Ska du blicka tillbaka på dina sjuårsperioder, dina ödesmöten och avgörande livsval då gör du det bäst omgiven av rosor.

Det är så svårt ibland att genomskåda väven. Det är till synes orättvist. En broder har ingenting – en annan broder har allt. Där någon förlorar ett liv vinner någon annan hus och hem. Det gör ont i mig, denna världens dualism gör ont i mig. Jag är förkrossad över tingen runt mig och hur de utvecklar sig. Det ser ut som att lidandet inte tar slut. Istället stegras, ökar i styrka.
Heliga Jungfru Maria. Ibland känns det övermäktigt. Hur livsöden gestaltas och hur smärtan drabbar vissa och undflyr andra
Jenny, när jag tittar på livsöden tittar jag noga. Jag tittar på hur fötterna rör sig över jorden. Hur stegen tas, hur andningen smälter samman med rörelsen. Livet är detta enda steg från födelse till död. Sedan kommer efterlivet och så den lilla döden och en ny födelse in till livet igen. Detta kretslopp det skyddar jag. Likt en lejoninna skyddar jag det.
Maria…vill du berätta om Rosenkransen?
Jag vill berätta mycket för dig. Rosenkransen bör alltid ses i samma ögonblick som du ser Törnekransen. Nog är det så att rosorna har törnen, att också törnen har rosor. Men så är det med rosen att hon lever i ett speciellt eterfält som är nära kopplad till andningen. Ja till hela livspulsen. Rosen rör sig hela tiden, den vibrerar hela tiden i en gest som öppnar sig, ja rosen som gest är aldrig stängd. Även om du närmar dig en rosenknopp så ser du att den eteriska knoppen är öppen. Rosen andas i ett eterfält som befinner sig i ett ständigt öppnande. Detta gör rosen känslig, gör doften innerlig men flyktig. Du kan aldrig fånga en ros, du kan aldrig låsa in den i en gest. Den har redan lämnat nuet när nuet inträffar.
Hur är det möjligt?
Just därför att rosen färdas i ljusets hastighet, färdas snabbare än ögats manifestationsförmåga. Så är det för er som älskar rosor, att de andas i en speciell frekvens
Vad betyder din rosenkrans?
Som moder, som den heliga guds moder vet jag något om ljuset, jag vet något om hur ängeln arbetar bakom människan och griper in i människans öga. Det mänskliga ögat är så speciellt, det är ett organ som saknar nerver, som saknar blod. Egentligen pågår ingen kroppslig aktivitet i ögat det är ett rum för ett andligt skådande. Och så är det med dessa ting att rosens andningsfrekvens responderar med ögats vibration. Därför har du i rosens aura ett seende. Såsom ögat blickar utåt mot tingen blickar rosen in mot kosmos. Så ser du hur rosenkransen formar en aura runt Jesu liv, ja blir en symbol för Jesus biografi. Men inte de yttre händelserna utan de avgörande själsliga processerna i hans inre biografi. När du fördjupar dig i rosen och i den kraft som håller rosen öppen så ser du att rosen är beskyddad av en ängel. Rosorna är en port för människan till änglarnas rike liksom det mänskliga ögat är ett fönster för änglarna mot den manifisterade världen.
Hur kan jag arbeta med rosenkransen?
Det är viktigt att se Jesus Kristus liv som ett arketypiskt människoliv. Rosenkransen som symbol stärker dig att få kontakt med Jesus Kristus inre livsprocess. Detta är min styrka som Jesu moder att jag har den gåvan att min välsignelse innehåller just detta. Kontakten med Jesus Kristus inre liv.
Varför är det egentligen viktigt för mig att känna kontakten med Jesus Kristus inre liv?
Därför att en del av Jesus Kristus inre liv är en del av mänsklighetens utveckling. Det handlar om att öppna din inre biografi mot Jesus Kristus inre biografi. Ja sannerligen är detta en länk, en sammankoppling som du kan skapa. Denna möjlighet är en kontakt! I verklig bemärkelse, en upplevelse av att din livsväg rätas ut. Detta är det som människor upplever som en frälsning. I grunden är frälsning just detta, att du vandrar parallellt med Jesus Kristus inre utveckling, att du känner i dig hans inre biografi. Det är denna länk som bär fram läkningen i dig, det är kontakten med denna ström som öppnar för att du kan andas igenom ditt eget lidande. Jag är Mater Dolorosa, jag beskyddar lidandets väg som är Jesus Kristus inre biografi. Och så kan också du vandra denna väg, kantad av rosor – för läkning och fördjupning. Om du odlar dina rosor, om du skapar en rosenträdgård så öppnar du ett rum för en alldeles speciell ängel att inkarnera. En ängel som är nära förbunden med mig. Ja ska du blicka tillbaka på dina sjuårsperioder, dina ödesmöten och avgörande livsval då gör du det bäst omgiven av rosor.

ros

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *