Ah grönkål! Denna grönsak som är på vippen att vara en buske!

Det pågår ett experimenterande med gröna smoothies i vårt kök. Jag är i ett utforskande av olika växters effekter på mitt välbefinnande. Det intreserar mig hur vi tar upp näring och hur vi skulle kunna förstå den processen lite bättre.

Kära Typer, berätta om grönkål, jag mixar grönkål i smoothie på morgonen och blir snabbt väldigt ”mätt”
Ja men Jenny, grönkål är i första hand en energiväxt med starka energidepåer. Grönkål passar bäst för system med stark världsfrånvänd energi
Hmm hur menar ni?
Ah grönkål! Denna grönsak som är på vippen att vara en buske! Det finns samma utåtrikatde liksom sprakande energi i grönkål som i exempelvis bärbuskar. Ja grönkål breder ut sig i det horisontala, ja den strömmar långt utanför sin egen så att säga grönkålscentrering till skillnad från andra bladgrönsaker som är mer inneslutna i sin egen bladgrönsaksenergi. Detta utbredande i det horisontala skapar hög aktivitet i grönkålen och innebär att den energi som den byggs upp av består av växtkrafter från andra växter, ja du ser det i bladen, att de krusar sig. Grönkålen bär i sig samma gest som en människa som sträcker sig lite för långt ut i världen, ja som sträcker sig lite för långt utanför sig egen energi, ja som en människa som lätt blir stressad. Vi skulle inte påstå att grönkålen är stressad! Men vi påstår att den bär i sig mycket växtkraft som inte bara tillhör sin egen grönkålscirkulation, den bär med sig ett överskott av livskraft från växtriket i sin helhet.
Så hur ska jag förhålla mig till grönkål?
Grönkål är medicin för trötta själar, för människor som knappt orkar bära sig själva. Grönkål är medicin för människor som är utmattade, ja det ni kallar utbrändhet. Grönkål ger in energi i just den problematik där människan har bränt ut sig själv. Grönkål läker utbrända energier i människan. Men märk väl! Har du ett överskott av energi och bär på tendenser att vara aktiv i världen då ska du inte, ska vi säga äta för mycket grönkål, då kan grönkål generera obehag relaterat till nedbrytnings och matsmältningsprocessen. Ja grönkål blir svårsmält. Det finns lagbundenheter runt detta
Vad menar ni för lagbundenheter?
Vi ser att en växt har två viktiga depåer, en näringsdepå och en energidepå.
Vad menar ni med växternas energidepå?
Energidepån är växtens gestaltningsprocess, den formkraft som drar ut växten till sin slutgiltiga form. Dessa formkrafter är ju olika hur de arbetar och hur de interagerar med sin omgivning, hur de rör sig mellan de jordiska förutsättningarna och den kosmiska positioneringen. Det är denna energidepå som människan svarar individuellt på, som hon kan ha lätt eller svårt att bryta ned. Märk väl! Energidepån har inget med näringsdepån att göra, men däremot kan energidepån försvåra för näringsupptaget beroende på hur människan reagerar på energin! Processandet av växternas energidepå handlar i stort om människans förmåga att interagera med växterna och bryta ned näringen och tillgodose den. När energiprocessandet nått sin slutpunkt strömmar näringsämnena in i systemet som små stjärnor som gnistarar. Ja från vårt perspektiv är förmågan att ta upp näring en individuell mystik som har med ett utbyte på energinivå mellan människa och växt att göra.
Men Typer..persilja är ju också krusigt…sträcker sig också persilja ut i det horisontala?
Det finns en väsentlig skillnad mellan persilja och grönkål! Från ett energiperspektiv liknar persilja mer en blomkål än grönkål. Ja du ser på det sätt som persiljan krusar sig skiljer sig från grönkålen. Persiljan krusar sig runt sin egen centrering och strömmar alltså inte ut i det horisiontala som grönkålen gör. Persilja så att säga nöjer sig med sin egen persiljearatade energi. Men persilja som krusar sig innehåller definitivt mer energidepåer än bladpersilja.
Men vad menar ni egentligen när ni säger att den krusiga persiljan har mer energidepåer än bladpersiljan?
Vi menar att det finns mer formkraft i den krusiga persiljan och att den skapar bättre förutsättningar för att bära näringsdepån över tid. Ja växter med starka energidepåer har ofta en längre hållbarhet utifrån ett näringsperspektiv.
Så krusig persilja håller näringen bättre?
Ja Jenny, energidepån avgör växternas spänstighet och därmed hållbarhet. Krusig persilja är att föredra framför bladpersilja!
Typer..jag gör också spenatsmoothie..
HoHo Ja och den smälter du ned lite enklare…
Ja på något sätt ”mättar” den inte lika snabbt som grönkål
Ja men se på spenatbladen Jenny! De är öppna och milda till sin natur. De arbetar med en väldigt enkel energidepå, formkrafterna är milda och strömmande. Och ändå finns en stark näringsdepå. Ja du ser spenatbladens styrka är balanseringsakten mellan mörker och ljus! Det finns några bladväxter som klarar denna balansering väldigt bra och spenat är en av dessa växter.
Hur menar ni balansering av mörker och ljus
Jo men alla växter balanserar mellan mörker och ljus! Det är deras uppgift att bära fram essensen av den balanseringsakten.Vissa växter är mörkerväxter, de växer om natten, de är kaosartade de bär i sig mycket mörker, andra växter är ljusväxter, de växer om dagen, de är ordnade och förutsägbara. Så vad har de gemensamt? Jo att de balanserar mellan mörker och ljus och växer i relation till balanserandet.
Ja ok, så spenaten?
Vi skulle säga att spenaten balanserar dessa krafter väldigt bra! Det betyder att spenaten är en nyttoväxt. Ja spenaten är framförallt en nyttoväxt som ni bör äta för att stärka er egen balanseringsakt. Spenat har den kvaliteten att den från ett energiperspektiv verkar balanserande. Så ja Jenny spenatsmootie är från det perspektivet en lyckoträff!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *