inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum

 

Venus står i Skorpionen och har stannat i dag.

Ja. Venus har stannat och går bakåt till 17 november. Så ser vi Venus. Hon glittrar. Det finns i Venussfären stoff som en glittersky av små stjärnor som följer henne – där ser vi drottningen omgiven av sitt kungliga hov. Detta stjärnstoff omger Venus – eller är en del av henne. Det är strålglansen som ger en klar spegling och en återföring av det gudomliga ljuset. Detta kan vi se med vår klara blick att det ligger i Venusnaturen att lätt kunna bli självupptagen och självcentrerad av sin egen strålglans men också finns glansen som en nåd för människor som står i beröring med hennes hov på ett visst sätt. Sålunda verkar Venus som mest behagligt från sidan. Hon kommer bäst till sin rätt när hon ej blir belyst framifrån. Vi kan läsa ut mycket av den individuella Venusnaturen genom att se hennes placering i horoskopet – hon trivs aldrig bra i skarpa aspekter som kvadraturer eller oppositioner – vissa planetkrafter kommer till sin rätt i stark kontrast till andra. Men Venus trivs bäst i konjunktioner eller i mjuka aspekter. Då verkar hovet runt henne och strålglansen blir en nådegåva.

 Hur verkar Venus i Skorpionen?

Från mikrokosmos – alltså i det individuella horoskopet ser vi att Venus älskar Skorpionen. Hon älskar fonden av den svarta natthimlen, hon älskar dramatiken i det svarta när hon förbereder sig för att gå ut på scenen och bli belyst – men märk väl att det är förberedelserna hon älskar. Hon klarar inte att stå i skarpt ljus så hon är en dramaqueen bakom kulisserna. Det finns en tendens för Venus i Skorpionen att överdriva dramat att hon spelar över och att stjärnglansen drar med sig ljud. På så vis hör hon egentligen bara det som strömmar ut ur henne – ej det som strömmar tillbaka. Det saknas runt Venus i Skorpionen en tystnad. Det saknas ett mellanrum i kommunikationen med andra. De människor som i sitt rothoroskop har Venus i Skorpionen lär sig tidigt att dansa – men de lär sig inte att gå.

Från makrokosmos – alltså från världsrummet såsom aspekten nu visar sig i tiden – ser vi den kraft vi kallar den Mekaniska Världsormen. Vi ser den Mekaniska Världsormen som ett rullband som drar runt och i jorden som en järnvägsräls. Denna kraft ligger nu och drar under Venus. Från ett perspektiv är det en olycka att denna kraft ligger och drar och drar. Det är kollektiva omedvetna reella kraftfält som ligger i jorden som en mekanik och som hindrar individens kontakt med jordens själsliga fält. Detta rullband definierar kontakten med jorden på ett kollektivt plan och drar den enskilda människans uppmärksamhet till sig som gör det svårt för individen att urskilja sig från kollektivet och finna verktyg för hur den egna jordmånen känns. Vi skulle säga att detta rullband är en motståndskraft i jordens inre och i Skorpionen så ligger rullbandet relativt nära jordytan – det kommer nästan upp i dagsljuset. På så vis finns det i Skorpionen en möjlighet för människan att medvetandegöra den mekaniska världsormen som tanke och urskilja dessa tankar som kollektiva. Det har en förlösande! inverkan på kreativiteten. Så viktigt är det för människan att finna sin väg igenom och förbi världsormen och återknyta sin individuella kontakt med jordsjälen. Så ser lagbundenheten ut att fastnar ditt medvetande i det kollektiva tankefältet – som i sin karaktär alltid är mekaniskt – så fastnar du på en ytlig nivå i jordens djup och kan ej heller tänka ut dig själv i världsrummet. Din horisont blir grund, blir ytlig.

Vad sker nu när Venus stannat och går retrograd?

Det är alltid skulle vi säga intressant när Venus går retrograd. Inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum. Venus hämtar alltid något när hon går bakåt – hon arbetar i det dolda. När hon går retrograd så syns hon inte. Hon kan således operera helt fritt. Vi ser att när Venus stannar så blir hon osynlig och under hela retrograden så är hon osynlig. Hon försvinner från horisonten för en stund och sen blir hon åter synlig och fortsätter sin bana. När vi läser henne nu i världsrummet ser vi att Venuskraften är frilagd. Hon släpper sin horisontala riktning och börjar arbeta vertikalt. Hon går från att arbeta i tiden till att arbeta i rummet. Och vad betyder det? Jo att hon blir tillgänglig för tyngdlagen som kraft, som eteriskt fält som drar människokroppen mot jorden. I lagbundenheterna runt tyngden börjar Venus glittra.

Hur förstår vi det bäst?

Ni förstår det bäst genom att låta tyngden verka på er. Och ni kan göra denna imagination/meditation.

Föreställ dig att du står på jorden och under dig, ungefär en meter under dig slingrar sig den Mekaniska Världsormen. Som en mekanisk jätte drar ormen fram i jorden. Så flyttar du fokus till Venus och upplever jorden från hennes horisont. Känn hur hon tappar fart och stannar. Och när hon stannar så stannar också rullbandet. Jätteormen rasslar till som en stor järnjätte och stannar. Ångar fortfarande av olja och sot men slutar att dra. Flytta så fokus tillbaka till dig och känn tyngden i din kropp, låt tyngden dra dig nedåt och föreställ dig hur du sjunker ned mot rullbandet och när dina fötter nuddar de rostiga balkarna så löses balkarna upp. Vila i imaginationen att järnvägen löses upp och känn hur du står i en fri och djup förbindelse med jorden. Imaginera dina rötter hur de följer tyngdlagen ned genom lager av mörker ända ned till jordens ljus – guldljuset. Låt dig fyllas av guldljus i samklang med Venusglitter och tacka henne för möjligheten att ta dig igenom det kollektiva motståndet i jorden.”

Vi har Venus retrograd till runt den 17 nov. Det finns således tid för många att transformera sin individuella kontakt med – i jorden lagrade kollektiva mekaniska krafter. När vi mer och mer känner igen påverkan från dessa krafter så blir vi mer fria. 

                                                            D25833F3-85BE-4E1F-B615-02FEBC3B0A87 

 

 

 

 

23 reaktion på “inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum

 1. cheap louis vuitton online

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there or maybe a I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. such as the I want to tell you that all the productsd are true. you ultimately choose I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  cheap louis vuitton online https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 2. cheap real jordans

  I received my bag yesterday or possibly a They look and feel great decline I’m so pleased with my purchase direction Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 3. cheap jordan shoes

  I received my bag yesterday as well They look and feel great which includes I’m so pleased with my purchase you ultimately choose Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 4. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. also the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. most notably the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 5. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. otherwise the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. similar to I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.retrocheapjordansshoes.com/

  Svara
 6. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. in addition to the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. which include the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. anyway what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 7. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. decline I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you decide what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 8. cheap sneaker online

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or maybe a the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you decide what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap sneaker online https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 9. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as well the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. similar to the reduction I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. either way what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 10. authentic cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. alternatively the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for example the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. an invaluable what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 11. retro jordans shoes

  I received my shoes yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. actually I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. which include the I will definitely be purchasing more items in the future. either way It has been a pleasure.
  retro jordans shoes https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 12. buy cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or maybe a A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. for instance the Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 13. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. and it could be A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. much Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 14. cheap retro jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. as well as A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. choose the Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap retro jordans https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 15. authentic cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or perhaps even A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. much like the Very fast shipping. no matter what You guys have a loyal customer.
  authentic cheap jordans https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 16. cheap jordans for men

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or to A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. cherish the Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *