Detta är Jungfru Marias kraft – att hon är ursprunget och hon är processen tillbaka till ursprunget.

Hur kan vi närma oss denna bildserie Hilma kallar för ”De tio Stora”
För att förstå dessa bilder korrekt, för att läsa denna serie av bilder på ett meningsfullt sätt behöver vi lära känna Jungfru Maria och hur hon verkar in i den jordiska eterklangen. Hela denna serie av bilder speglar den eteriska tidsströmmen på jorden. Såsom den verkar in i växtriket, såsom den gestaltas i er eterkropp – ja specifikt i den av era eteriska kroppar vi kallar Trädet. När ni studerar en blomma, när ni följer tidsförloppet från frö till knopp till blomma till frukt till frö till blomma till frukt till frö..igen och igen – då ser ni eterkrafterna hur de verkar i tidsströmmen. Också ni bär denna tidsström i er gestalt också ni lever i en konstant ström av eterisk födelse och förnyelse. Denna eteriska förnyelse verkar in i ert system på så vis att den i princip vandrar baklänges – den strävar konstant tillbaka till ett ursprung. När ni föds så är denna eterkraft vi kallar Trädet i sin potential. Ni föds till jorden in i ”Det Stora Trädet” Ni har stammen, grenarna och den fullvuxna kronan, ni har bladen, blommorna och frukten. Ni har rötterna och ni har er plats i matrisen. Ni stårt stadigt i er potential. Detta träd vandrar så genom tidsströmmen baklänges tillbaka till sin fröform. Den Stora Eken strävar konstant tillbaka till sitt ekollon. Detta är den gest ni alla bär i era eteriska kroppar. Detta är den eteriska verklighetens rörelse och rytm – och egentligen riktningen i er skapande essens. Ja den paradoxala utmaningen för er är att den skapande processen rör sig baklänges. Ni ser det som uttryck i det enkla, det rena, i det avskalade, i det som vill bli till – att det i själva verket är en föryngrinsprocess som pågår i er gestalt. Och detta vill vi säga till er, att beskyddaren av denna process är Jungfru Maria, Mother Mary, Heliga Guds Moder.
Kan ni säga något mer..om det..
Jungfru Maria talar inte i denna jordiska klangeter, hon verkar in i den, men hon talar inte. Hennes väsen är bortom de konstruktioner som är talet. Hon är den eteriska kroppen som strävar baklänges, det som nås av hennes läkande kraft föryngras, en smärta, en fixering eller skada dras igenom sina evolutionära steg tillbaka till sitt ursprung. Detta är Jungfru Marias kraft – att hon är ursprunget och hon är processen tillbaka till ursprunget. Ja så gestaltas ödet för den själ som bar fram den Kristna impulsen i sitt sköte, så ser det ödet ut att hon så att säga följer sin sons väg tillbaka till sitt ursprung via sin eteriska kropp. Hon följer den själ vi känner som Jesus, som sedan vi känner som Kristus via sin eteriska kropp. Hon följer honom genom livet till det sista andetaget på korset samtidigt är hon djupt förbunden med eterkrafternas tidsprocess som verkar i hans gestalt. Vi skulle säga att hon är den ande som i dag verkar starkast in i den eteriska tidsprocessen såsom den gestaltar sig på jorden. Hon är i det fältet. Hon återfinns där.
Så hur kan vi närma oss ”De tio stora”
När vi läser denna serie börjar vi med ålderdomen. Just för att det är där vi återfinner Jungfru Marias port. Vi ser i den sista bilden en avbildad kvadrat med ett vitt kors i mitten. Och se, bakom denna kvadrat strålar Jungfru Maria. Som en ren ande strålar hon in i den mänskliga tidsströmmen. Hon verkar från framtiden – minns att detta är ålderdomen – och möter dig i din kreativa skapande process var du än befinner dig i livet – i vilken sjuårs period du än befinner dig. Här strömmar kraften, en ren, föryngrande och belivande kraft. Genom denna skulle vi säga gudomliga geometri verkar hon. Denna bild är ett fönster rakt in mot Jungfru Maria såsom hon belivar frökraften, såsom hon är ursprunget som alla kreativa processer strävar mot.
Nästa bild är den vackraste i denna serie. Här avbildar Hilma fröet, befruktningen och potentialen som möjlighet. Ja detta är det ekollon som bär potentialen till en stor ek. Det är en mycket vacker bild och den finns som en verklighet i er eteriska kropp, som ett sug i er skapande process. Detta är det vi kallar ”framtidssuget” Den reella kraft som strömmar från framtiden mot er. Som drar er framåt mot något verkligt men som i sin potential är obestämd. Ni kan använda denna bild som en meditation. Den hjälper er att rikta er mot framtiden. Men märk väl, inte mot er manifisterade potential – den har ni bakom er – mot er möjliga potential.
De nästföljande fyra bilderna som Hilma kallar för mannaåldern visar den skapande processens relativa kaos. Vi skulle säga att hon i dessa bilder gestaltar ett kreativt kaos. Människans vandring in i möjlighetssfären, in i frihetssfären. Dessa bilder ger en doft av den fria viljan, ja det är ett försök att gestalta den fria viljan. Här finns anledning att gå vilse men också anledning att gå hem.
Ur de nästkommande två bilderna strömmar en kraftig tillväxt. Det är elden som ger form åt färgera i dessa bilder. Vi kan känna här Jungfru Marias läkande kvaliteter. Hon driver fram den kreativa processen genom ett mörker, hon vrider fram eventuella skevheter. Dessa bilder fungerar starkt uppvaknande för eterkroppen – det är så att säga innan kaoset – där du pressas fram och tillbaka i ett trångt utrymme. Likväl som Kristus i templet välte bord och motade ut månglarna så bär Maria denna kraft i sig. Detta är den heliga Jungfruns eld! Som skiljer ont från gott.
Så dessa två sista bilder – som också är de två första – här är potentialen. Det viktiga i denna första bild är rosenkransen – Jungfru Marias bön som innehåller minnen från ett liv med Jesus och senare Kristus. Minns här att potentialen bär alla minnen. Denna rosenkrans symoliserar bönens kraft att livets prövningar må bära. Att vi inte går vilse i den fria viljans kaotiska strukturer som vi ännu ej känner. Ja så är det med Jungfru Marias närvaro i potentialen. Att här verkar hon som en bön. Här återfinns hon i den ström som stärker era böner, som hjälper er att hålla riktiningen mot framtiden. Tillbaka till ert ursprung. Dessa första bilder i denna serie ger dig kraft att upprätthålla dynamiken mellan potentialen och fröet. När du andas in energin från dem kan du uppleva ditt Stora Träd samtidigt som du känner kontakten med ditt ursprung. Det är så Jungfru Maria verkar. Hon är den tysta länken tillbaka till ditt ursprung, tillbaka till din gudomliga essens. Tillbaka till framtiden.

Detta är ett sätt att närma sig dessa bilder. Det finns många detaljer i dem som går att fördjupa. Den övergripande andliga essensen får du bäst kontakt med när du låter bilderna verka på dig som helhet. Du kan då känna hur energin i dem belivar din livskropp, hur det uppstår glada bubblor i din skapande process. De har en lugnande och stabiliserande effekt på det i dig som söker efter Vägen, det i dig som är på väg. Hem.

Hilma 1 Barnaåldern Hilma 2 Barnaåldern-1 Hilma 3 Ynglingaåldern Hilma 4 Ynglingaåldern-1 Hilma 5 Mannaåldern Hilma 6 Mannaåldern Hilma 7 Mannaåldern Hilma 8 Mannaåldern Hilma 9 Ålderdomen Hilma 10 Ålderdomen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *