För att lära känna kraften i det violetta ljuset vill vi berätta om ett fenomen vi kallar tankefel, vi vill berätta om det vi kallar ”det tredje elementet”

Det finns en färg som är friare än andra, en färg som rör sig lite friare och det är det violetta ljuset. Det är det ljus som blomman släpper som blomman använder för att kommunicera till omvärlden. För att lära känna kraften i det violetta ljuset vill vi berätta om ett fenomen vi kallar tankefel, vi vill berätta om det vi kallar ”det tredje elementet”
Jag har sett senaste tiden en matris runt människokroppen som ser ut som krossat glas – det är en solförmörkelse i mitten och från den sträcker sig revor i glaset, revor som skapar sprickor som fortsätter och fortsätter ut i ingenting.
Det är en matris som skapas av era tankestrukturer, en matris som skapas runt tankefel. Detta ser vi att när tankar formas runt en felaktighet, runt en rädsla som skapar oro som skapar spekulationer som skapar begränsningar blir till maktlöshet och förtvivlan så ser vi en matris av tankefel. Vad som döljer sig bakom den förmörkade solen är en brännskada – brännskadan är orsakad av tankar som byggts upp av felaktigheter, som skapats runt lögner och maktstrukturer. Tankar som hämningslöst stödjer ett ego.
Hur ser kraftspelet i kosmos ut just nu?
Vad som stödjer att denna matris just nu blir synlig och aktiverad är Mars i konjunktion med Uranus i Väduren i opposition till Jupiter i Vågen och kvadratur med Vesta i Kräftan. Ni har alla mer eller mindre små solförmörkelser runt er. Många små solar som blivit svarta. När Mars ställer sig i konjunktion med Uranus ser vi att Mars på sätt och ”bränner” in otålighet och frustration och skapar ett själsligt tillstånd som i princip kan ligga till grund för tankefel. För att hejda kraften från Mars kan ni rikta uppmärksamheten mot Saturnus. Så är det ordnat att det som skapar ljuset bakom matrisen – som lyser upp den bakifrån – är det violetta ljuset från det Galaktiska Centret. Saturnus är just nu 26 grader i Skytten i konjunktion med Galaktiska centret. Saturnus vänder där går retrograd och möter sedan Uranus i en trigon. Denna Saturniska gest präglar månaden som vi nu träder in i och Saturnus skulle vi säga ”sänker sig ned över” planeten Mars. Detta sker när Saturnus vänder och möter Uranus i en trigon. Sänker sig ned över matrisen med de många solförmörkelserna, sänker sig ned som en nåd – skapar ett nedstigande av ”det tredje elementet”
Hur ser det ut egentligen? Vad händer vid Galaktiska centret?
De planeter som rör sig över Galaktiska centret slungar sin energi in i solsystemet enligt de principer som motverkar solförmörkelse. Principen som uppstår som motkraft till solförmörkelse är det violetta ljuset. Det Galaktiska Centret är detta violetta ljus. Då behöver vi förstå vad är egentligen en solförmörkelse? Vad är det egentligen som sker under en solförmörkelse? Vi börjar med att se vad gör egentligen solen? Solen är den kraft som verkar som ett skydd runt jorden, som skyddar jorden från att mörka intentioner och krafter strömmar in i jordsfären från kosmos. Ofta är dessa inspirationer destruktiva och motverkar människans evolution. Vid solförmörkelse släpper solskyddet och negativa inspirationer strömmar mot jorden. När planeter passerar förbi det Galaktiska Centret filtreras det violetta ljuset genom planetkraften som i sin tur når människan, som når in i de strukturer som människan består av. En uppgift som Galaktiska Centret har är att lysa upp och transformera mörka matriser på jorden och när planeter passerar Galaktiska Centret skapas förutsättningar för transformation. Så när Saturnus passerar Galaktiska Centret belyses den matris som skapats av mänskliga tankefel. Det är alltid stora möjligheter att arbeta med mörkermatriser med stöd från Galaktiska Centret – det träder nämligen in en kraft från Galaktiska Centret som är principen om ”det tredje elementet”.
Vad är er beskrivning av ”det tredje elementet”
När vi pratar om det tredje elementet är det en viktig sak att förstå – nämligen det faktum att en människa av olika skäl i livet kan hamna i låsta lägen. Vad är egentligen ett låst läge? Låsta lägen leder med stor sannolikhet till att människan upplever vanmakt, upplever en förtvivlan i att inte kunna förändra en livssituation, inte kunna öppna upp de element som det låsta läget består av. Från vårt perspektiv finns det två låsta lägen. Det finns ett låst läge som uppstår i människans inre dialog. När tankestrukturer snurrar runt i människans inre föreställningsvärld. Detta kan vi kalla en monolog. Och monologen kan leda till upplevelsen av att hamna i ett låst läge. Så har vi dialogen. Det som uppstår mellan ett Jag och ett Du. Mellan två människor som speglar varandra – mellan två Jag som speglar varandra. Denna dialog kan också generera upplevelsen av ett låst läge. Och så har vi det vi kallar ”det tredje elementet” Det viktiga när vi ska närma oss det tredje elementet är att det är inte ytterligare ett Jag. Det är inte ”den tredje personen” även om en tredje person ibland kan öppna låsta lägen som två personer fastnat i. Det tredje elementet är något annat. När vi ser hur Jaget förstår sig själv så ser vi hur en mångfald och en komplexitet strömmar genom jaget. Vi ser en multiplicering av tingen, vi ser också att jaget har förmågan att duplicera sig själv – det vi kallar att dela sig. Det tredje elementet har en annan karaktär, vi skulle säga att det är en solid karaktär. Det är en karaktär som inte delar sig som inte rör sig i sidled. Så känner vi detta tredje element som ”den heliga ande” som en princip som strömmar in i världen genom Galaktiska Centret. Vi skulle säga att detta tredje element äger de kvaliteter som i sig förhindrar den kraftutveckling som uppstår under solförmörkelser – nämligen förmågan att skydda jorden från kosmiskt mörkt inflytande. Nåväl. För att återgå till den matris som just nu upplyses av Saturnus konjunktion med Galaktiska Centret så ser vi att matrisen som låser tankefel öppnar sig. Vi ser hur tankemönster som låser kroppen, som skapar upplevelser av begränsning – öppnar sig. Ja egentligen ser vi att era personliga tankefelsmatriser krossas och detta förhindrar till en början er kontakt med Gaia. Vägen till Gaia och vägen till era hjärtan kan upplevas blockerad och stum. Detta är nu inget att oro sig för. Gaia andas med en jämn rytm och hon finner nya vägar till era hjärtan.
Vad kan vi göra i ett läge när vi tappar kontakten med Gaia? Med vår jordning?
Detta ser vi! Som en möjlighet för er när era krossade tankefel blockerar vägen till Gaia och till era hjärtan. Det är att ni jordar er via mångfalden. Vi skulle säga att kontrasten till det vi kallar tankefel är mångfald. Vi ser världens komplexitet och mångfald träda fram, vi ser mängder av arketyper och urbilder som ställer sig i ett öppet läge och det är en viktig sak att ni hittar vägen till Gaia i kontakt med mångfalden. Ser ni hur det hänger ihop? I tider när era tankefel rämnar uppstår principen om ”det tredje elementet” Det är principen som öppnar vägar utanför den interna monologen och dialogen som uppstår mellan Jag och Du. Det tredje elementet återfinns inte i mångfalden såsom Jag och Du, återfinns inte i olika fasetter av samma, äger inte riktningar i öst, syd, väst och nord. Det tredje elementet är den princip som sänker sig ned, läker tankefel och öppnar vägar för nya tankar. Principen för tankefel är att ni behöver tänka nytt! Ni behöver hoppa ur ett tillstånd till ett annat. Ni behöver hoppa ur ett tankefel och skapa en ny tanke. Men således finns en läkande kraft i universum som sänker sig över tankefel och det är ”den heliga ande”.
Varför är det bra att läka tankefel? Räcker det inte med att hoppa ur och tänka nytt?
Det är bra för att det stärker ert Jag. Ert Jag hanterar ofta många tankefel – på tankefel – skapar nya tankefel – uppstår en gräns som krossar till slut matrisen – skapar revor i tankematrisen – skapar en svårighet att höja frekvensen. Har ni för många tankefel runt kroppen hanterar ni många solförmörkelser och krossade matriser och detta gör till slut att Jaget reflekterar verkligheten ryckigt och rörigt. Jagets spegling in i er blir orytmisk och fragmentiserad och till slut blir speglingen felaktig. Går det tillräckligt långt så kommer skärvorna av den krossade matrisen nå in i era hjärtan och där skapas en tagg. Om denna tagg vet vi mycket. Så det tredje elementet som sänker sig ned över era tankefel läker också den övergripande risken att taggen växer in i ert hjärta.
Hur påverkar det oss att våra tankefel läks?
Era tankar blir klara och leder Jaget in i blodet som får en korrekt spegling av kosmos.
Hur kan vi förnimma ”den heliga ande”?
Den heliga ande visar sig som en princip vi kallar ”det tredje elementet” Är egentligen det violetta ljuset som blomman släpper. Lyssna på rösten som säger ”Jag ser Dig”

violett ljus

20 reaktion på “För att lära känna kraften i det violetta ljuset vill vi berätta om ett fenomen vi kallar tankefel, vi vill berätta om det vi kallar ”det tredje elementet”

 1. cheap jordans online

  I received my bag yesterday and even They look and feel great for example the I’m so pleased with my purchase manner in which Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 2. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. such as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.cheapauthenticjordanshoes.com/

  Svara
 3. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or it may be the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for instance the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 4. cheap jordans online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans online https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 5. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or even a the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. just like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara
 6. cheap jordans for men

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or possibly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. appreciate the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 7. authentic cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. alternatively the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. particularly I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 8. cheap jordans online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. since the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. no matter what what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans online https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 9. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or to the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. which includes the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 10. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. along with the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. simillar to the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 11. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. in addition the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for example the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. anyway what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 12. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. particularly Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.retrocheapjordansshoes.com/

  Svara
 13. cheap jordan shoes

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. as A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. love the Very fast shipping. no matter what You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes https://www.realjordansshoes.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *