Att bjuda in djurens evolution in i er vardag tillsammans med era smartphones och surfplattor. Detta är viktiga ting.

Världen. Det pågår så mycket dumheter, så mycket konstigheter, oroligheter och rädslor. Och ändå vaknar jag denna morgon fylld av starka helande krafter. Så hör jag Maria. Hon säger: ”Jag är orolig för fåglarna” Hon visar mig jorden och jag ser en stor glasjätte som försöker lyfta sitt ena ben men foten är fast i sin egen heta röda glasmassa som liksom skapas hela tiden. Jag ser att denna glasliknande massa ligger över och runt jorden som ett fält och jag ser att när fåglarna flyger igenom, och när djuren rör sig igenom så tappar de kraft, de dämpas och tunnas ut och försvinner.

Jag har mött en typ av ”glas” i det eteriska på sista tiden. Jag undrar vad det är? denna ”glasliknande” energi.
Likväl som ni under en period i er mänsklighetsutveckling genomgick en is-tid lever ni nu mer eller mindre i en glas-tid.
Hur menar ni?
Glas som fenomen finns runt er som ett viktigt material i er livsvärld – vi ser också att glas som fenomen i det eteriska kryper mer och mer in i era livskroppar.
Hur då?
Först behöver ni förstå glas som arketyp som bärare av två polariteter. Nämligen som bärare dels av en explosiv het flödande värmeprocess som kontinuerligt skapar en hård, kristallin, stel och till viss del skör glaskropp. Men det viktiga med glas är det faktum att du inte ser det men du ser igenom det. Vad är det egentligen? Vad är det för arketyp? Från vårt perspektiv är det det största förräderi som just nu lever på jorden. Det är samma förräderi som de mörkerväsen som gömmer sig djupast i materien, som gömmer sig på så vis att de till viss del har möjlighet att bli materien. Glas är som en typ av ”negativ”, en typ av efterbild av den djupaste mörka materien. Egentligen är det ett svart hål. Effekten av glas skapar i det eteriska svarta hål, en typ av antimateria. Vi skulle vilja kalla detta fenomen för ”glas-eter” Det är ett eter-fält som skapas i undernaturen, en frekvens som skapas i mängden av teknik och digitalisering som ni dagligen lever med. Och detta är det förrädiska, att ni lever med dessa digitala sociala fält där era medvetanden till viss del kommunicerar. Men ni vet väldigt lite om vad denna ”glas-eter” skapar för effekter i er kroppsliga organisation.
Hur kan vi börja närma oss det?
Vi börjar försiktigt att närma oss glas som arketyp. Vad händer när ni tappar ett glas i golvet. Det krossas. Tänk nu att det finns ett fält av glas, en typ av glasmassa som via sin glödande explosiva förmåga hela tiden skapar sig själv. Delar av detta fenomen har ni i era fickor, i era väskor, ni använder det dagligen som ett verktyg, via era smartphones, surfplattor, datorer…nåväl det finns mycket att säga om det konstruktiva i denna teknikutveckling sen finns några saker att vara observant på. Nämligen det faktum att när ”glas-eter” elementet skär in i era livs-eterkroppar så kan en vridning i det eteriska uppstå.
Hur menar ni vridning?
Just för att ”glas-eter” är en ljudfrekvens som tenderar att blockera en viktig ström från kosmos. Och detta kan för all del låta märkligt, men när vi ser på er ser vi att ni har horn. Vackra horn, liknande kronhjorten. Dessa horn finns fortfarande runt er hjässa som två viktigt öron.
Vad lyssnar dessa horn-öron efter?
De lyssnar på djuren, de hör djuren, de hör djursjälar, de är med djursjälar – men det viktigaste är att de ser in i evolutionen, de ser djurens evolution och vet att denna explosiva evolution är en förutsättning för den mänskliga kroppen. Så kraftfull är denna djurens evolution att det är svårt för en människa att hantera de våldsamma processer som ligger bakom och runt varje djursjäl. Vi skulle säga att era horn är en förutsättning för era livskrafter då de kommunicerar ert djupa och dramatiska förbund med djursjälarna.
Vad gör ”glas-etern” med våra horn?
Glas-etern dämpar rösterna och när ni inte längre hör tillhörigheten till djur-riket, när kontakten med djur-själarna dämpas – då vrider sig eterkroppen – som för att leta efter det den inte längre kan höra – men denna vridning har motsatt effekt – den finner inte vad den söker, ni vrider er på sätt och vis bort från den evolution som burit er fram till era smartphones.
Vad händer i organisationen när vridningen sker?
När era horn ”bedövas” av glas-etern då försvinner en andning som sker via öronen ned genom strupen ut genom lungorna till revbenens fäste. Vridningen öppnar ”hål” i livs-etern (det värmande höljet runt den fysiska kroppen) och gör det möjligt för astralkroppen att tränga in lite för djupt i den mänskliga organisationen och kroppen upplever smärtor av olika slag. Diffusa men verkliga smärtprocesser.
Vad kan vi göra för att ”skydda” oss för att kunna hantera ”glas-etern” som är en del av vår vardag?
Det kan låta naivt. Men det finns en viktig sak att göra. Det är att följa med evolutionen ut till den sfär där djursjälarna är. Djuren äger kännedom om glaset som arketyp i sina kroppar. Djurens kroppar är på sätt och vis mer robusta än människans. I djurens kroppsminnen ligger enorma värmeprocesser som liknar den värme explosion som ligger dold i glasets natur. Därför är också kontakten med djuren en länk som gör er motståndskraftiga mot glas-eter effekterna.
Hur kan vi göra det?
Börja med tacksamhet. Tacksamhet över djurens del i evolutionen. Och detta är viktiga ting. Att under en del av er mänsklighetsevolution blev ni hjälpa bort från jorden för att jorden skulle genomgå en värmeprocess – denna värme – den kunde era mänskliga ”kroppar” inte överleva. Se nu detta framför dig. Att de mest robusta människorna stannade kvar på jorden. Och de blev djuren. De utvecklade djurens specifika ensidiga förmågor för att överleva denna värmeprocess. Så kan ske att djuren nu äger värmen i sina kroppar som kan hantera glas-etern. Denna specifika värme. Vi vill förtydliga vad det är för värme. Det är en speciell sorts värme som är verksam i skapelseprocesser. Det är en transformativ värme. Ni har den inte i era kroppar. Men ni kan skapa den med era händer. Ni har förmågan att skapa transformativ värme – men ni har den inte som djuren i era fysiska kroppar. Till att börja med är det bästa ”skyddet” mot för mycket glas-eter att ni stärker kontakten med djursjälarna. Också att aktivera den kontakten i er egen eter-organisation.
Så vad är det vi har kommit fram till här. När glas-etern blir mer och mer en eterisk verklighet så dämpas alltså ljudet från djuren – rösterna från djurens evolution mattas av – men inte bara rösterna också rörelsen. När ni inte längre får naturlig healing från djuren via deras rörelser och andning, när ni inte längre får vägledning från djuren blir ni likställda. Mångfalden i det själsliga försvinner. Djurrikets variation försvinner. Och detta kan inte era smartphones ersätta. Även om ni upplever att ni kan uttrycka er individuellt i glas-riket så dämpas den individuella färgen och från ett energiperspektiv så ser ni mer och mer lika ut. Så vi ber er. Att bjuda in djurens evolution in i er vardag tillsammans med era smartphones och surfplattor. Detta är viktiga ting.


rocky_mountain_bull_elk

Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros.

Livs-etern kan ses som ett hölje runt människan. Det är ett värmande hölje som skyddar kroppen och värmer kroppen och som skapar ett livsrum för människans andning. I dag när jag gjorde en healing i livs-etern så fann jag ett hål i värmehöljet över hjärtat.

Så kan ske att detta värmehölje av olika skäl skadas, att trådarna i väven går söner. Ofta ser vi det ske när det lilla barnet blir utsatt för rädsla. Ur hålet  strömmar mot människan istället för värme – kyla.
Varför uppstår det ett hål?
Ofta av rädsla trasas värmehöljet sönder. När hålet så att säga lagas strömmar återigen värmande livskrafter mot kroppen som då belivar området som skadats av köld. Ja du förstår köld är egentligen inte bara en temperatur – köld är inte bara luften som är kall – köld är en andlig realitet som skrämmer människan, men som också bär i sig förmågan att gömma sig, som äger förmågan att dra sig in i materian och stanna där. Denna kraft äger en verklig andning och påverkar det mänskliga hjärtats känsla av glädje. När kölden andas tillräckligt länge in i den mänskliga kroppen, kanske in i ett specifikt organ så blir kroppen svag. Livskrafterna drar sig undan och kroppen tystnar. Det är viktigt att fundera över vad definitionen av liv är? Ett perspektiv är kommunikation. Förmågan att kommunicera, förmågan att relatera kommunikativt till sig själv och till den omgivande verkligheten. När livskrafterna drar sig undan tystnar kroppen och blir så småningom stum. Så är orsaken till många själsliga problem att kroppen slutar kommunicera, sluter sig och blir stum.
När vi läkte hålet i värmehöljet över hjärtat skapades en typ av spegel i höljet runt kroppen som om hela värmehöljet fick förmågan att spegla kroppen
Ja när livskrafter återigen strömmar in mot hjärtat då skapas först värme runt hjärtat och så uppstår det alldeles fantastiska. Att hjärtat återigen kan se sig själv, återigen kan spegla sig, se sin eteriska gestalt. Och detta ser vi! Som ett glädjens mirakel! Att hjärtats eteriska spegling är en röd ros. Så speglar sig det fysiska hjärtat i denna sin eteriska ros och skapar i sig en stark glädje! Glädje är hjärtats kommunikation till omvärlden och kroppen. Det är glädje. Så viktigt är det att hjärtat får se sig själv i sin eteriska gestalt. Får möta sin spegelbild i livs-etern. Se den röda rosen.
Har alla organ en ”eterisk spegelgestalt?”
Ja så ser det ut. Alla organ har förmågan att kommunicera till omvärlden sin eteriska bild, mot andra organ och mot så att säga människans jag. Den kommunikationen är viktigt för hälsan. Saknas denna livgivande aktivitet i och runt organen så dämpas också människans livskänsla och förmåga till en konstruktiv intern dialog. De röster som skapas ur brist på liv, brist på värme har en hämmande effekt på människans livskänsla. Det är röster som kommunicerar själsliga tillstånd som ”jag är värdelös” ”jag är ensam” etc. När dessa röster blir för överväldigande så kan till slut människan uppleva sig ledsen, ensam och orolig. Vi ser detta värmande hölje runt alla organ och vi ser det runt hela människan. Vi ser det runt djur och växter och till viss del men i förändrad struktur runt mineralen.
Finns något mer att säga om det här med spegling?
Ja. Vi skulle säga att det ni upplever som behov att bli ”sedda”, behov att bli bekräftade. Det härstammar egentligen från denna princip. Att när kroppen inte får syn på sin eteriska hemvist – så stannar en del av människans självreflektion upp. Vad är egentligen självreflektion? Det är just detta att se hela sin gestalt speglad in mot en andlig realitet. På så vis är denna organens spegling mot den eteriska realiteten så viktig. Det är egentligen blodet som äger förmågan att se sig själv speglad i livs-etern. Detta! Är mycket viktigt. Så är blodet bärare av människokroppens alla eteriska speglingar – så bär blodet kroppens visdom och jagets förmåga till självreflektion. Märk väl. Det finns också latenta speglingar i kroppen som kommunicerar om framtida bilder och framtida tillstånd som den mänskliga kroppen ska genomgå. Detta finns i blodet.flower-1421899_960_720

Sessioner i Stockholm

Hej!  Vill du bli speglad av mig?
I december är jag i Stockholm och det finns möjlighet att boka in sessioner.

Jag läser av din energikropp och speglar dig utifrån de frågeställningar du har, det du vill arbeta med, fördjupa, balansera upp, stärka. Jag speglar de gester som din eterkropp visar mig. Vi gör guidade meditationer, healing, energikonstellationer och stärkande gester och lär känna eterkroppens fyra fält och kvaliteter: ljus, värme, livs och klang-eter. Innan sessionen gör jag en vägledande kanalisering som jag skickar till dig och som vi har som utgångspunkt.
Hör av dig till mig med det som är mest angeläget för dig. Det kan vara frågor om relationer, identitet, hälsa, ekonomi, livsexistentiella frågor, efterlivet, framtiden, forntiden, energimedicin.

Sessionen tar runt två timmar.
Kostnad: 1200 kr
Var: Kaptensgatan 11 på Östermalm. I Pernilla Carriers fina lokaler.
När: 6, 8, 9 december

Välkommen att höra av dig till info@jennyann.se. Hej då! Hoppas vi ses! spegel

Så är detta min uppgift att synliggöra dualismen i var och en av er – och visa den för världen

När jag slöt ögonen häromdagen såg jag en örn – där örnens vingar bär två färger. Undersidan av vingarna är svart och ovansidan är vit. Det är en ensam örn som flyger i en sfär ovanför det jag känner som fågelriket.

Vad är det för örn jag ser? Vad är det för örn som visar för mig sina vingar?
Denna örn lyssnar inte till människorna, hör inte människans rop, hör ej heller mänsklighetens röst. Den tillhör ljus-etern, är endast bärare av ljus-eterkrafter och svävar med sina svart-vita vingar i en sfär som inte kommunicerar med människan. Så bär denna örn en ”nyansernas frekvens” och är en nyckel till människan att komma bortom dualismen – så är denna sfär också skyddad, denna örn är dold, är gömd för att inte skadas. Men detta är det viktiga. Att örnen brukar inte vara synlig. Ofta tittar människan upp mot denna sfär utan att skåda örnens gestalt. Den är dold. Men nu träder örnen fram i sin eteriska gestalt.
Vad betyder det att örnen nu visar sig?
Så kan ske att örnen förvandlas till väktare, att hon närmar sig jorden och vaktar nedstigandet i Gaia. Som väktare speglar hon dualismens grepp om människan. Att vandra med i underjorden är att möta principer bortom dualismen. Därför blir detta väldigt viktigt. Det finns en första regel i nedstigandet och det är regeln om nyanser. Vi ser att portar som för länge sedan är glömda, rostade och gömda öppnar sig. Viktiga portar in i Gaia visar sig. Människan hittar vägar in i jorden, hittar vägar till underjorden.
Vad är värdet med nedstigandet? Varför ska vi gå ned i underjorden?
För att lära känna dina nyanser. I underjorden – i Gaia – finns inte gott finns inte ont. Det finns nyanser av mörker – en frånvaro av ljus. Och detta är en viktigt urskiljning. Mörker som frånvaro av ljus – ej som verksam i ett motsatsförhållande till ljus. Dualism existerar inte i underjorden, existerar ej heller i den eteriska dimensionen. Vi ser nyanser, vi ser att fenomen förhåller sig till varandra på en skala och denna skala faller inte ur den eteriska matrisen, denna skala relaterar fenomenen till varandra utifrån närvaro och frånvaro. Således är kyla frånvaro av värme i det eteriska. Kylan är på samma skala som värme. Detta är viktig kunskap när ni förhåller er till obalanser också i den fysiska kroppen. Ponera att det i den mänskliga organisationen uppstår en sjukdom baserad på en obalanserad värmeskala. Att det finns sjukdomstillstånd orsakade av för stark kyla. När vi närmar oss läkandet av denna sjukdom så arbetar vi inte med att bota eller ta bort kylan – vi arbetar med att stärka värmen. Så arbetar läkare som har kännedom om hur den eteriska verkligheten påverkar kroppen. I den eteriska dimensionen skapas rörelse och dynamik utifrån brister, utifrån hål – inte utifrån motsatser. Också i underjorden lever nyanser. Där finns inte ljus såsom ni känner ljus – men en brist på ljus. Detta är som ni förstår en väsentlig skillnad. När ni lever i nyansernas rike så upphör dualismen. Detta är vad den örnen visar. För en människa som är skolad att förstå denna nyansernas princip så är denna tid – när örnen visar sig en gynnsam tid. Örnen talar om detta till er. ”För er som bär nyanser i hjärtat – dessa nyanser blir synliga för världen. Också ni som tyvärr bär dualism i hjärtat – denna dualism blir synlig för världen. Så är detta min uppgift att synliggöra dualismen i var och en av er – och visa den för världen”
Vad innebär detta för oss egentligen?
Ni kan komma att möta frågor – också i offentligheten – där ni tvingas konfronteras med motsatser. Där ni kan tvingas ta ställning för svart eller vit, bra eller dåligt, ont eller gott. Detta är mycket slitsamt och det fullkomligt suger energi. Detta tumlande runt i motsatser och en världens förväntan på att ta ställning för eller mot. Det sliter i det eteriska, det skapar disharmoni i det eteriska eftersom dessa hårda avgöranden kan skada en skala, kan skapa brott i nyansernas rike. Så är det med de tiotusen tingens värld att förhållandet till motsatser skapar krig, skapar distans, separation och avstånd bygger främlingskap och rädsla. Så är det i tider när örnen visar sig i sin gestalt att hon uppmuntrar er att använda detta tillfälle att se nyanser istället för dualism. Detta är denna örns intention och egentliga uppgift för världen. Men örnen har ingen direkt kontakt med människan så ni behöver själva skapa förutsättningar för att bära örnens vingslag i era hjärtan. Vingslag som slår för att bryta sönder en dualismens världsbild. Denna örn tillhör världen – men en värld som är i harmoni med nyanser och inte en värld som talar det dualistiska språket. Tids nog är det möjligt för örnen att åter tillhöra fågelriket och själv öppna en kommunikation med människan.
Så vad kan vi göra för att bära örnens vingslag i vårat hjärta?
Se örnen sväva högt i en sfär ovan fågelriket. Se dess svart-vita vingar. Känn tystnaden i den sfären, känn den örnens ensamhet. Så faller örnen mot jorden. Vingarna tappar sin kraft. När örnen faller in i jordatmosfären blir hon enormt stor. Visualisera dig omgiven av hennes vingar – en vit och en svart vinge omger din gestalt. Stå i hennes bevingade famn en stund och fokusera på ditt hjärta. Låt örnens värme och tyngd stilla dig, känn hur vingarnas tyngd liksom öppnar bröstkorgen och skapar runt ditt hjärta en lätthet – som ett svävande klot – en ljusblå nyans, en himlens färg är örnens hjärta, är nyansernas hjärta. Är ditt bevingade hjärta.

ornen

Denna Ljusets Timma. Då binder din sorg och din längtan inte den döde till jorden.

Jag ser en port. Den är vidöppen och ger ett lämnat intryck. Någon har rört sig snabbt, gått ut och igenom utan att stänga efter sig. Jag upplever på avstånd en vind och en rymd. Och en ödslighet. Jag får stark magkänsla att jag ska inte gå närmare. Jag går inte dit. I dag när jag sitter vid havet och skriver funderar jag på hur jag ska närma mig porten. Jag rör vid siluetterna som omger mig där. ..horisontlinjen, bergskedjans böljande rygg, de branta klippväggarna… i rörelsen ser jag en varelse som svävar över havet. Hon är fixerad vid ett vattenchakra en bit längre ut. Jag har inte sett henne förut. Jag undrar vem hon är, vilket element hon tillhör och vilken eter-art som är hennes hemvist?

Jag är en balansdeva. Min hemvist är klang-etern. Jag tillhör jorden men jag verkar över havet.
Känner Du den Porten som står öppen?
Åh Ja!
Kan du visa mig vägen dit?
Jag kan tyvärr inte lämna min position här över vattenchakrat. Vi devor är platsbundna. Men någon annan kan visa dig vägen.
Som från ingenstans står en annan varelse vid min sida. Jag känner intuitivt att det är en typ av guide. Jag undrar vem han är och vilken eter-art som är hans hemvist.
Jag tillhör ljus-etern och vi elementarer som arbetar via ljus-etern vi kan ibland vara guider för er människor. Kom! Det går fort. Stanna! Ljus elementaren stannar på avstånd från porten.
Är den övergiven? undrar jag
Någon har gått ut! Och inte stängt efter sig! Kom! Vi kan kika igenom. Ljus-eter elementaren närmar sig försiktigt. Det är som att han smyger fram. Du kan böja dig ned säger han till mig. Och KIKA in.
Jag KIKAR in. Jag ser lavendel. Stora böljande fält av lavendel. Jag vet. Det är efterlivet.
Vad är det som sker? Varför är porten öppen?
Ställ dig här och känn! Uppmanar mig ljus-eter elementaren. En ljuvlig essens strömmar ut ur porten. En doft. En söt doft. Detta är vad som kallas ”En tid för Kosmisk Korrigering” säger han
Själar från efterlivet har möjlighet att kontakta dig! Och med mild hand korrigera din jordiska position.
Vi står en stund och känner essensen av lavendel. Jag förstår inte så värst mycket. Men jag njuter på nåt sätt ändå av stunden. Väl ”tillbaka” på stranden har jag på en fördjupande och förklarande dialog med mina ”vänner” Typerna.

Vad ville egentligen denna ljus-eter elementar visa mig?
Det finns från den andliga världen mörkertimmar och så finns det ljusa timmar. Denna port är En Ljusets Timma.
Hmm. En timma? Jag har känt att den varit öppen 3-4 dagar.
Jenny. Det är ett kosmiskt talesätt. Himlens ljusaste timma. Klockan 12 på dagen när solen står som högst. En kosmisk timma är en jordisk månad. Så ser det ut att denna port är lämnad öppen för en tid.
När jag följt rytmen runt porten ser jag att den öppnar sig mer och mer och är vidöppen om en och en halv vecka och att den stänger igen i slutet av oktober..
Ja. Detta är en tid för er att arbeta nära efterlivet
Vad? Innebär det?
HoHo! Att allt blir upp och ned. Äntligen! Att det som är dolt blir synligt, att det som legat i träda börjar röra på sig. Lavendel från efterlivet är starka vägvisare.
Gud. Så sömnig jag blir. Jag bara gäspar och gäspar. Lavendelblommorna, doften, de stora fälten, den svaga milda vinden. Men mest är det rytmen. Rytmerna från efterlivet är väldigt speciell. Den bedövar mig.
Själarna i efterlivet andas med en essens som bedövar er. Gör er sömniga.
Ändå..jag har känt stark inspiration och klarhet i mina texter..
Ja. Klarar du att omge dig med lavendelenergi från efterlivet så får du tillgång till massa inspiration och sällsam klarhet. Men! Märk väl! Inspiration från ANDRA sidan! Är alltid UPP och NER.
Råder ni till något särskilt under denna Ljusets Timma?
Ja. Om du förlorat en vän, en käresta, en anhörig. Finns några enkla lagbundenheter från ett andligt perspektiv. Det handlar om dina tankar, din sorg, din längtan. Att de i princip har den egenskapen att de binder den döde till jorden. Vi ser det ske. Och det är naturligt eftersom förlusten är en stor smärta för er. Denna Ljusets Timma. Då binder din sorg och din längtan inte den döde till jorden. Ni kan mötas i ett frihetsrum. Och detta är en stor lättnad för den döde. Därför är dörren öppen för att banden mellan er som lever på jorden och de som är i efterlivet är fria. Från vårt perspektiv betyder det stora möjligheter att skapa och återskapa en ny relation. Vi ser att det kan vara viktigt för en människa som befinner sig i en sorgeprocess att just nu finns stöd från efterlivet att ta ett steg till och gå vidare i livet. Under denna Ljusets Timma kan ni hedra och försonas med era förfäder. Er tacksamhet strömmar direkt till hela efterlivet och höjer frekvensen i den sfären. Mänsklig tacksamhet är en god sak. Att tänka gott om jorden är också en bra sak. Just för att det bidrar till att de själar på andra sidan som tvekar, som hejdar sig i sin inkarnationsimpuls upplever glädje att inkarnera igen. Och detta är så viktigt! För evolutionen.
Jag ser som att det fylls runt mig en sfär av lavendel, små blommor med stora gester.
Vi väntar med spänning på vilken inspiration dessa lavendelfält skänker er denna Ljusets Timma.

header-lavendel-723549

De tankar som huvudet formulerar i magen! De tankar som formuleras ur kullerbyttor! Vi skulle säga att de är otroligt mycket mer levande i sin tankekvalitet

Det sker omärkligt och långsamt. Att jag ger bort min kraft, ger bort mina kreativa uttryck. Kan hända förlorar jag mig långt in i en kreativ process – som kanske egentligen är någon annans kreativa process. Och jag famlar efter att återfå synskärpan och kontakten med mig själv. Kan det vara så att jag får svårare och svårare att uppleva mina gränser? Var slutar jag och var börjar omvärlden?

Så kan ske att vi behöver förstå något här som har med gränser att göra. Och vi vill förklara ett begrepp för dig som är viktigt i detta sammanhang och som vi känner som jordkosmos.
Från ert perspektiv vad är jordkosmos?
Ser du ditt huvud? Ser du stjärnorna runt huvudet? Som sänkts ned över ditt huvud och som ni känner som en gloria? Detta är huvudorganisationens arketyp, huvudet som andlig skapelse att vara din kosmiska hemvist. Din kontakt med kosmos. Ser du nu klotet i din mage? Jorden som glob som liksom svävar i din mage. Denna glob gör kullerbyttor in i tingen ja äger alla de kvaliteter du behöver för att inte häfta för hårt vid tingen. Så finns i din mage detta klot som äger elementen, som bär kvaliteter av vatten, eld, jord och luft. Som är intimt förknippad med dina sinnen. För att balansera klotet mot omvärlden krävs starka gränser och självkännedom.
Hur då?
Klotet som kvalitet arbetar i det vi kallar förnimmelse själen. Ni använder klotet som en bro till andra människors känslor och livsrum. Ni använder klotet för att känna igen och lära av andra människors själsliga processer.
Så vad sker när jag ”ger bort min kraft”
I värsta fall ger du bokstavligen bort ditt klot! Förstå oss rätt här. Naturligtvis ger du inte bort ditt klot – men du förlorar dig i mellanrummen – där du slarvar med gränserna, där övergången mellan dig och omvärlden löses upp. Klotet i magen strävar alltid efter att balansera dynamiken i det mellanmänskliga, strävar efter att fylla ut vatten om det saknas vatten, tända en eld om elden slocknat. Detta sker hela tiden som en del av er vardaglighet. Era klot förnimmer andra klot och interagerar, skapar och egentligen leker, svävar och gör kullerbyttor. Så kan ske i denna lek att ni plötsligt blir mer upptagen av andras själsliv än det egna. Så viktigt är det då att återknyta kontakten till det egna livsrummet på rätt sätt.
Hur kan jag göra det på bästa sätt?
Detta är en viktig fråga. Och vi ser att den blir viktigare och viktigare. Och vi ser att det i grunden handlar om en fråga om gränser. Det pågår i världen just nu ett upplösande av gränser. Det pågår på många sätt ett kaos som har med gamla strukturer och gamla gränser att göra – att de släpper. Och när de släpper så uppstår ett famlande. Vi skulle säga att det famlas mycket runt om. Det kan liknas med hur en människa som förlorat synförmågan försöker fånga tingen med händerna, försöker med tryck från handflatan känna väggen, hörnen, stolpen, trappräcket. Så viktigt är det i dessa tider att återknyta kontakten med sina egna gränser. Att det individuella förstår sig själv som individ i relation till världen.
Så vad råder ni mig att göra?
Vi råder dig att i dig skapa detta vi kallar jordkosmos.
Så hur gör jag det?
Vi återgår till att betrakta huvudet. Vi ser huvudet omringat av stjärnor, vi ser huvudet fylld med klarhet från den kosmiska frihetsrymden. Så låter vi huvudet sänkas ned i kroppen, vi låter huvudet placeras i magen som en typ av efterbild, som i sig skapar en efterklang av kosmisk klarhet. Denna huvudorganisationens efterbild skapar så i magen klotet. Och tänk! Huvudet passar precis i detta klot! Så stort är detta klot att huvudets storlek sammansmälter perfekt! Detta är jordkosmos i dig. Ditt arketypiska huvud placerat i magen. När huvudet flyttas ned till magen så börjar klotet i magen att vibrera och glittra. Detta är huvudorganisationens verkliga uppgift – att flytta sin klarhet till magen. Så skapas jordkosmos i dig, så förbinder du kosmos i dig med jorden, med alla element.
Hur har detta med att sätta gränser att göra?
När du gör denna gest, när du flyttar ditt stjärnbeströdda huvud till magen så skapas dina gränser naturligt. Gränser är något som organisationen är i relation till omvärlden. Gränser är inte något som konstrueras i huvudet men! Flyttar du ned huvudet till magen och skapar ditt jordkosmos då skapas organiska gränser runt dig. Detta är mysteriet med gränssättning att de verkliga gränserna, respekten för din och andras integritet lever i din organisation som en andlig realitet. Det är inte en tanke som du enbart kan tänka ut och formulera, det är inte en känsla som inspirerar till att känna fram gränsdragningar, det är ej heller en viljeprocess som automatiskt sträcker ut sig över tid. En individs gränser är något mycket mer esoteriskt, som en muskel, som ett organ som lever, andas , uppdateras och föds i varje sekund. Så står vi nu redo att göra den andliga gest och skapa vårt eget jordkosmos.
Vad händer i mig när jag gör denna gest?
När ni sänker ert stjärnbeströdda huvud ned i magen så upplever ni en bättre balans mellan tanke, känsla och vilja. De gränser som naturligt är du föds där i balansen i ditt jordkosmos. Du föds som individ i relation till omvärlden och då skapas också dina gränser naturligt. Detta leder till att huvudet befrias på sikt från den rädsla som susar omkring och skapar oreda. Nämligen den oroligheten att huvudet skulle falla ut ur sin axel, tappa sin riktning och förlora sin ganska så stela position. Det finns starka krafter runt huvudet som hela tiden arbetar för att hålla huvudet upprätt, rakt och fokuserat. Och till viss del kyligt. Kallt. Och detta! Vi skulle säga att det är till viss del en illusion! Att ni tror att huvudet behöver vara stilla för att kunna formulera tankar. De tankar som huvudet formulerar i magen! De tankar som formuleras ur kullerbyttor! Vi skulle säga att de är otroligt mycket mer levande i sin tankekvalitet. Det är dessa tankar vi vill höra. Det är dessa tankar som så småningom sträcker hela er organisation in i framtiden. jennydoborogea

 

Stora cirklar av ljus när djuren samlas under. Hur länge kan tystnad råda? När djuren samlas under?

Midsommarnatt. Tyst bär natt skuggor av dis av dimma under tallarna som suckar som bär den stora suck som reser sig under tallarna, färdas i natten igenom, under och förbi. Stråk av dimma vidrör hud med blanka droppar, svala, våta droppar strömmar drömmar över kroppar landar drömmar över äng den stora dimman suckar, andas tyst i natt. Jord och dagg i natt möter spår av dis i öga. Jord och dagg på hud som faller genom rymd mot hud. Rör vid öga. Som ser. Det vilda denna natt. Nakna fötter färdas, rör vid jord. Hör ord, den vackra sång när granen rister, river vind mot björk och al och ek och bok som prasslar, pressar, lyfter, drar samman ljud i väven, hör tallarnas dämpande sång när djuren samlas under. Stora cirklar av ljus när djuren samlas under. Hur länge kan tystnad råda? När djuren samlas under?  När tystnad kvittrar av hjärta? När tystnad bubblar av sång? När natt som viskar, väntar och väcker de minsta, de små som tjattrar och väver i mossan små små stjärnor i ljus. Hur länge kan tystnad råda i Midsommarnatt?

Djurens konung i cirkelns mitt med krona som skapar skugga. Mummel och rassel när små vill höra ord och känna jord i hjärtat som drar i kropp, som trampar och suckar och slår
”Vi har varit på flykt alldeles för länge. Det är dags att vi ger oss av.”
Kungen vrider och vänder och kronan visar en riktning, kronan den stora, ståtliga kronan den vackra som skapar skugga. De allra minsta ser skugga av kronan sluter sig samman, vänder nosen i Midsommarnatt.
”Vi ska färdas igenom under och förbi”

Så sprider sig sången som genom en kropp, ett böljande vackert steg som sprider och lyfter och färdas i natten till alla de gamla och sjuka och små. Att kungen har talat och vägen den nya leder dem igenom under och förbi. Så suckar de gamla i natten, en klagosång som skakar jord. Hör ord. Kan de vänta? Med resan? Igenom under och förbi är farofylld att vänta att undras över.

Se faun, älvor dvärgar och troll! Väktare av natt. Nu strömmar drömmar ur hålor, revor, klippor och språng ur källan dansar nymfer och feer glittrar, viftar, strösslar dimma som dämpar lusten att se, som släcker öga mot natten. Förblindad av tid blir dimman tät, blir droppen mot hud sval bildar en lucka av tid när port mot Midsommarnatt står öppen. Älvor dansar och famnar tid den nya tid och tunna tid den svala tid som rör vid hud. Så glider port till Midsommar upp. Djurkroppen samlas, färdas, rör sig. Igenom under och förbi. mist0219

 

Så är jag ett filter som snurrar och speglar känslor åt alla möjliga håll. När jag är full skyddar jag kosmos från detta känslobrus. Det som då händer på jorden stannar på jorden.

Månen är full. Jag kan inte sova. Det är den ljusaste dagen på året. Jag upplever en typ av…överlämnande. Det är något jag vill lämna. Något jag vill avsluta. Som jag inte vill bära med mig längre. Inte genom denna sommar. Denna ljusets finaste tid.

Måne…jag kan inte sova…
Jenny. Visdom är jag för ett brustet hjärta.
Månen?
Så hör min klagan som är alla eras klagan att sedan Lucifer störtade ned på jorden – den fallna ängeln – så försökte han rädda sig i fallet och drog tag i mig.
På vilket sätt Måne – drog han tag i dig?
På det värsta tänkbara sätt! Han snurrade mig. Han förbannade min rytm och satte snurr på mig. Så snurrar jag kontinuerligt och dessa mina varv vänder sig mot solen i olika skepnader.
Måne varför är det så svårt att snurra?
Snurrandet gör att jag inte ser klart. Jag kan inte stanna länge vid ett ting eller ett fenomen. Jag tvingas släppa – släppa – släppa – det jag belyser – så kan mitt ljus – min beröring verka kylig – verka kall då jag endast berör tingen med fingertopparna ej med hela handen – ej med värmen i handflatan.
Måne ibland är det skönt att bli berörd med fingertopparna
Ack! Min olycka! Ett hjärta kan inte bli berört med fingertopparna. Ett hjärta vill du hålla i handen. Vill du låta pulsera i handen din.
Men Måne – vissa delar av våra kroppar passar kanske väldigt bra att beröra med fingertopparna
Jenny. Ja. Mina fingertoppar känner du i vinden. Du känner dem i vattnet. Den beröring som du känner via elementen den strömmar via mig. Din hud mår bra av min beröring. Mitt beröringsfält är från huden och alla era energikroppar utanför huden.
Hur berör du dessa kroppar?
Änglar färdas via mig. Änglarna bär min dräkt när de visar sig på jorden
Hur då?
Just för att de är mina fingertoppar
Och växterna? Djuren? Alla elementarväsen hur berör du dem?
Elementarväsen använder mitt ljus för att äta. De får näring av mitt ljus. Jag ser dem alltid äta! Jag hör dem alltid smaska! Av den anledningen att de får näring av mig. Djuren pratar med mig. Klagar och ropar. De sänder sina klagorop till mig och jag hör dem.
Vad gör du med deras klagan?
Jag bär den, filtrerar den och vänder den ut mot kosmos för att sedan spegla tillbaka den. Jag tar emot klagan från djuren. Jag så att säga skyddar kosmos från att för mycket klagan och mörker strömmar från jorden. Jag samlar, filtrerar och speglar tillbaka.
Vad sker Måne när du är full?
Det som rör sig i det dolda, i skuggan visar sig, tar form och belyses av mig. Så är jag fullmånen! Att jag öppnar det dolda i er och ni har möjlighet att låta mig spegla det. Ni kan också liksom djuren ge mig er klagan, sjunga era klagosånger för mig. Jag lyssnar. När jag är full är jag riktad mot dig med full kraft. Då bevarar jag hemligheter. Jag skyddar både dig och jag skyddar kosmos från att er klagan, ert mörker ska strömma ut och bli till vågor i kosmos.
Måne – vad är det bra för?
Kära Jenny. Mycket av den smärta och den sorg ni bär skapar en rytmisk dynamik i kosmos. Era känslor strömmar via mig och skapar rörelser i kosmos, skapar vågor. Dessa vågor hanterar jag, är de inom räckhåll för min sfär så kan jag mildra och omvandla dem. Den lagbundenhet som jag arbetar med är spegling. Att det du sänder ut via känslan når dig tillbaka i en eller annan form. Så är jag denna ombytliga form som hanterar detta känslofilter. Så är jag ett filter som snurrar och speglar känslor åt alla möjliga håll. När jag är full skyddar jag kosmos från detta känslobrus. Det som då händer på jorden stannar på jorden. Nåväl. När det är fullmåne vänds spegeln mot dig direkt. De når mig inte. Dina känslor under fullmåne slutar att existera i känsloelementet – känslorna blir handling. De stannar i kroppen och fyller kroppen och blir till rörelse. Så får ni mycket energi när det är fullmåne. Ni får svårt att sova.
Vad är det egentligen som sker då från ditt perspektiv?
Det är en helig stund som sker. En stund att avsluta en känslocykel. Fullmånen är ett avslut och i den vidaste bemärkelsen är den ett avslut på en känslocykel. Det ni kan göra under fullmånen är att istället för att låta era känslor passera via mig ut i kosmos – så bär ni dem i er. Ni bär dem. Ni gör ett avslut och så ber ni om nåden att lämna över till moder jord – Gaia – istället för till kosmos. Så finns möjlighet att under fullmånen samla ihop själsliga intryck och ge dem till Gaia. Så är mitt avtal med Gaia att delar av henne kan processa och smälta själsliga intryck som är moget att brytas ned, som hon med sin kraft kan bryta ned. Ja under fullmånen vänder ni er ”månkommunikation” till Gaia. Då träder hon fram som tydligast för människan. Då är hon i din tjänst. Ja när jag är full då träder Gaia fram. I sin storhet för er. Varje månad finns möjlighet för er att lära känna henne lite djupare. Detta vill jag lova är den stora nåd ni lever under. Bästa tiden för läkning av era kroppar och era själar är under fullmånen. Just för att Gaia öppnar sig då och vissa processer tar hon hand om. Gaia kan verkligen hjälpa er att bränna karma. Du kan ge till henne – och speciellt under fullmånen – så kan du ge till henne från ditt själsliga perspektiv – bearbetad karma. Så kan du lära känna och ställa dig lite närmare de stora krafter som du är omgiven av.
Det är ju också sommarsolstånd i natt…
Ja det är solens rytm. När solen i norr belyser jorden som längst. Solen skyddar mörk inspiration att strömma in till jorden. Så när jag är full samtidigt som dagen är lång! Då finns anledning att dansa på jorden!
När du berättar detta upplever jag också en sorg att vi glömt bort, att vi inte lever i våra ursprungliga rytmer, att vi på sätt och vis gått vilse..
Jo. Den moderna människan. Ni lever annorlunda. Det finns principer som strömmar genom tiden som kan vara viktiga att åter knyta kunskap till. Eftersom principer är en typ av naturlagar.  shutterstock_97859531-430x322 moon

Binjurarna – ett energiperspektiv

Det är mycket brus i omvärlden som distraherar oss och gör att vi ibland känner oss kraftlösa. Det finns många källor till att vi ”tappar energi”. Jag har i många sessioner nu arbetat med att stärka binjurarna och dess funktion för välmående. Här är ett energiperspektiv på den viktiga uppgift njursystemet har för både kropp och själ.

Hur ser binjurarna ut från ett energiperspektiv?
Det första vi ser är en stor fjäril i ryggslutet. Den fladdrar precis utanför den fysiska kroppen i det eteriska fältet. Så ser vi att fjärilen blir svart att energin blir mörk och att en fladdermus fastnar och suger sig fast på kroppen.
Vad betyder det?
Binjurarna är kroppens ventilationssystem, det är ett starkt drag av vind precis vid njurområdet och när binjurarna är friska och sunda då ser vi fjärilen, att den fladdrar och skiftar i färg.
Vad händer i skiftet från fjäril till fladdermus?
Det är en viktig fråga. Vad som sker är att fjärilens vingar fylls med sot och funktionen slutar fungera. Det är sot som flimrar i eterkroppen som är små giftpartiklar men i första hand inte inflammatoriskt gift mer ett tankeinspirerat gift.
Vad menar ni?
Ett tankeinspirerat gift är en typ av fina partiklar som skapas runt huvudet. Vi kallar det tankefel som människan ibland drabbas av. Att låta tankar vara destruktiva och osanna bildar en typ av sotstoff runt huvudet som efter en tid färgar fjärilens vingar. Men märk väl. Det är inte så att fjärilen transformeras till en fladdermus. När fjärilens vingslag tappar spänst och kraft så faller fjärilen mot marken och luftströmmen vid njurområdet stannar av. Binjurarna kippar efter luft och ett själens ansikte i ryggslutet öppnar sig för att ta ett djupt andetag. Denna kroppens gest som skapats ut ur en viss panik skapar en direkt kontakt med en frekvens som fladdermöss vibrerar i och en fladdermus liksom sugs till ryggslutet och suger sig fast. Fladdermusen suger näring som en bakvänd mun mot mun metod.
Vad händer egentligen i kroppen när detta sker?
Det skapas en stressandning som riktar sig inåt mot kroppen istället för utåt. Denna andning är egentligen ett rop på hjälp. Människokroppen får svårt att släppa ifrån sig gift, hittar inte sin utandning. Fladdermusen täpper till andningen utåt och suger energi, är på sätt och vis en ätare av den själsliga andningen.
Vad menar ni med själslig andning?
Kroppen är en lysande intelligens. Själen andas ut och in genom olika organprocesser. När vi betraktar människan ser vi att kroppen är ett system och huvudet är ett system. Kroppens ansikte ser vi i ryggslutet framför njursystemet. Vi ser kroppens ansikte som gammalt och fårat likt barken på ett träd. Detta själens ansikte har som uppgift att andas och processa intryck. Genom människan passerar dagligen mängder av intryck och processer. Det är själsliga processer, andliga, fysiska, relationella, strukturella – ja alla möjliga intryck processar själen varje dag. Det är viktigt för ett välmående att denna själens andning får ske utan störningar. Fjärilens uppgift liknar ett filter för själen, ser du fjärilen från själens perspektiv ser du att fjärilens vinglag liksom sirlar solljuset som genom ett lövverk och mängden ljus och mängden mörker balanseras.
Vad händer när själen inte längre kan andas ordentligt?
Sakta dör ni. Själslivet armas ut. Smaken för färger, dofter och klanger försvagas. Känslolivet klingar falskt. Sakta tappar ni kontakten med er själva och vandrar runt med en ständig törst. En törst som inte kan släckas med vatten. Att befria binjurarna och den själsliga andningen från fladdermusen är ett av det viktigaste ting ni kan göra på vägen mot självläkning och på vägen mot ett sundare själsliv. Att åter känna fjärilens vingslag vid ryggslutet är en befrielse för hela er mänskliga organisation. Märk väl. Ni lider alla mer eller mindre av den här typen av energitjuveri relaterat till binjurarna. Det är skulle vi säga en tidssjukdom och orsaken är att ni tänker fel. Ni tror att ni känner era tankar. Men det är bara ett enda brus.
Vad har detta med det vi känner som den fysiskt manifesterade fladdermusen att göra?
Mycket. Den fysiskt manifesterade fladdermusen är ett speciellt väsen som vi ska titta närmare på då hon är intimt förbunden med kroppens njursystem och den själsliga in och ut andningen. flowers-165a (1)

 

Sköldkörteln – ett energiperspektiv

En naturlig del av min kunskapsutveckling är att fördjupa förståelsen för energiperspektivet på organen och dess funktioner i kroppen. I mina behandlingar och sessioner stimuleras läkningsprocesserna av en bredare förståelse för hur kroppen som helhet står inställd i olika matriser. Jag märker att läkningsprocesser påverkas positivt när energinperspektivet talar. Jag fick en fråga från en klient om sköldkörteln. Här lite text om den.

Från ett energiperspektiv. Vad har sköldkörteln för funktion i kroppen?
Sköldkörteln är en växlingsfördelare mellan huvudorganisationen och kroppen. Har du en obalans i sköldkörteln får du antingen ett övertryck i huvudet eller i kroppen. Vi närmar oss alltid sköldkörteln såsom vi närmar oss okända planeter eller himlafenomen i kosmos. Vi ser den som en indigofärgad krater med guldstänk. Det finns mycket dolda resurser i sköldkörteln. Det är ett av de mest hemliga organen i kroppen.
Hemlig på vilket sätt?
Hemlig på så vis att sköldkörteln talar inte, använder inte kroppsmatrisen som sin kommunikationsplattform. Använder kosmos.
Vad betyder det?
Det betyder att sköldkörteln isolerar sig till viss del från andra organ och drar sin kommunikation inåt i sig själv och uppåt.
Varför?
Från vårt perspektiv – för att kroppen från ett evolutionärt perspektiv behöver det. Sköldkörteln bär på kroppens DNA från ett kommunikationsperspektiv, bär i sig de kommunikativa koderna för kroppens evolution. Bär i sig alla koder bakåt mot en forntid och framåt mot en framtid. Därför är det viktigt att det finns en viss isolerande tendens här. Koderna bevaras till viss del i sköldkörteln.
Om en person upplever en typ av obalans i sköldkörteln..
Med stor sannolikhet är då sköldkörteln förstorad.
Vad innebär det?
Att den skaver och arbetar som en kaktus in mot kroppen. Tyvärr är det väldigt lätt att sköldkörteln förgiftar kroppen och skapar domingssymptom och svullnader i vävnader. Sköldkörteln blir som en kaktusfrukt med taggar som skapar små inflammatorer i vävnader som kapslar in vätska och bildar ödem och svullnader. Detta är tyvärr sköldkörtelns reaktion. Eftersom den inte arbetar in mot kroppsmatrisen i första hand så har den en tendens att förgifta sin egen livsmiljö. Det är en sorg för kroppen att hantera en sådan komplexitet.
Varför blir det så?
Omvänt så filtrerar sköldkörteln mängder av obalanser från andra kroppsorgan. Tröga frekvenser, det vi kallar ”demoniska kroppsprocesser” filtreras och centrifugeras för att kunna lämna kroppen. På så vis är sköldkörteln porten till den kosmiska matrisen. Rent tekniskt så är det den personliga ängeln som är ett filter mot högre frekvenser och ängeln står i nära förbund med sköldkörteln.
Vad har hänt då sköldkörteln förgiftar kroppen?
Det är att filtret inte fungerar som det ska. Åh! Det är så vanligt! Vi ser det hos så många människor. Men förgiftningen är kanske inte så stor så det går att leva med den. Men i längden är det inte hälsosamt för människans allmäntillstånd. Vad denna förgiftning egentligen gör är att den skapar en förhöjd temperatur i vävnaderna som genererar en typ av hyperaktivitet. Denna hyperaktivitet är en kronisk typ av det ni kallar stress.
Vad menar ni med att sköldköretln är en växlare mellan huvudorganisationen och kroppen?
Det är viktigt att se att kroppen de facto består av två skilda system. Huvudsystemet och Kroppssystemet. Sköldkörteln har en viktigt funktion som växlare och energivändare i kroppen mellan dessa system. När funktionen är nedsatt skapas antingen ett övertryck i huvudet eller ett övertryck i kroppen. Lite beroende på vilken typ av energiproblematik det är.
Hur ser den vanligaste problematiken ut?
En vanlig problematik är en stark aktivitet av det vi kallar ”demoniska” energier som strömmar från olika organ och som centrifugeras runt sköldkörteln och som av olika skäl inte helt kan strömma igenom och ut mot den personliga ängeln, som inte kan lämna kroppsmatrisen och filtreras ut i den kosmiska matrisen.
Varför blir det så?
Det beror på karaktären på de demoniska energierna. Det är individuellt. Det blir en överbelastning för sköldkörteln som då tyvärr reagerar instinktivt och förvandlas till en giftig kaktus för att försvara sig.
Det låter…svårt..
Ja vi skulle säga att det är svårt. Just sköldkörtelproblematik när det uppstår är svårt.
Vad kan vi göra?
Dels så behöver vi känna på karaktären och aggresiviteten i sköldkörtelns försvar. Så behöver vi försöka se vad det är för demoner som behöver lämna kroppen.
Var kommer demonerna ifrån?
Med stor sannolikhet från andra organ i kroppen som i sin tur står under inspiration från planetariska influenser. I första hand från de planeter vi kallar Kentaurer.
Vad annars är viktigt att göra?
Vid alla sköldkörtelproblem kan kontakten med den personliga ängeln förstärkas. När sköldköretln blir överbearbetad så låser sig kommunikationen med den kosmiska matrisen. Den personliga ängeln som är en del av filtreringen kan stärka och hjälpa sköldkörteln i detta trängda läge. sköldkörtelfjäril1