Avalon – det vi kallar ”Det gamla England”, vi ser att det riket öppnar sig, att den visdom som där finns bevarad öppnar sig.

När vi sträcker ut oss i det parallella och låter medvetandet röra vid andra dimensioner så ser vi att det öppnar sig. Riken som varit stängda för oss öppnar sig. Ett rike som jag mer och mer lärt känna är Avalon..det är sannerligen en sällsam tid vi lever i Vill ni berätta lite om Avalon
Avalon – det vi kallar ”Det gamla England”, vi ser att det riket öppnar sig, att den visdom som där finns bevarad öppnar sig.
Vad är det för visdom från ert persepktiv?
Det är kunskap om de fyra elementen, djup visdom om de energier som formar de fyra elementen. Avalon är i första hand landet bortom dimman, du passerar alltid genom dimman, genom en beslöjad verklighet. I denna dimma hör du toner eller klanger, röster, sånger…det finns i dimman en typ av språk som ges till dig för att du ska kunna navigera bortom dimman. Ja du förstår att vandra genom dimman till Avalon är en typ av initiering, en portal till ett språk.
Vilket språk?
Elementens språk. De fyra elementens mästare hade sin hemvist i Avalon. Detta var ett samhälle där de kvinnor som tidigt visade fallenhet för att med sina själar kunna röra vid elementens lagbundenheter skolades in i att behärska ett element. Principen var den att du blev vald till att härska i ett element. Luftsystrarna var de kvinnor som höll Avalons vibration i sina kroppar. De kanaliserade energi från kosmos och utvecklade ceremonier med vinden, med luften och ljuset, Deras uppgift var att hålla dimman runt Avalon aktiv. Ja de skyddade Avalon från oönskade besök. Vattensystrarna skolades in i vattenelementet, deras arbete utgick från de underjordiska källorna och floderna. De färdades via sin energikropp i jordens vattenvärldar. De var kunskapsbärare, de färdades ut i världen och hämtade kunskap från viktiga platser och skeenden. Deras arbete pågick i det dolda men vattensystrarna bar också i sina kroppar kännedom om hur Avalons kunskap skulle spridas utanför dimman. Vattensystrarna speglade världen och bar på många hemligheter. Jordsystrarna brukade jorden. De samlade örter, de odlade marken och sörjde för årstidernas växlingar. Jordsystrarna var läkekunniga och de stod i direkt relation till de stora vädersystemen. De ägde en speciell magisk förmåga som var väldigt respekterad. Eldsystrarna härskade över elden. De bar rörelsens magi i sina kroppar, de ägde dansen och rytmerna i blodet. De stod i stark förbindelse med samhällets sociala dimension, de ägde kunskap om relationer om födelse och död. De ansvarade för livsprocessernas övergångar och faser och ordnade ritualer och fester. Eldsystrarna var också skolade i astrologi. De ställde alla nyföddas horoskop och använde sina kunskaper om stjärnhimlen till att förbereda för stora skiften och förändringar.
Vad det bara kvinnor i Avalon?
Nej, men det var kvinnor som via sin kunskap om elementen arbetade för samhällsordningen. Detta Avalons systerskap vad vida känt över hela världen, men ändå dolt för de flesta. Avalonsystrarna var både frukatde och respekterade för sin kunskap och sina förmågor.
Vad hände egentligen med Avalon?
Så kan ske i mänsklighetsutvecklingen att vissa riken, vissa kunskapssfärer behöver stängas för en tid, för att sedan – när tiden är inne – åter öppnas. Det fanns två alternativ, antingen behövde Avalon stängas eller så skulle riket krossas och förintas. Olika styrande kosmiska krafter beslutade att riket skulle stängas för att bevara kunskapen. Hotet mot Gaia, mot moder jord var påträngande, människans girighet höll på att ta över världsscenen. Avalonsystrarna blev sjuka och försvagade, de tappade sin kontakt och sin förmåga och när systrarna inte kunde arbeta i sina element hotades samhället av en inre kollaps. Det var ett kritiskt ögonblick när luftsystrarna tog emot budskapet att stänga riket.
Vad hände?
Dimman öppnades och skingrades och den speciella energi som var Avalon löstes upp. Många var de människor som där lämnade sina hem och gav sig ut på vägarna. Några få familjer stannade kvar och såsmåningom fylldes byn upp av andra människor och Avalon riket föll i glömska.
Men nu..jag har i sessioner fått kontakt med Avalonsystrar.. jag ser att riket öppnar sig..
Ja så är det, dimman är där igen – detta är mycket bra! Avalons dimma är ett gott tecken att kunskapen om elementen börjar återvända till jorden. Ja många är de systrar som är skolade i elementen som nu återigen börjar få tillgång till denna ursprungliga information. Det är bakom dimman, bland de systrar som mästrar elementen som skapar jordens berättelser. Vi ber er träda in i dimman och lyssna på det språk som formas där, det är berättelsernas språk, framtidens röst.

mists_of_avalon_by_brightstar2-d4t5f85

 

24 reaktion på “Avalon – det vi kallar ”Det gamla England”, vi ser att det riket öppnar sig, att den visdom som där finns bevarad öppnar sig.

 1. cheap louis vuitton outlet

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there and it could be I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. the same as the I want to tell you that all the productsd are true. in any event I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  cheap louis vuitton outlet https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 2. real jordan retro

  I received my bag yesterday perhaps They look and feel great as good as the I’m so pleased with my purchase direction Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 3. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. prefer the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. no matter what what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 4. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. aka the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. such as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. either way what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 5. cheap jordans sneakers

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. along with the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. such as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans sneakers https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara
 6. authentic cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or it may be the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. prefer the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 7. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. which includes the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.cheapauthenticjordanshoes.com/

  Svara
 8. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. such I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.realcheapretrojordanshoes.com/

  Svara
 9. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as well the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 10. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or simply the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. choose to I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. either way what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 11. cheap retro jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or perhaps even I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. including the I will definitely be purchasing more items in the future. in any event It has been a pleasure.
  cheap retro jordans https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 12. cheap jordan shoes

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or it may be A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. simillar to the Very fast shipping. you decide You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes https://www.cheapauthenticjordans.com/

  Svara
 13. cheap jordan shoes for sale

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. which includes the Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes for sale https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 14. cheap jordans online

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. quite possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including the Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online https://www.realjordansshoes.com/

  Svara
 15. cheap jordans for men

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or maybe A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including the Very fast shipping. direction You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men https://www.jordanb2c.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *