När Mars lyssnar håller det galaktiska centret andan

Idag den 26 april står Mars i konjunktion med Pluto i Stenbocken. Och Lilith är också där.

För att närma oss den aspekten behöver vi uppdatera kunskap om asteroidbältet mellan Jupiter och Mars. Detta bälte med mängder av asteroider är en matris som kan liknas med ett instrument de enskilda asteroiderna är klanger och toner som tillsammans bildar en melodi. Så har asteroiderna den effekten på människan att de ej är solida – såsom planeterna är solida krafter som verkar från en mittpunkt – asteroiderna är delar av en helhet de speglar en ton i en melodi men de speglar ej melodin. Asteroiderna har en begränsad relation till helheten – de överblickar inte hela matrisen de är inställda i och därför är deras påverkan på människan väldigt spetsig och ibland ensidig. De kommunicerar envist och uppmanande. Men märk väl! När den ensidigheten landar i människans medvetande uppstår insikter. På så vis har en asteroids påverkan i horoskopet med insiktsprocesser att göra. En asteroid drar med sig hela matrisen in i en aspekt – hela asteroidmatrisen faller in och lägger sig över en aspekt lite som en dimma med mängder av koder och nycklar. Från ett perspektiv när du rör dig genom asteroidmatrisen hamnar du i fuktig dimma – det kräver extrem uppmärksamhet att finna vägen mellan skären. När en asteroid kommunicerar en placering i ett horoskop drar den med sig ett hav av dimma – ett hav av otydlighet – och detta ligger i asteroidernas natur att de är vägvisare genom denna dimhöljda sfär.

Vad är det egentligen för sfär?

Det har med delningen av manligt och kvinnligt att göra. Dynamiken mellan man och kvinna på jorden. Det har med delningen av mänsklighetskroppen att göra till en kvinnlig och en manlig form. Denna delning – vi ser det som en stor kosmisk explosion – som skapar detta bälte av asteroider. Sålunda äger asteroiderna koder till en djupare förståelse för mysteriet som pågår i relationen mellan man och kvinna på jorden.

Vad gör Lilith i relationsdynamiken?

Lilith är det vi kallar månens baksida. Den delen av månen som vi blickar ut på från jorden. Den delen av månen som människan själv behöver lysa upp med sin solkraft inifrån. Månens framsida är belyst av solen – och riktar sig utåt mot kosmos. När Lilith är aktiverad så ställer hon sig i månsfären, hon ställer sig framför månen och hindrar människan att ta sig genom månporten vidare ut mot fixstjärnorna.

Vad är egentligen månsfären?

Det vi menar med månsfären är den sfär som rör sig mellan jorden och månen. Från vårt perspektiv är den sfären begränsad på så vis att den håller människans medvetande låst mellan jorden och månen.

Vad innebär det?

Att medvetandet fastnar i repetitiva irrgångar och rörelser. Att medvetandet ej bekräftar människans kosmiska identitet. Lilith tvingar människan närmare sin jordiska identitet, hon blir hänvisad till att se sig själv omgiven av de lagbundenheter som råder på jorden. På så vis är hon vän med Saturnus – men skulle vi säga – uppträder mer demoniskt än Saturnus. Lilith fokuserar på de lagbundenheter som har med den fysiska kroppen att göra – hon står med ryggen mot kosmos och dyker ned i materien med full kraft.

Vad innebär det i en relation?

Lilith säger ”Du kan bättre – du har det här och det här runt dig – vad mer vill du ha?” Hon är krass, hon ser direkt på tingen och skär igenom. ”Gräv där du står” säger Lilith och tvingar människan att rannsaka sina psykologiska och materiella resurser och begränsningar. Hon är egentligen vägledande just för att hon inte säger ”det blir bättre någon annanstans” hon säger ”Vad kan du göra av det du har runt dig?” Hon hjälper människan bort från dagdrömmar men hon blir bitter om hennes beröring inte leder till insikter och rörelse.

Vad innebär det att hon kommunicerar med Pluto och Mars i Stenbocken?

Mars vandrar in i Plutosfären – står redan i dess breda fält. Pluto har inget ansikte så Mars vänder blicken nedåt fokuserar på stegen och upplever glöden på ryggen. Mars glöder – det är en mobilisering av kraft – en samlad vandring som Mars gör genom Plutosfären. Så ser vi att vid en tidpunkt stannar Mars. Ser sig om på den glöd som fallit mot marken och ser hur glöden förvandlats till rosenblad. Detta sker och på så vis har Pluto en positiv inverkan på Mars. Pluto transformerar den individuella strävan och kraften, vreden och frustrationen till rosenblad. Detta sker när Mars vandrar genom Pluto i Stenbocken. Mars tappar riktning, fokus och glömmer sitt uppdrag, förlorar siktet och vägen och mister sin röst. Mars stannar. När Mars stannar träder Lilith fram. Hon träder fram som en demon, som en månens kalla oberäkneliga gestalt. Men då händer det märkliga att Mars börjar kommunicera med Lilith. Mars hör precis allt som Lilith säger och just i den stunden har Lilith en positiv inverkan på Mars.

Hur då?

Just därför att Liliths röst tränger fram till de hålrum i Mars som annars ej är mottagliga för förändring. Lilith tränger igenom Mars egostrukturer och skapar insikter på djup nivå. Insikter som har med nära relationer att göra. Lilith påverkar Mars att se på sina egostrukturer som är bundna till nära relationer. Mars säger ”Pluto jag ser ej ditt ansikte, känner ej din röst – endast upplever jag värmen i din sfär, endast känner jag hur du drar glöden från min rygg och transformerar den till rosenblad. Detta känner jag och detta gör att jag stannar. Men du Lilith. Jag ser dig, jag ser ditt ansikte och jag hör din röst. Jag förstår dig och jag lyssnar på dig.”

Vad innebär det för Mars?

När Mars lyssnar håller det galaktiska centret andan. Mars står nämligen för varaktiga förändringar – om Mars lyssnar förändras Mars från ett tillstånd till ett annat. Detta är ett gyllene tillfälle att begrava stridsyxan och börja kommunicera.

Vad innebär det konkret i relationer?

I dynamiken mellan man och kvinna kan du förvänta dig att problem kommer till ett slut. Ett definitivt slut. En fundamental förändring. Du får insikter från Lilith som gör att du förändrar det som vill förändras. Det som legat länge och väntat blir nu en radikal insikt. Och relationen förändras till det bättre. Eller så tar relationen en annan riktning och tar slut. Låsta lägen öppnas upp. Nu finns det stöd att ta steg och bryta gamla mönster. Vi ser att många lyfter sig ur rädsla och begränsningar men märk väl! Det är inte en enkel process – månsfären är nyckfull och mörk. Det är viktig att återknyta kontakten till den kraft som lyser upp månen. Nämligen solkraften. Som finns i varje människas själ.

E6E2E379-D4D3-45A4-BE5D-4BE35F27CFF8

 

21 reaktion på “När Mars lyssnar håller det galaktiska centret andan

 1. real jordans retro

  I received my bag yesterday on the other hand They look and feel great including the I’m so pleased with my purchase in any event Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 2. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you ultimately choose what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 3. authentic cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 4. cheap jordan shoes for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. particularly the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes for sale https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 5. real cheap retro jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. to the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. since the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  real cheap retro jordan shoes https://www.realcheapretrojordanshoes.com/

  Svara
 6. cheap jordans for men

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or just the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. choose to I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. an invaluable what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men https://www.cheaprealjordanshoes.com/

  Svara
 7. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara
 8. cheap retro jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. actually I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. similar to the reduction I will definitely be purchasing more items in the future. you decide It has been a pleasure.
  cheap retro jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 9. cheap retro jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or alternatively I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. love the I will definitely be purchasing more items in the future. anyway It has been a pleasure.
  cheap retro jordans https://www.cheapauthenticjordans.com/

  Svara
 10. authentic cheap jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. potentially I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. just like I will definitely be purchasing more items in the future. situation It has been a pleasure.
  authentic cheap jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 11. cheap real jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. potentially A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. such Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap real jordans https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 12. cheap jordan shoes

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or possibly a A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. exactly like the Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes https://www.realjordansshoes.com/

  Svara
 13. cheap jordans for men

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or maybe A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. much Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 14. authentic cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. also A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. appreciate the Very fast shipping. direction You guys have a loyal customer.
  authentic cheap jordans https://www.realcheapjordan.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *