Denna framtidsimpuls står i direkt relation till the Gypsies

Jag har på nära håll följt en spännande utveckling som pågår i det mörka Transsylvanien. En vän befinner sig där och står i kontakt med en häftig transformation.
Kan ni berätta vad som sker i Rumänien just nu från ert perspektiv?
Det föds en impuls i Rumänien, i det mörka Transsylvanien. Det gestaltas en framtidskraft där med stöd från Karpaternas vilda, djupa raviner. Denna framtidsimpuls står i direkt relation till the Gypsies– till zigenarna. Detta folk har en speciell uppgift på jorden, att vandra mellan länder, ja vi skulle säga att the Gypsies är bärare av det egentliga ”mittens rike” att de står som folkslag i att balansera mellan öst och väst, mellan manligt och kvinnligt. De har som folkslag en framtida uppgift att vara bärare av den vibration som upphäver dualiteten på jorden. Såsom gycklare och spelare har de vandrat från öst till väst med sin musik, med sin dans. Detta folk är i dag ett utarmat folk, och vi ser människor som i grunden är knutna till the Gypsies folksjäl, vi ser att de är utan kultur, utan andlig förbindelse till ett ursprung. Vi ser dem överallt i Europa som tiggare, som vilsna själar utan tillhörighet. Och vad är det då som sker? Jo i dessa tomma ytor, där det saknas en tillhörighet, en avsaknad av tradition, av kultur, i dessa tomma ytor håller en ny kraft på att födas. Ja det är sannerligen en färgsprakande kraft!
Vad är det för kraft?
Det är en kraft som står i direkt relation till the Gypsies ursprungsimpuls. Det är en ny elementarkraft som i sin intention är osjälvisk. Som kan födas just i det mest bortglömda Europa där fattigdom, smuts och hemlöshet råder – en kraft som föds för att hjälpa människan.
Hur verkar denna kraft?
Och detta som vi nu kommer att berätta vill vi att ni tar emot med stor vördnad just därför att vi ser att det som denna kraft är bärare av är ”den nya hjärnan”  Det är en grön glittrande hjärna och vi ser att denna hjärna står i direkt förbindelse med era hjärtan. Detta är från vårt perspektiv ett unikt hopp i er mänsklighetsutveckling. Att ni står i steget att transformera era hjärnor.
Hur kommer det att gå till?
Detta är ännu i en födelseprocess, det pågår en alkemisk process med dessa elementarkrafter så det sker det dolda. Men vi ser att denna glitterhjärna kommer att sänka sig ned över var och en av er och öppna för förbindelse med era hjärtan.
Jag har egentligen inte förr jobbat med hjärnan i ett energiarbete, eller ens i en kanalisering..
Nej, därför att den hjärna ni nu har är omringad av mycket mörker, det finns alldeles för tunga strukturer runt den. Men! Denna nya glitterhjärna! Den bär ett helt annat universum. Den stora skillnaden är förbindelsen med hjärtat. Ja ni kan bara tänka er hur mycket ni kommer att kunna använda av er hjärna när detta är ett faktum. Ni får en helt ny värld att navigera igenom. Det vill vi säga, att denna impuls som just nu vaknar i det bottersta Europa är ett mycket viktigt och avgörande steg i er mänsklighetsutveckling.
Vad kan vi som individer göra nu när vi vet?
Ni kan börja med att visualisera era grönglittrande hjärnor, ni kan känna hur den sänker sig ned över ert huvud. Det känns lite som att ömsa skinn. Ja ni kan göra detta för att förbereda för den nya hjärnans ankomst.gypsy

2 reaktion på “Denna framtidsimpuls står i direkt relation till the Gypsies

  1. Diana Nunez

    Vackert! Känner mig berörd när jag läser detta. Jag har vandrat flera liv från Italien till Rumänien som dansande, musicerande gypsies. Det jag läser här klingar starkt i mitt hjärta. Tack, Jenny!

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *