hon kallas ”the loneliest whale in the world”

Det finns en val som sjunger på en högre frekevens än alla andra valar – detta gör att ingen hör hennes sånger, detta gör att hon lever i djupet av våra stora oceaner alldeles ensam, att hon inte tillhör någon familj, att hon inte kan kommunicera med någon annan val . Forskare har följt henne sedan 1992. Hon kallas ”the loneliest whale in the world”.
Samtidigt pågår för oss nu en stortrigon i vatten – på torsdag går Jupiter in 5 grader i Kräftan och ställer sig i aspekt till Saturnus som är 5 grader i Skorpionen och Neptunus som är 5 grader i Fiskarna. Det finns tid nu mitt i sommaren där ni kan höra denna vals sånger, där ni kan fördjupa ert lyssnande ned genom havets djup. Det finns tid nu mitt i sommaren som bär stråk av sorg, stråk av tårar. Det finns tid nu mitt i sommaren för transformation.

Det finns en särskilt sorglig sång vi hör ur valarnas rike – och det är denna sång från denna ensamma val. Ja valarna sjunger i djupet av världshaven sorgsna sånger – men denna val sjunger den sorgligaste.
Vad menar ni egentligen att de sjunger sorgliga sånger?
Just därför att världen behöver dessa sånger! Just därför att sorg som kvalitet på sätt och vis ligger som en vibration i djupet av världshaven. Ja vi ser att valarna rör sig i denna sfär, transporteras i dess vibrationer. Sorg som kvalitet är bärare av mänskliga tårar och detta är något väldigt vackert, att det ur människans öga strömmar tårar. Ja det finns mycket läkning i den mänskliga tåren. En människas tårar är den vackraste kristall. Det finns en tanke som ni kan famna och det är att valarna egentligen är era mänskliga tårar. De bär era sorger, tungt rör de sig i djupen och bär era tunga bördor. Sedan ibland bryter de vattentytan och visar sin vattenkaskad, ja låter vatten strömma ur dem. Ja valen bär i sitt väsen den mänskliga förmågan att gråta. Så om ni utrotar valarna! Så tappar ni en viktig egenskap i ert system – ni tappar kontakten med era tårar.
Och denna ensamma val?
Ja, hon är arketypen för sorg, hon bär den i sin existens. Hon är bärare av den sorgens vibration som inte kan delas med andra – som bara kan kännas i det djupaste mörker. Från vårt perspektiv har hon en ärkeängels energi, hon har stigit ned lite djupare, inkarnerat lite djupare i matrisen. Hon lever inte ett traditionellt ”val-liv”, hon lever denna vibration som hon sjunger.
Vad är det för vibration egentligen?
Det är en frekvens som går rakt in i människans hjärta, hon är i sanning en port för den djupaste sorgen i er. Om ni tonar in på henne så kan ni uppleva att hon rör vid er sida. Och så i gryningen ser vi henne vid ytan och hon tryckutjämnar, hon andas ut era sorger och tar ett nytt andetag för att sedan sjunka ned i djupet igen, ned till den vibration hon känner så väl, den djupaste sorg och ensamhet som finns på jorden. Ser du nu att du är hållen. Som ett människorbarn på jorden är du buren av väsen och krafter som delar din smärta, som delar ditt mörker, delar din sorg. Som ett människorbarn på jorden – är du inte ensam.

En reaktion på “hon kallas ”the loneliest whale in the world”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *