på de nya impulser som träder in i ert liv just nu – när Solen passerar genom Väduren – dessa impulser är skulle vi säga riktningsgivande för framtiden. Observera dessa impulser och ge dem näring. Solen och Mars i konjunktion är ju som bekant ren energi. Mycket energi! Stark energi! Och ändå, när ni tonar in på denna konjunktion kan ni känna hur Mars rör sig lite mjukare, hur Mars skapar frihetsytor för era framtidsimpusler. Öppna er för denna energi och låt det som formas i er, runt er vara grundstenar för riktningen mot framtiden. Från en vinkel ger denna aspekt starka nycklar för hur ni ska rikta er, vad ni ska göra, vad ni kan förvänta er av ert nästa steg. Det är en handlingens aspekt, en mjuk handling, en förändringens handling, en ny stig. En stig med hjärta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *