Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

Senaste veckorna har innehållet i mina sessioner handlat mycket om en typ av grundläggande nyorientering in i livet. Vilka livsval har jag egentligen gjort? Vilka portar öppnade jag? Och vilka portar lät jag vara stängda, vilka gick jag förbi för att jag inte såg dem? Och en annan grundläggande fråga. Om tyngden jag bär. Vad är min exakta tyngd? Hur mycket ska jag bära?

Vi har Venus retrograd i Fiskarna i konjunktion med Chiron i kvadratur med Saturnus i Skytten.
Låt oss se på Venus i Fiskarna. Vad gör Venus i Fiskarna? Venus i Fiskarna ”smider medan järnet är varmt” Hon vet att handla och gripa de förutsättningar som finns i en situation, hon är en strategisk kraft – en kraft som känner sitt element. Strategi uppstår just så – det uppstår naturligt när du känner det element som du opererar inom. Strategi är den kompetens som talar om för dig hur du bäst orienterar dig in i världen. Ibland uppstår en fråga. Ni frågar er: Vilken strategi ska jag använda nu? Hur navigerar jag mig själv bäst genom den här situationen? Dessa frågor uppstår när ni är på väg in i områden ni inte känner – det är helt naturligt. Ni har att fundera över – inom vilka områden i livet rör jag mig naturligt? Venus i Fiskarna speglar den livsstrategi som fungerar för dig Venus i Fiskarna är rösten i dig som naturligt rör sig framåt som får komplexiteten att trots allt fungera i vardagen.
Så vad sker när Venus i Fiskarna går baklänges?
Retrograden skapar hack i den rösten. Din strategi – din inre röst som leder dig ut och genom världen tystnar. Vad som just nu förstärker retrograden är att Venus stannar på Chiron i kvadratur med Saturnus. Chiron är den Kentaur som stimulerar förmågan till självreflektion – ofta genom smärtsamma erfarenheter växer konsten att reflektera över sig själv. När Venus stannar på Chiron stannar hon i självreflektionens mitt och den platsen är förbunden med smärta. Venus reflektion i Fiskarna handlar om ifrågasättandet av den personliga livsstrategin. När dina ansatser inte får det stöd du är van vid eller att dina beteenden blir ifrågasatta så skapar Venus Chiron konjunktionen en djupare smärta i dig än vad du kanske är förberedd på. Smärtan handlar om din livsorientering och strategier. Du ställer dig frågan: Vad har jag egentligen för motiv bakom mina handlingar? Om denna fråga tas på allvar kanske du möter att du inte hade några speciellt genomtänkta motiv utan att drivkraften bakom dina handlingar har varit sovande – som fisken i vattnet som inte upplever vattnet eftersom hon är mitt i det. Hon upplever vattnet först på land – då hon kippar efter luft då hon kämpar för att överleva. Så stark kan denna Venusretrograd verka in i er att det är en typ av uppvaknande in i ett annat element som kräver all er uppmärksamhet, som stjäl all er kraft.
Och kvadraturen till Saturnus?
Saturnus förstärker självreflektionen på så vis att Saturnus drar den in i tiden, in i den personliga biografin. Saturnus öppnar en dörr till det förflutna – en dörr till biografin såsom den gestaltat sig i det här livet. Det är på så vis en jordbunden aspekt, en möjlighet att försona er med mönster i er biografi som skulle vi säga behöver uppdateras och förnyas. Vi ber er att ha respekt för tyngden i den personliga biografin och se hur ni över tid samspelar med kollektiva krafter. Stor del av den personliga smärtan är också kollektiv. Många av de personliga strategier som ni valde vid en viss tidpunkt i livet valde ni för att det var möjligt att välja dem – såsom den kulturella och samhälleliga verkligheten just då gestaltade sig runt er. Den nya strategin som Venus nu kommer i beröring med skapas ur din frihet. Det är skillnaden och det är en stor sak att ge sig själv en ny orientering i livet utifrån ett frihetsperspektiv. Detta är potentialen i den här aspekten. Så finns en viktig sak vi vill lyfta fram. De strategier som du utvecklat i relation till kollektiva mönster tillhör också egentligen en annan transformativ process än den individuella.
Hur tas de kollektiva mönsterna om hand?
I första hand via begrepp. Detta kan låta konstigt men kollektiva fenomen transformeras via begrepp. Begrepp har en sådan kraft – att det är gestaltande – speciellt kollektiva fenomen behöver gestaltas med begrepp för att transformera den inneboende kraften som de omsluter. Personliga egenskaper transformeras via individen och i första hand via individens själsiga förmågor och erfarenheter. När individen vänder sig mot sig själv för att möta sig själv då kan en personlig transformation ske. Men som vi antyder – det som gör personlig utveckling komplicerat – det är att många individuella problem och brister står intimt förbundna med kollektiva krafter – de krafter som styr mänsklighetens evolution. Den kollektiva ingången är fylld med begrepp – eller skulle vi säga är ett rum där begrepp hela tiden är i omdaning och nygestaltning. För individen gäller att förbinda sin personliga utveckling med de tidsaktuella fenomen som är verksamma. En viktig definition är relationen mellan begrepp och principer. Begrepp beskriver principer. Och den princip som är verksam i Venus retrograd Chiron i kvadratur till Saturnus är principen om människans exakta tyngd.
Vad är det?
En människas exakta tyngd handlar om hur mycket hon kan bära. Den är individuell och tränar du vissa muskler så orkar du bära mer. Och detta menar vi: att principen om människans exakta tyngd är en rimlighetsprincip. Det finns en exakt tyngd att bära som är din tyngd – en del i livets skola handlar om att lära känna sin egen tyngd. Vi skulle säga att 40% av tyngden ni upplever tillhör er och kan transformeras via er organisation och 60% av tyngden ni upplever är kollektiv. Vi ser här att tyngden ni upplever består övervägande av kollektiva krafter och är häftad vid kollektiva mönster. Det betyder att var och en av er behöver utveckla i er begrepp som kan möta den kollektiva tyngden. Så ser det ut på jorden just nu. Att den individuella midnattstimman är passerad – den midnatt ni upplever är en kollektiv midnatt. Det är viktigt att förstå och hur ni härifrån hittar fram till en nyorientering in i livet.
Och det kollektiva?
Det har alltid funnits och det finns behov för begreppsutveckling i områden som är luddiga och suddiga. Där individen möter kollektivet är en sådan zon. Den tidsaktuella frågan är: Var slutar jag? Och var börjar omvärlden? Vi ser att det är i denna zon som i första hand framtiden får fäste. Vi vet att det låter abstrakt – men när begreppen utvecklas och blir formulerade och beskrivna då ser vi att ni upplever en stor lättnad – att ni får kontakt med er verkliga tyngd. Och det vill vi säga till er. Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

smlom-gryning

 

25 reaktion på “Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

 1. Leena

  Hej JennyAnn! Det här var svårt för mig att greppa. Vad är tyngden? Har den med gräns att göra? Tyngd är både det som kan vara ’nertyngande’ alltså svårigheter. Det är även något som ger kraft och eftertryck. Min inre känsla och tolkning är att tyngd rätt använd ger kraft, styrka och även riktning.
  De finaste nordliga vårhälsningar med blåsippor och vitsippor åt dig.
  Kram Leena Pilfalk

  Svara
 2. cheap louis vuitton online

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there actually I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. decline I want to tell you that all the productsd are true. no matter what I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  cheap louis vuitton online https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 3. cheap jordans

  I received my bag yesterday also They look and feel great similar to I’m so pleased with my purchase no matter what Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 4. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. also the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. like I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 5. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or possibly a the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara
 6. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. in addition to the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. decline I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. regardless what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 7. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or perhaps even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. enjoy the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 8. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. possibly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. enjoy the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.cheapauthenticjordans.com/

  Svara
 9. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or perhaps a the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. significantly I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.cheapauthenticjordanshoes.com/

  Svara
 10. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. properly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. just like I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. either way what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 11. authentic cheap jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. as well as I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. as good as the I will definitely be purchasing more items in the future. blue jays It has been a pleasure.
  authentic cheap jordans https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 12. buy cheap jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. as well I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. decline I will definitely be purchasing more items in the future. you decide It has been a pleasure.
  buy cheap jordans https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 13. cheap real jordan

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. as well A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. just like Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap real jordan https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 14. cheap real jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. and also A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. choose the Very fast shipping. direction You guys have a loyal customer.
  cheap real jordans https://www.realjordansshoes.com/

  Svara
 15. cheap jordans for sale

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. in addition to A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. prefer Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 16. cheap jordans for men

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. potentially A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. which include the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men https://www.retrocheapjordansshoes.com/

  Svara
 17. cheap jordans for sale

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. and it could be A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. the same as the Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *