Kategoriarkiv: Astrologi

Sällan ser vi Jupiter så låst som i denna aspekt. Jupiter befinner sig ”between a rock and a hard place”

I går stannade Jupiter. Jag märkte det tydligt – plötsligt var det svårt att andas – som om jag hade fyra lungor men andades bara med två. Det gick ju bra att andas med två lungor – men ändå var det ju två som inte fungerade. Som om jag plötsligt gick på halvfart. En märkvärdig upplevelse. Det visar sig att Jupiter som är i Vågen kvadrerar Vesta i Kräftan och opponerar Uranus i Väduren. Av någon anledning andades jag in Jupiter som stannande – för att nu börja röra sig retrograd fram till andra veckan i juni.

Hur läser jag den här aspekten?

Här framträder Vesta. Det är asteroiden Vesta som på sätt och vis skapar dynamik i den här aspekten och drar i Jupiter och Saturnus. Med vad är det som egentligen drar? Vesta är alltid lite illa till mods i kräftan – hon är inte en moderlig och trygghetssökande kraft – hon är inte en kraft som söker stillhet och jordnära värme. Vesta är en feminin aspekt som lämnat hemmet och vet att världen är hård och krävande – hon har ställt sig i strålkastarljuset för att synas – men hon ser ingen i publiken. Hon ser egentligen bara ett mörker. Det är Vestas inre upplevelse att bli betraktad som ett fenomen, som ett objekt utan att själv kunna bruka sina ögon, utan förmåga till eget seende. Vad Vesta visar i strålkastarljuset är ett leende – men egentligen är det tänderna hon visar –Vestas leende är ofta ett grin – ett leende som biter sig fast. Vesta biter hårt så att kräftans skal krossas – det tunna räkskalet fastnar i leendet och krossar alla illusioner om trygghet och sä kerhet. Så speglar Vesta i kräftan själsliga inre tillstånd som skakar galler, som behöver slå sig fri.

Uranus?

Uranus som står 23 grader i Väduren i kvadratur till Vesta utmanar Vesta längre ut i strålkastarljuset – Uranus fördriver henne egentligen bort från tryggheten och uppmuntrar henne att tänka utanför boxen – utanför en tänkt trygghet. Tyvärr är inte Vesta skolad att tänka utanför boxen – hon blir utmanad på så vis att hon känner sig kritiserad. När Vesta känner sig kritiserad hånflinar hot mot det hon uppfattar som konservativt och kan gå vilse i sig själv på så vis att hon ”tror” hon är starkare och friare än hon egentligen är. Vesta utmanar er att möta era trygghetsbehov.  Samtidig ser vi att Uranus i kvadratur till Vesta blir låst i sin rörelsefrihet. Hur fri än Uranus är i sitt ”normal tillstånd” så vandrar hans tankar mot Vesta och skapar brist på rörelse.

Mellan dessa krafter: Uranus lite frustrerande frihetslängtan och Vestas bitande förrakt mot konservativa idéer i kombination med ett avståndstagande från trygghet står Jupiter i Vågen. Jupiter hamnar i en extrem beslutsångest. Sällan ser vi Jupiter så låst som i denna aspekt. Jupiter befinner sig ”between a rock and a hard place” Det som Jupiter med sin sociala intelligens brukar hantera låser sig nu rejält. När Uranus inte lyckas förmedla verkliga speglingar av möjligheter så förminskas Jupiter. Den stora estradören och talaren som kommunicerar välvilja i det sociala – drar sig tillbaka. En sådan olycka när Jupiter drar sig tillbaka i Vågen. Ty just i det tecknet tenderar Jupiter att kunna balansera gott i det mellanmänskliga. Vi skulle säga att när Jupiter drar sig tillbaka i Vågen stannar till viss del ett naturligt informationsflöde som behøvs för att kunna ta rätt beslut. En sådan beslutsångest skådar vi sällan – men vi ser den i Vågen nä r Jupiter stannar i Vågen för att sedan gå baklänges. Det blir svårt då att lyssna på magkänslan – svårt att få rätt kontakt med vägen.

Hur bemöter vi bäst Jupiter i Vågen?

När upplevelsen av att hamna i låsta lägen eskalerar behöver ni förstå något om beslutsprocesser och ni behöver förstå något om tålamod. Ni behöver förstå att vänta på rätt sätt.

Om vi nu hamnar ”between a rock and a hard place”..

Det kommer ni att göra. Utmaningen är att göra en kullerbytta och hitta en tredje väg, en tredje möjlighet, en tredje person. Så utmanar Jupiter retrograd i Vågen att leta ovanliga lösningar – detta är den tid då ni gör ett RYCK och förflyttar er tyngdpunkt till en helt annan plats i kroppen. Detta är den tid då ni ser att den enda lösningen på en situation är att göra något ni aldrig förr trott er kunna göra. Så utmanande är Jupiter retrograd i vågen.

Retrograden släpper i juni…

Ja denna vår präglas av att stå i och leva genom beslutsprocesser – viktiga beslut, beslut som är svåra att ta, svåra att egentligen hitta. Och då gäller rådet – om ni inte har kontakt med magkänslan som kommunicerar Ja eller Nej finns två saker att göra. Öppna kontakten till magkänslan/intuitionen eller vänta med att ta beslut. Denna tid präglas annars av möjligheten att fatta fel beslut. Så vi råder er att skärpa era sinnen och lyssna. Varje detalj är viktig, varje handrörelse, formulering, ögonkast. Läs situationen och fråga magen Go? or No Go?

Jupiter

Månbalansering

Jag fördjupar mig i månen – och förstår mer och mer om hennes dubbla natur. Under en healing visar hon för mig hur hennes månskäror speglar våra medvetandeprocesser. Jag avslutar texten med en imagination – bilder från mitt hjärta.

Berätta hur verkar månens krafter in i kroppen?

När vi närmar oss kroppen ser vi att månen – och sfären mellan jorden och månen är de kraftfält som verkar starkast in i den mänskliga organisationens uppbyggande och nedbrytande krafter. Vi vill skilja på månens uppbyggande krafter som verkar stabiliserande in i kroppen, som speglar klarhet och stimulerar kroppens regeneration. Så vill vi beskriva vad som sker när månens krafter sliter sig loss och påverkar kroppsprocesserna negativt. Det är viktiga ting just därför att månen är det kosmiska inflytande som är en förutsättning för kroppens tillblivelse. När vi läser av månens verkan in i den mänskliga organisationen ser vi att månen vilar som en liggande månskära i bäckenet. Vi ser det som en silver skål i bäckenet och vi ser att de viktiga organen, mjälten, leveren och gallan vilar i silverskålen. Den andra månskäran ser vi över huvudet, vilandes precis runt huvudet.

Månskäran i bäckenet verkar i de inre organen som en speglande stabiliserande eterkraft – ja faktiskt så är det månen som ger de inre organen det eteriska hölje som verkar regenererande på kroppsprocesserna. Och vad är det egentligen som skapar förutsættningar för regeneration och skapande processer? Jo det är rytm. Rytm är det fenomen, den rörelse och den skapande process som månen speglar i de inre organen. Rytmiska rörelser skapar en inre andning i organen och är förutsättningen för dess funktioner i kroppen. Månskäran i bäckenet är basen för att balansera människans olika rytmer. I första hand dygnsrytmen och rytmen för smältningsprocesser – både matsmältning och smältning av intryck alltså själsliga, och psykologiska medvetandeprocesser.

Så har vi månskäran över huvudet. Och det är viktig att de övre månprocesserna strömmar in i huvdet utifrån. Månskäran som vilar över huvudet speglar kosmos och skyddar hjärnan och de minnesprocesser som pågår i hjärnan från illusioner och vanföreställningar. Den rena månskäran över huvudet är en garanti för hjärnans mottaglighet för inspirationer från kosmos – och vi vill poängtera rena inspirationer. Ja så viktig är det att förstå månen – att när hennes krafter är balanserande så speglar hon i huvudorgansiationen en ren kosmisk inspiration och hon speglar i de inre organen en ren intuition – det vi kallar magkänsla. Så kan uppstå i människan – tillstånd som skapar stark stress och ångest, människan kan utsättas för situationer som genererar rädsla och djup skräck. Människan kan hamna i själslig nöd, den eteriska kroppens skyddande höljen kan slitas upp, gå sönder och försvagas, den fysiska kroppen kan insjukna, skadas och brytas ned. Ja många är de faror som hotar människans välmående.

Vi vill nu beskriva hur månskärorna i kroppen är kopplade till dessa nedbrytande krafter. Vad som sker när en stark skakning drabbar människan är att månskäran i bäckenet släpper och rör sig upp genom kroppen, passerar magen, lungorna och hjärtat och när månkrafterna börjar röra sig fritt i kroppen så skapas en oro i hela den fysiska organisationen. Det är klangetern som börjar skaka, vattenelementet i kroppen kommer i obalans och det är som att befinna sig i starka vågor på ett öppet hav. Otyglade månkrafter är nyckfulla – och skapar kaos. Men essensen i vad som sker när månskäran i bäckenet släpper är att de undermedvetna krafterna i människan – som vilar i de inre organen – också släpper. Det är viktig att förstå att i människan finns mängder av mörker, detta mörker häftar i de inre organen och som under normala omständigheter så att säga vilar i månskäran. Den rytm som månskäran skapar i de inre organen ger förutsättningar för att mörkret i människans medvetande organiskt – när människan är redo för det – kan strömma in i en mer upplyst sfär och bli medvetet. Så pågår en livsprocess med att synliggöra mörka fläckar som människosjälen bär på och detta sker organiskt – utifrån en typ av själens mognad. Men så när människan drabbas av ett mörker som tränger sig på utifrån och sliter loss månskäran från sin plats – då strömmar undermedvetna mörka krafter fritt i kroppen och skapar oro. Och när månskäran passerar halsen och rör sig in i huvudet då skulle vi säga uppstår en tankestress. När månkrafterna påverkar huvudet inifrån då finns risk för illusioner och vanföreställningar – ja det finns risk för psykisk sjukdom. Detta förstår vi när vi upplever hur överväldigande det är att översköljas av ett omedvetet mörker – även om detta mörker tillhör människan själv så är det skrämmande just för att människan är inte förberedd, hon äger inte en själens mognad som organiskt växer in i en kännedom om sitt mörker.

Hur kan vi göra för att balansera månkrafterna om de hamnar i obalans?

Det viktiga är att gripa an det psykofysiska tillståndet med medvetandet och medvetandet lyssnar på imaginationer. Människan kan imaginera månskäran inne i huvudet och se för sin inre blick hur den släpper sitt fäste och faller ned genom kroppen tillbaka till bäckenet. När månskäran är i bäckenet flyttas medvetandet till hjärtat. Ur hjärtat strömmar så en gyllene kraft – det är solkraft som i sin konstitution hejdar silverkraften att strömma ur bäckenet. Hela kroppen fylls med guld. Också huvudet fylls med guld. När hela kroppen är gyllene så faller månskäran tillbaka på sin plats över huvudet och hjärnan får tillbaka sin kosmiska rena spegling. Imaginationen avslutas med att befästa månskäran i bäckenet och månskäran över huvudet och i sitt inre kännande uppleva de eteriska månströmmarna och hur de balanserar medvetandet – via de yttre sinnesintrycken som strömmar in i huvudet med de inre intrycken som strömmar via de inre organen. Så viktig är månens inflytande för människans välmående.

Imagination.

Jag ser dig måne i bäckenet, Hur du glänser i mitt mörker- hur du skapar gester i mitt inre som är ett språk jag anar, kanske har jag glömt ditt språk, ej längre hör jag nattens väktare, ej heller ser jag längre vägen som leder mig. Så räds jag dig måne när du släpper ditt fäste och drar igenom mig – så räds jag dig när du står inför mig som en nattens gestalt med vingar som en fallen ängel. Jag ber dig måne – när ditt mörker sänker sig över mig att du släpper ditt grepp om min gestalt, att du drar dig åter till bäckenet och verkar från din plats i det mörker jag känner som den klara spegel du är för mitt varma mörker – för det mörker som är i mig, som är en del av mig. Jag ber dig måne att också vakta över mitt huvud som en klar inspiration från kosmiska sfärer, som den röst jag känner som min ängel. Så ber jag dig måne att vagga mitt bäcken till ro och skänka nattens klara spegel över mitt huvud. Så ber jag dig min måne att välsigna min kropp.

månskæra

 

Ty så är det ordnat med Sedna att hon stödjer människan genom illusionen som uppstår i medvetandet på jorden, hon stödjer människan genom maya – illusionernas rike.

Nu vill jag berätta om stormarna som drar fram över europa, med en kraft som minner om de kalla isarna från förr. Som nu skapar virvlar, välter träd, förflyttar stenar. Denna början! På det nya året. Det är nog den vildaste början jag någonsin upplevt.

Detta vill vi visa dig, att det i sanning är ismassor som rör vid världen. Men det är egentligen inte is i fysisk form, det är is i eterisk form. Vi ser denna eteriska is gestaltad i de klimatskiften som pågår, som får vattenmassorna på jorden att vrida sig och forma håligheter i haven. Ja stora hål ser vi i havsdjupen, virvlar och starka strömmar. Det är vad som sker att Gaias vatten ombildas. Vi ser att det är en födelse, men ej en födelse av form – en födelse av tomrum, av håligheter i ett vattenelement. Vad är nu detta? Vi tittar ut över poolerna och ser en värmeutveckling som får den stora isen att röra sig och sannerligen är det detta som sker när vi låter poolerna öppna våra ögon att det som nu drar fram genom europa är en ”eterisk istid” Vi ser ånyo en istid skölja över europa men ej i fysisk form. Vi ser den strömmen i eterisk form.

Vad innebär det?

Just detta att det i världshaven skapas håligheter – stora hålrum. Inte det att världshaven fryser och täcks med is. Världshaven öppnar sig med en väldig kraft. Ja värmeutvecklingen som pågår på poolerna skapar också stor värmeutveckling i havsdjupen. Vi ser att denna värme skapar nya rum i haven. Det vi kallar chakran.

Vad är det för innehåll i dessa chakran?

Det ÄR framförallt innehåll! Det är framförallt någonting! Det är det viktiga! Det är inte hålrum som genererar ett sug inåt och nedåt, det är chakran som skapar innehåll och detta är viktigt! Ty det är ett enormt skapande som pågår i de eteriska vattenmassorna. Vi skulle nästan säga en osannolik kreativitet. Och den är djup. Den skapande kraften i världshaven börjar i djupet – likväl som isen från förr tyngde ytan.

Är det någon planet kopplad till att vi ser denna förvandlade vattenkraft?

Vi ser Sedna. Isdrottningen med en omloppsbana på 12650 år runt jorden. Hon drog sig tillbaka till sig själv för ca 12000 år sedan och drog den stora isen som täckte jorden med sig. Och nu aktiveras hon igen, nu träder hon åter in i jordsfären men ej i fast form. Denna gång träder hon in i flytande form. Vi intresserar oss för isdrottningen. Vi har respekt för henne. Hon har en speciell närvaro när hon träder fram. Men ofta är hon avvaktande och väntande – men alltid med full närvaro. Detta värdesätter vi ty den typen av närvaro som Sedna skänker jorden används för att fylla ut tomrum – om kraften används på rätt sätt. Men så ser vi en kristalliseringsprocess i henne, den sker i hennes blod. Vi ser att hennes röda blod fryser till is – genomgår en kristallisering och blir till blått blod. Detta Sednas blåa blod skapar det vackraste mest förföriska ljus ni kan skåda på stjärnhimlen. Det är Sednas hjärta som slår, som arbetar i två fält – dels med det röda varma blodet och dels med det blå isblodet. Detta är Sednas uppgift att reglera blodets temperatur –så det passar den mänskliga kroppen. Och det är viktigt ty blodets temperatur är avgörande för om människan är frisk – eller sjuk. Så arbetar också Sedna värmereglerande för Gaias välmående via världshaven.

Vad sker nu när Sednas närvaro åter rör vid oss?

Hon arbetar via poolerna. Men vi får inte glömma här att Sedna är en kosmisk kraft. Hon verkar in i jordsfären via poolerna och förbinder sig där med de väsenskrafter som arbetar i världshaven. Och då sker också något märkvärdigt! att en mängd nya vattenelementarer föds! Det är en befruktning där Sedna är fröet till dessa mängder av nya vattenelementarer. Ja vi har sällan skådat maken!

Vad gör dessa nya vattenelementarer?

De skapar nya vattenchakran och de för in i världshaven en ny kvalitet! Ja vi skulle säga en kvalitet som vi sällan ser på jorden – men som i sällsynta fall uppstår. Nämligen ett exakt gehör! Detta kan vi se i historien, att stora kompositörer skapar fantastisk musik med detta exakta gehör som verktyg. Men detta frågar nu Sedna. Vad skulle det exakta gehöret skapa? Om det inte var musik? Hur ser det exakta gehöret ut som själslig gest? Det är vad Sedna frågar er och detta är vad de nya vattenchakran genererar som ny kvalitet i världshaven.

Hur vill det påverka havsdjuren? Och de elementarer som är bundna till vatten?

Vi ser en ny rytm strömma ur dessa chakran. Det skapas enorma vilda vågor och samtidigt skapas en balans. En balans som motsvarar en människas finkänslighet. Detta är vad de nya vattenelementarerna gör i världshaven.

Hur påverkar det här oss?

Ni kan lyssna på världsdjupen och ni kan förbereda era kroppar på att motta en förfinad känslighet.

Hur menar ni?

Det exakta gehöret som kvalitet återfinns i era kroppar som ett chakra. Vi ser det chakrat under diafragman och vi ser att denna port filtrerar intuitionen/magkänslan som uppstår ofta som en reflex i er. Magkänslan är en relativt grov impuls som reagerar på ja eller nej. När denna magkänsla filtreras på sin väg till hjärtat – genom det exakta gehöret, genom chakrat under diafragman – skapas i hjärtat möjlighet att motta inspiration direkt från kosmos och därmed skapa klara imaginationer som stöd för ett seende, som stöd för intuitionen. När detta chakra är väl utvecklat skapas i hjärtat imaginationer som kan likställas med ett exakt gehör. Detta är vad som förbereds för människan just nu. Märk väl! Detta chakra. Vi vill ändå kalla det ett framtidschakra som egentligen först om 300 år är fullt utvecklat. Så kan Sedna i dag med start i detta år 2017 befrukta detta chakra. Vi ser att vägen till exakt gehör är extrem för många människor. Vi ser ett år med en mängd omkullblåsta träd – där rötterna vrids ut ur jorden. Det är en tid för varje individ att jorda sig – djupt i Gaia. Har du för grunda rötter kanhända flyttar Sedna på dig, vänder dig upp och ned och frågar dig. Vem är Du? Så frågar hon. Var är du på väg? Och den sista frågan lyder. Vad ser du? Ty så är det ordnat med Sedna att hon stödjer människan genom illusionen som uppstår i medvetandet på jorden, hon stödjer människan genom maya – illusionernas rike. När Sedna drog fram över jorden i fysisk form som is – då kunde själar fortfarande gömma sig. I dag finns inga gömställen. Isen har smält och det som återstår är stora öppna tomrum – som väntar på Dig. Din närvaro.

Music colorful music note theme

Så är jag ett filter som snurrar och speglar känslor åt alla möjliga håll. När jag är full skyddar jag kosmos från detta känslobrus. Det som då händer på jorden stannar på jorden.

Månen är full. Jag kan inte sova. Det är den ljusaste dagen på året. Jag upplever en typ av…överlämnande. Det är något jag vill lämna. Något jag vill avsluta. Som jag inte vill bära med mig längre. Inte genom denna sommar. Denna ljusets finaste tid.

Måne…jag kan inte sova…
Jenny. Visdom är jag för ett brustet hjärta.
Månen?
Så hör min klagan som är alla eras klagan att sedan Lucifer störtade ned på jorden – den fallna ängeln – så försökte han rädda sig i fallet och drog tag i mig.
På vilket sätt Måne – drog han tag i dig?
På det värsta tänkbara sätt! Han snurrade mig. Han förbannade min rytm och satte snurr på mig. Så snurrar jag kontinuerligt och dessa mina varv vänder sig mot solen i olika skepnader.
Måne varför är det så svårt att snurra?
Snurrandet gör att jag inte ser klart. Jag kan inte stanna länge vid ett ting eller ett fenomen. Jag tvingas släppa – släppa – släppa – det jag belyser – så kan mitt ljus – min beröring verka kylig – verka kall då jag endast berör tingen med fingertopparna ej med hela handen – ej med värmen i handflatan.
Måne ibland är det skönt att bli berörd med fingertopparna
Ack! Min olycka! Ett hjärta kan inte bli berört med fingertopparna. Ett hjärta vill du hålla i handen. Vill du låta pulsera i handen din.
Men Måne – vissa delar av våra kroppar passar kanske väldigt bra att beröra med fingertopparna
Jenny. Ja. Mina fingertoppar känner du i vinden. Du känner dem i vattnet. Den beröring som du känner via elementen den strömmar via mig. Din hud mår bra av min beröring. Mitt beröringsfält är från huden och alla era energikroppar utanför huden.
Hur berör du dessa kroppar?
Änglar färdas via mig. Änglarna bär min dräkt när de visar sig på jorden
Hur då?
Just för att de är mina fingertoppar
Och växterna? Djuren? Alla elementarväsen hur berör du dem?
Elementarväsen använder mitt ljus för att äta. De får näring av mitt ljus. Jag ser dem alltid äta! Jag hör dem alltid smaska! Av den anledningen att de får näring av mig. Djuren pratar med mig. Klagar och ropar. De sänder sina klagorop till mig och jag hör dem.
Vad gör du med deras klagan?
Jag bär den, filtrerar den och vänder den ut mot kosmos för att sedan spegla tillbaka den. Jag tar emot klagan från djuren. Jag så att säga skyddar kosmos från att för mycket klagan och mörker strömmar från jorden. Jag samlar, filtrerar och speglar tillbaka.
Vad sker Måne när du är full?
Det som rör sig i det dolda, i skuggan visar sig, tar form och belyses av mig. Så är jag fullmånen! Att jag öppnar det dolda i er och ni har möjlighet att låta mig spegla det. Ni kan också liksom djuren ge mig er klagan, sjunga era klagosånger för mig. Jag lyssnar. När jag är full är jag riktad mot dig med full kraft. Då bevarar jag hemligheter. Jag skyddar både dig och jag skyddar kosmos från att er klagan, ert mörker ska strömma ut och bli till vågor i kosmos.
Måne – vad är det bra för?
Kära Jenny. Mycket av den smärta och den sorg ni bär skapar en rytmisk dynamik i kosmos. Era känslor strömmar via mig och skapar rörelser i kosmos, skapar vågor. Dessa vågor hanterar jag, är de inom räckhåll för min sfär så kan jag mildra och omvandla dem. Den lagbundenhet som jag arbetar med är spegling. Att det du sänder ut via känslan når dig tillbaka i en eller annan form. Så är jag denna ombytliga form som hanterar detta känslofilter. Så är jag ett filter som snurrar och speglar känslor åt alla möjliga håll. När jag är full skyddar jag kosmos från detta känslobrus. Det som då händer på jorden stannar på jorden. Nåväl. När det är fullmåne vänds spegeln mot dig direkt. De når mig inte. Dina känslor under fullmåne slutar att existera i känsloelementet – känslorna blir handling. De stannar i kroppen och fyller kroppen och blir till rörelse. Så får ni mycket energi när det är fullmåne. Ni får svårt att sova.
Vad är det egentligen som sker då från ditt perspektiv?
Det är en helig stund som sker. En stund att avsluta en känslocykel. Fullmånen är ett avslut och i den vidaste bemärkelsen är den ett avslut på en känslocykel. Det ni kan göra under fullmånen är att istället för att låta era känslor passera via mig ut i kosmos – så bär ni dem i er. Ni bär dem. Ni gör ett avslut och så ber ni om nåden att lämna över till moder jord – Gaia – istället för till kosmos. Så finns möjlighet att under fullmånen samla ihop själsliga intryck och ge dem till Gaia. Så är mitt avtal med Gaia att delar av henne kan processa och smälta själsliga intryck som är moget att brytas ned, som hon med sin kraft kan bryta ned. Ja under fullmånen vänder ni er ”månkommunikation” till Gaia. Då träder hon fram som tydligast för människan. Då är hon i din tjänst. Ja när jag är full då träder Gaia fram. I sin storhet för er. Varje månad finns möjlighet för er att lära känna henne lite djupare. Detta vill jag lova är den stora nåd ni lever under. Bästa tiden för läkning av era kroppar och era själar är under fullmånen. Just för att Gaia öppnar sig då och vissa processer tar hon hand om. Gaia kan verkligen hjälpa er att bränna karma. Du kan ge till henne – och speciellt under fullmånen – så kan du ge till henne från ditt själsliga perspektiv – bearbetad karma. Så kan du lära känna och ställa dig lite närmare de stora krafter som du är omgiven av.
Det är ju också sommarsolstånd i natt…
Ja det är solens rytm. När solen i norr belyser jorden som längst. Solen skyddar mörk inspiration att strömma in till jorden. Så när jag är full samtidigt som dagen är lång! Då finns anledning att dansa på jorden!
När du berättar detta upplever jag också en sorg att vi glömt bort, att vi inte lever i våra ursprungliga rytmer, att vi på sätt och vis gått vilse..
Jo. Den moderna människan. Ni lever annorlunda. Det finns principer som strömmar genom tiden som kan vara viktiga att åter knyta kunskap till. Eftersom principer är en typ av naturlagar.  shutterstock_97859531-430x322 moon

maj – astrology forecast

Från ett astrologiskt perspektiv. Vad händer i maj?
Vi ser att denna månad domineras av att fyra planeter rör sig retrograd. Från vårt perspektiv är den framåtriktade energin i dessa planeter stilla – men energin rör sig likaväl men inåt och nedåt. Retrograd energi suger individen inåt och nedåt – in i sig själv mot jorden. Att månaden innehåller så mycket retrograd energi indikerar att föreställningar som lever under ytan inte längre kan hållas låsta. Lögner och falska förespeglingar kommer att tvingas fram och belysas. Retrograda energier intensifierar upplevelsen av den personliga psykologin. Hur individen upplever sig själv hamnar i fokus. Kan hända pågår inte så mycket drama i det yttre men dramat pågår i individen. Ett intensivt tyst drama som belyser individen inifrån. Detta kan påverka sömnen. Att natten inte kommer som en befrielse utan att månaden kan komma att bjuda på många sömnlösa nätter. Kvadraturen mellan Jupiter och Saturnus skapar scenen för denna intensiva månad.

Vi har Jupiter 13 grader i Jungfrun i kvadratur till Saturnus 15 grader i Skytten. Jupiter trivs i princip bra i Jungfrun. Den expanderande, positiva kraft som strömmar genom Jupiter stödjer och mildrar Jungfruns aldrig sinade behov av fokus, detaljkunskap och noggranhet. Jupiter säger till Jungfrun att slappna lite av och njuta av det som hon redan har presterat och skapat. Jupiter är i princip en bra röst för Jungfrun som ger henne tillgång till förmågan att njuta av sina framgångar och inte bara leva i strävanskraften som är så karaktäristisk för Jungfrun. Hon vill alltid prestera lite bättre, lite till. Men vad sker då Jupiter saktar och backar och går baklänges? Egentligen upplever Jungfrun detta som en mindre katastrof. Hon känner att hon tappar kontrollen och Jupiter skapar tyvärr en typ av ensidig låsning i hennes relation till detaljer. Risken finns att Jungfruns hängivenhet åt fördjupning och analys och strävan efter förståelse för fenomen blir ytliga. Jupiter retrograd i Jungfrun tenderar att skapa stereotypiska bilder av framgång och välmående. När Jupiter är retrograd i Jungfrun – som är arketypsik bärare av hälsa – ser vi att de floskler och den ytlighet som präglar kommunikationen i hälsobranschen blir smärtsamt tydlig för individen. Den egna upplevelsen av välmående motsvarar inte ytliga beskrivningar av framgång. Vi har också Saturnus retrograd i Skytten som kvadrerar Jupiter och som separerar naturens kretsloppskrafter från upplevelsen av välmående. Detta skapar i individen en känsla av ”alla år av självförverkligande och inre arbete står mig upp i halsen!” Saturnus retrograd i Skytten säger att ”Trots alla dina år av fördjupning så drar jag dig längre och längre bort från kärnan till all utveckling”
Detta är den månad när ni upptäcker att alla självhjälpsböcker och år i terapi nödvändigtvis inte har hjälpt er till verklig kontakt med livskrafterna. Detta är den månad då ni mår bäst av att göra enkla ting i naturen utan prestation.

Vi ser också att Mars som generellt kanaliserar kraft och aktivitet och Merkurius som generellt kanaliserar kommunikation är retrograda och därmed förhindrade att flöda i naturligt utåtriktade banor. Detta gör att individen kan komma att känna på en avsaknad av stöd för den interna dialog som till vardags upprätthåller en viss livsstil. Jupiter i Jungfrun har med skapandet av livsstil att göra och när Jupiter är retrograd blir individens livsstil kraftigt ifrågasatt och med Mars och Merkurius retrograda – i första hand av individen själv. Detta är månaden då bilden av dig själv och din livsstil kraftigt raseras inifrån. Alla strukturer som inte stödjer dig på djupet genomgår en typ av självrannsakan. Och vi ser att det är bra. Vi ser att det är en nödvändighet för individen att frigöra sig från en prestationskultur – i första hand inom livsstilsområdet hälsa, välmående och framgång.

Hur kan vi förhålla oss till detta på bästa sätt?
En anledning för er att fördjupa er relation till kosmiska rytmer såsom planeternas rörelser genom jordsfären är att det i princip finns möjligheter för er att öka kunskap och medvetenhet om vad dessa rytmer innebär och på så vis utveckla ett intelligent och kärleksfullt förhållningssätt till dem. För att bäst förhålla sig till denna månads möjligheter skulle vi rekommendera er att ta avstamp från Jupiter i Jungfrun som i sitt retrograda tillstånd speglar något i er livssituation som ni i realiteten behöver förbättra men som ni i praktiken blundar för. Jupiter retrograd i Jungfrun är redo att kommunicera och möta de lögner som du tenderar att upprepa för dig själv. Om dig själv. Detta är den månad då Merkurius kommunicerar dina lögner om dig själv väldigt högt. Ja så högt att du omöjligt kan undgå att höra dem. Det är bättre att varsamt skåda in i det rummet där du hör hur du kommunicerar till dig själv om vem du är istället för att låta Saturnus i Skytten på ett drastiskt sätt visa dig dina begräsningar. Och det vill vi säga. Att Jupiter släpper sin retrograd den 13 maj och Merkurius den 24 maj. Medan Mars inte släpper sin retrograd förrän den 29 juni. Så ni har god tid på er innan Mars återigen vänder sig utåt och vill förändra världen. Vi råder er till att använda den retrograda Marskraften till att förändra föreställningar om er själva som inte längre stödjer er verkliga identitet. Ert Jag.

vitsippor

Så är det i tider när Mars går retrograd att du hamnar i ett tomrum.

Jag har känt mig så tung de sista dagarna. Min kropp liksom dras mot jorden och vill bara vara i ryggläge. Inga tankar alls. Bara ett tomrum som surrar och surrar. Runtomkring. Vad är det?
Vi ser att detta är Mars retrograd i Skytten. All aktivitet som annars liksom skjuter ut ur Mars som små explosiva blixtar har avstannat men kraften i blixtarna har inte stannat det är rörelseriktningen som stannat. Så ser vi ett stort gap stiga upp ur horisonten – ett människogap. Ja det är en jätte som reser sig och Mars är där en liten prick i den jättens energifält. En liten prick men en intensiv sådan. Mars blir en surrande sensor som söker i jättens blodsystem efter blodproppar. Ja denna sensor kan tunna ut blodet och rena det.
Vad betyder detta?
Vad sker när Mars går retrograd? Jo den aktivitet som har en naturlig flödesriktining framåt stannar av och släpper sitt grepp om kroppen och öppnar ett tomrum. Så är det i tider när Mars går retrograd att du hamnar i ett tomrum. Så vad är då viktigt att göra i ett tomrum? Jo det mest naturliga är att dra sig tillbaka. Det är den gest ni naturligt gör när ni befinner er i ett tomrum – att det själsliga i er drar sig tillbaka. Detta tillbakadragande skapar i tomrummet ett bakåtsug som kan upplevas via den mänskliga gestalten som en hunger. En hunger efter att stoppa något i munnen, att svälja, tugga och fylla magen med något. Så väcker Mars retrograd i människan ett sug efter att tugga, svälja och smälta – men märk väl inte bara mat, inte bara näring också behovet att smälta intryck. Så väcker Mars retrograd i människan ett sug efter att smälta och processa själsliga intryck.
Mars står i Skytten
Mars i Skytten är i första hand riktad mot Gaia och stärker alla de avtryck som bildar en typ av minnesstruktur i henne. Alla minnen som finns i hennes matris precis under jordskorpan – dessa minnen strömmar upp under Mars retrograd i Skytten.
Vad är det för minnen Gaia bär precis under jordskorpan?
Det är blodspillan. Det är minnen på platser med stor blodspillan som aktiveras
Vad händer med dessa minnen?
Vi ser i Gaias ”blodsmatris” områden med levrat blod, områden med blod som behöver mjukas upp och förtunnas. Så kan ske att på platser där många människor mist livet att Gaia där inte kan andas ordentligt att ”det gamla blodet” det blod som tillhör en ”gammal världsbild” som bygger på splittring och separation behöver tunnas ut och integreras med moder jord. Detta väcker Mars retrograd i Skytten att rörelsekraften riktas inåt mot jorden och att Mars i den gesten aktivt renar de minnen som fått ”det gamla blodet” att stelna. Vad som sker när Gaias blodsplatser börjar andas igen är att det uppstår där impulser till helt nya arter på jorden – nya växter och nya djur. Det är en bra sak för evolutionen.
Saturnus är också retrograd i Skytten..
Saturnus i Skytten indikerar att starka väktarkrafter inkarnerar i Gaia. Det har pågått under en tid och vi ser dessa väktarkrafter som stora pelare djupt förankrade i Gaia
Vad är det för pelare?
Det är väktare som skapar och håller en ny matris för Gaia. Stora fält i den gamla minnesmatrisen arbetas bort. Så är det ordnat att den nya matrisen är väl förankrad av dessa väktare och vi känner dem som stjärnväsen som landat in i jordatmosfären. Helt nya kvaliteter i Gaia är på väg att växa fram – det är kosmiska krafter som går in i Gaia mycket starkare än det ni är på det klara med.
Vad innebär det?
När stjärnväsen närmar sig jorden kan vi förvänta oss helt nya nivåer av kommunikation. Det som dessa stjärnväsen skapar är det vi kallar jordkosmos. Denna nya matris – denna jordkosmos matris – strömmar mot er när ni närmar er naturen. Detta är vad Saturnus i Skytten har öppnat för.
Neptunus i Fiskarna är i kvadratur till mittpunkten mellan Mars och Saturnus
Neptunus i Fiskarna som speglar stjärnväsen i vattenelementet kan med denna aspekt också spegla stjärnväsen in i eld och jordelementet. Vi ber er försöka uppleva dessa pelarkrafter som andliga realiteter, som bärare av en ny matris på jorden som är mer genomsyrad av kosmos än den tidigare. Så är det drama som utspelar sig just nu i himlen så och på jorden – att Mars och Saturnus retrograd i Skytten skapar förutsättningar för att stjärnväsen ska kunna arbeta fram en ny matris – ett jordkosmos.
Hur kan vi som enskilda individer agera i detta skeende?
Ni kan vända erat ansikte mot Gaia och låta en introspektion uppstå. Ni kan smälta era själsliga intryck och känna hur hon tar emot dem och komposterar dem i det som är hennes kretslopp. Ni kan vända erat ansikte mot kosmos och känna hur tillhörigheten till ”Fader vår” är en del av er tidlöshet.

___emptyness____by_liek-d50f62f

Nu ska vi berätta för dig om den nya månen.

Nu ska vi berätta för dig om den nya månen. Hon står på himlavalvet nu så att vi ser henne tydligt och vi ser alla hennes ansikten. Ja detta är en stor sak. Att hon visar alla sina ansikten samtidigt.
Hur menar ni?
Så är det med er jordevandring att ni under en lång tid varit förbundna med den gamla månen. Ni ser månen på himlavalvet som en spegling av solen. Men så lyssna på detta ordentligt. Vad betyder det? Att spegla solen? Det är en av de djupaste mysterierna som ni just nu kan få kontakt med. Den gamla månens spegling är skulle vi säga linjär och förutsägbar. Ni ser henne som nymåne, ni ser hennes växande in i en fulländning som sedan avtar och blir mindre och mindre mot mörkermånen. Dessa månens faser arbetar i er eteriska gestalt som upprepningar, som den djupaste rytmen i er – ja likställt med er andning. Så djupt ligger den gamla månen i er och formar er.
Och den nya månen?
För att förstå den nya månen behöver vi blicka tillbaka till den 21 december 2012. Det datum som ni känner som slutet på Mayakalenderns tideräkning. Och se! Visst var det där ett skifte. Visst var det slutet på en tideräkning. Men slutet på den linjära tiden. Den tid vi känner som rör sig linjärt i rummet. Så har detta datum en betydelse för tideräkningen. Nämligen på så vis att tiden då började röra sig i det parallella. Tiden så att säga – som massa – pressade sig utåt i det horisontala och skapade revor i tidsmatrisen. Dessa revor känner vi som portaler, som portar, som trösklar och gränsövergångar till andra dimensioner och riken. Så är det med tiden. Att den nu så att säga hoppar i det parallella mellan världarna. Och detta är viktigt för den nya månen. Den parallella tideräkningen har skapat förutsättningar för den nya månens alla ansikten att visa sig samtidigt!
Vad menar ni egentligen med månens alla ansikten?
Månen är den planet, eller himlafenomen, som speglar solen. Detta fenomen står i direkt relation till utvecklingen av er Jagorganisation. Månen arbetar formande i er gestalt på så vis att hon formar er ödesväg, hon arbetar med er biografi. Och detta vill vi säga till er att när månens alla ansikten – läs faser – speglar solen samtidigt så sker något i er Jagorganisation.
…vad sker?
Ni kan förnimma Jagorgansiationen som en ström runt er fysiska gestalt. Denna ström innehåller fragment av glas. Ja skärvor av glasartade speglar strömmar runt er fysiska kropp. Så kan ni förnimma er Jagorganisation som fragmentiserad och snabb och till viss del exploderad. Eftersom Jagorganisationen är så snabb finns liten möjlighet för dessa skärvor att spegla solen. Det är i princip omöjligt. Kanske kan i vissa lägen glimtar av sol blixtra fram i dessa glasskärvor. Som ett bländande ljus. Men så sker nu detta. Att månens alla ansikten belyser er Jagorganisation samtidigt. Nymånen, den växande månen, fullmånen, den fallande månen och mörkermånen speglar solen samtidigt. Så arbetar den nya månen i den parallella tideräkningen.
Vad innebär det för vår Jagorganisation?
Dessa Jagfragment börjar såsmåningom sammanställas till en helhet. Spegelskärvorna blir en hel reflektion. Och detta är viktigt – just för att jaget som aktivitet håller ihop er gestalt i alla dimensioner och väsensled. Den nya månen har kapacitet att spegla Jaget i sin helhet. Vi säger har kapacitet för det är en väg dit. En väg som ännu till stor del är höljd i dunkel.
Hur skulle ni beskriva att detta påverkar oss just nu i vår vardag?
Vi ser att många av dessa fragment är vassa – när de susat runt er organsiation i hög hastighet så har ni i princip kunnat undgå smärta. Men utifrån den nya månens perspektiv så bromsar delarna och börjar istället sväva och röra sig långsammare. Detta kan vara smärtsamt då glaskärvorna är vassa. Som yttre händelser i era liv så skulle vi säga att ni gör bokslut. Månens alla ansikten speglar alla fragment av ert jag. Och detta upplevs som att vara ofullständig. Ja som att era sämsta sidor belyses och förstärks för att kunna integreras in i en helhet. Så är det med detta att lära känna sig själv. Att när delar av helheten ska integreras i helheten så gör det ont. Delarnas historia är ofta smärtsam och bygger sitt kunnande på separation och splittring. Det gör ont när delarna försöker foga sig samman till en helhet. Det smärtar när månens alla ansikten belyser alla era fragment (läs ansikten) för att såsmånigom forma ett ansikte. Men märk väl! Ett ansikte som skiftar, byter form och färg och som rör sig i det parallela. Så är det med Jaget. Hon delar på sig hela tiden. Och behåller samtidigt en soliditet. Att lära känna hur den nya månen arbetar i organsiationen är att närma sig hur Jagorgansiation arbetar i framtiden. månensfaser2

Det är Pluto som tänder gnistan och Mars brinner genom hela kvadraturen.

Det finns olika sätt att förhålla sig till atmosfäriska skiften som kan påverka oss. Ett sätt är ju att läsa av planeternas vandring genom zodiaken. De närmsta veckorna kommer en aspekt att vara aktuell som vi säkert kommer att känna av på olika sätt. Det är Pluto i Stenbocken som kvadrerar Mars i Vågen i opposition till Uranus i Väduren.
Det finns en rubrik för denna aspekt som skulle kunna stämma och det är inre klarhet. För att kunna uppnå inre klarhet behöver vi förstå de utmaningar som aspekten triggar igång. Vi börjar med Pluto i Stenbocken. Pluto i Stenbocken kräver förändring av dig. Förändringar på djup nivå, kräver att du ändrar dina livsmönster (om de inte tjänar dig på ett bra sätt längre) Det är dina vanestrukturer som Pluto står och drar i, det är i dina sömniga vanor som Pluto väcker dig, ditt halvöppna seende knuffas till självinsikter som i bästa fall leder till att du förändrar livsmönster som blivit mekaniska och trötta. Uranus i Väduren drar också i dina förändringar men kräver förändringen på praktisk nivå. Men kanske svårare – kräver att dina förändringar backas upp av en tanke, en livsfilosofi. Uranus i Väduren hindrar dig till viss del att rusa in i praktiska avtal, nya projekt och samarbeten utan att dessa nya steg är förankrade i en tanke, i en för dig hållbar livsfilosofi. Så Mars med sin relativt svala position i Vågen, som är hejdad, som drar sig undan, som står i vägkorsningar utan att kunna välja. Ja sannerligen skapar denna aspekt ett högt tryck på er att ta väl förankrade och genomtänkta beslut som verkligen gör skillnad i er praktiska situation. Detta ser vi som aspektens grundförutsättningar.
Så vad är det egentligen för dynamik som aspekten skapar?
Det vi ser är att Mars i Vågen – som egentligen är sval – tänds. Vi ser att Mars flammar upp. Det är Pluto som tänder gnistan och Mars brinner genom hela kvadraturen. Men brinner stabilt. Uranus i Väduren opponerar Mars viljemässiga eld, Mars skapar en otålighet att ta snabba beslut trots att magkänslan inte är klar för ett JA. Och Uranus ifrågasätter. Vill höra ett resonemang, vill att Mars kommunicerar, övertygar med tydlighet och klarhet. Detta skapar ett högt tryck på talet, på struphuvudet, på köldkörteln, halschakrat. Det är intressant för oppositionen med hjälp av Plutokvadraturen hejdar egentligen det utåtriktade talet, ja hejdar Mars utåtriktade gest. Istället skapas en inåtvänd gest. Och detta rekommenderar vi er att fördjupa – att vända talet inåt. Och med kraft lyssna på er inre dialog. Ty inget i denna aspekt lyssnar. Om ni inte riktar talet inåt kommer ni uppleva att era anstängningar att bli förstådda, att bli sedda och hörda faller platt. I värsta fall hamnar ni i situationer där ni upplever att ingen ser er, ingen hör er hur högt och tydligt ni än ropar. Så vi rekommenderar er att ligga lågt den närmsta veckan. Släpp era ambitioner om hur ni ska sälja in era bra ideér, släpp stressen runt att föklara era innersta tankar, börja inte motivera era beslut för någon annan. Det är ändå ingen som hör. Detta är en aspekt som drar lyssnandet ut ur kroppen och det gör det svår att urskilja vad som är viktigt att prioritera. Vi ser ett urskiljningslöst tjatter, ett kommunikativt brus. Så ta tillfället i akt att istället lyssna inåt. Och Se! Det ser ut att vara en synnerligen bra idé. Det är ovanligt tyst och ovanligt lugnt där inne. Denna aspekt skapar en klar skiljelinje mellan den yttre världens brus och den inre världens tomma ytor. Så har du inte gjort det förr – se till att skapa en inre dialog med dig själv. Känn elden i ditt system men rikta kraften inåt. Då skapar eleden inre klarhet istället för onödiga missförstånd i ytterlivet.marsplutouranus

det är innovativa möjligheter på en ny nivå, i en ny Marsvibration som i detta storkors är potentiellt möjlig

Jag har känt några dagar nu hur min krigarkraft vaknar, jag känner hur jag svingar mitt svärd och tar strid för frihet, jag tar strid för jämlikhet och broderskap. Jag hör ropen, de sveper in över Spanien, liksom färdas med historien över Pyreneerna: liberté, egalité, fraternité…över tid, genom tid..

Det är ett storkors med Pluto i Stenbocken i opposition Jupiter i Kräftan och Mars i Vågen i opposition Uranus i Väduren.
Ja vi kallar detta ett eldkors. Det är en brinnande energi i detta kors. Titta på Jupiter 13 grader i Kräftan i opposition Pluto 13 grader i Stenbocken. Vi ser här Jupiter, fältherren, den eviga optimisten röra sig genom Kräftan, genom ett vattenelement. Jupiter trivs egentligen inte i Kräftan, känner ett behov av att slå sig fri. Jupiter i Kräftan representerar en energi som vet att all expansion och tillväxt finns någon annanstans – bara inte just här! Där jag är! Jupiter i Kräftan skapar en retning som viskar ”det är bättre någon annanstans – gräset är definitivt grönare på andra sidan” Egentligen är Jupiter i Kräftan en bra ledare, som driver sina trupper hela tiden framåt, det är en aspekt som många forna krigsmän har haft. Det är arketypen av den fria mannen som väljer att ge sig ut i strid för sitt land. Jupter i Kräftan glömmer aldrig sitt hemland, sin härd. Är trogen sitt land, är beredd att ge sitt liv för sitt land. Med oppositionen till Pluto i Stenbocken så stärks expansionslusten. Pluto står som den revolutionära kraften på strukturernas tunga mark i Stenbocken. Pluto känner ett välbehag här, njuter av att hålla ihop situationer och sammanhang som egentligen rasat för länge sedan. Pluto i Stenbocken kan vara förrädisk på det sättet att det strömmar ett sken från något som ser ut att vara friskt och kraftfullt – men så är grunden rutten. Ja detta är den förrädiska aspekten av Pluto i Stenbocken, att skenet döljer förfallet. Det är viktigt här att också förstå att Pluto som energi alltid verkar i förfallet. Alltid drar energi genom förfallet. Här i Stenbocken uppstår också den märkliga aspekten av Plutos energi, att den också verkar sammanhållande. Detta är Plutos paradox i Stenbocken, att vara sammanhållande i ett förfall. Kraften både håller ihop förfallet och bryter ned det. Detta kan vara bra att känna till just därför att nu gäller att se igenom skenet, genomskåda den sammanhållande energin och våga se transformationen, nedbrytningsprocessen. Annars kommer förfallet som en chock! Som en skakning från ingenstans. Pluto i Stenbocken är den ultimata förändringsledaren som inte visar någon oro över att riket håller på att splittras. Det är en egenskap som behövs i extrema situationer. Pluto i Stenbocken är en extrem placering. Pluto opponerar ju som sagt Jupiter och Jupiter triggas av Plutos sken. Jupiter triggas till rörelse utanför sin egentliga comfortzon, utanför sitt lands gränser. Jupiter får inspiration av Pluto.
Och den andra oppositionen..
Ja nu har vi också Mars i Vågen i opposition till Uranus i Väduren som kvadrerar Jupiter och Pluto. Det är intressant! Mars i Vågen använder sin krigarkraft till att skåda och förhandla med Uranus som står i en starkt inspirerad Marsenergi i Väduren. Uranus i Väduren verkar attraktivt på Mars i Vågen. Uranus är beredd här att hela tiden ompröva sina ideer, sina innovativa strategier. Urnaus i Väduren är egentligen väldigt samarbetsvillig. Det kan tyckas motsägelsefullt med Vädurens heta viljeström, men det är egentligen just Vädurens glöd som gör Uranus så intelligent och förändringsbenägen. Uranus blir outtröttlig i Väduren och söker lösningar hela tiden för att orientera sig till bästa tänkbara nya vinkel eller strategi. Uranus i Väduren är den kreativa stridsmannen som överlever slagfältet, som vinner alla strider, som är orädd i sitt förhållninsgsätt och kommer med förslag till nya lösningar. Vädurens modkraft går in Uranus lösningsfokus. Mars i Vågen är egentligen i en svag position. Marsenergin vill framåt – men vågen vill jämföra och väga sina beslut för och emot. Vågen försvagar Mars och det slutar med att Mars inte tar några beslut alls! Ja Marsenergin ska inte tvingas till att jämföra olika förslag, är inte en modern medveten konsument. Mars handlar på impuls! För mycket medvetenhet i besluten gör viljekraften svag. Denna så att säga i Vågen stillastående Marsenergi står liksom med öppen mun och ser hur Uranus rör sig som en kreativ orädd kraft i Väduren, och ja vi skulle säga att det är en identitetskonflikt för Mars. Just i denna aspekt så sker något märkligt. Uranus försöker att ge tillbaka Mars talet. En förhöjd Marsenergi med rätt aspekter och rätt sammanhang talar istället för att kriga. Vi kan se tendensen till det i denna aspekt. Ja vi menar tendenser. Vi menar inte att Mars i detta storkors är speciellt talför. Vi hör mest utrop som Ah! och Oh! Insiktsrop kallar vi det. Ja Mars är den energi som är i tydligast transformation i detta storkors.
Sammantaget speglar detta storkors ett utsnitt av tidsandan. Jupiter i opposition Pluto i Stenbocken verkar in på individnivå på det sättet att det växer ett behov att expandera sina gränser utanför sin comfortzon. Pluto som bärare av en rutten struktur tvingar individen ut ur sitt skal. Märk väl! Jupiter är i grunden en positiv kraft. Det finns en lärdom här att denna utvidgning av integriteten i grunden bär en konstruktiv energi. I samma sekund som denna expandering av individens gränser sker så tystnar också det mekaniska talet, det förutsägbara språket och det finns en kreativ dynamik mellan Mars och Uranus att tona in på och beskåda. Ja det är innovativa möjligheter på en ny nivå, i en ny Marsvibration som i detta storkors är potentiellt möjlig. Är du i ditt rothorsokop aspekterad till detta storkors så finns stor personlig utveckling att erfara. Från ett karmiskt perspektiv väcker detta storkors era krigarsjälar. Därför kallar vi korset ett eldkors. Krigarsjälen inspireras, en längtan efter att ta strid för något viktigt. Märk väl! Eftersom Mars transformeras så är det en medveten krigare som växer fram, en krigare som tar strid för något långsiktigt och konstruktivt. Men glöden! Den strömmar från forntiden! Genom erat blodomlopp. Det är glöden, elden som får er att höja svärdet för att göra skillnad i världen.

the_warrior_of_light_by_qirai-d6nvuq8

att vandra igenom förlåtelseporten i Fiskarna till försoningsporten i Jungfrun

Jag har sett i mina sessioner den senaste tiden att många står i en bedjande gest. Att de står på en plats där det inte finns några vägar kvar att välja på. Det är ett själsligt tillstånd som i sig andas magi, ja det är ett själsligt tillstånd där bönens kraft blir verklig. Det finns ingen annan väg här än att be, att sjunka ned på sina knän och be om nåd. När denna gest är aktiverad handlar det om förlåtelse och försoning. Två starka portar i vår tid.

Vad handlar detta om från ert perspektiv?
Vi ser en stark förlåtelseenergi just nu strömma genom världen. Det är dynamiken mellan Fiskarna och Jungfrun – er tids invigningsaxel – att vandra igenom förlåtelseporten i Fiskarna till försoningsporten i Jungfrun.Vi har Chiron i Fiskarna som är förlåtelseporten. Chiron är den kentaur som vi kallar er akilleshäl, det är en typ av smärtpunkt som har med medvetandet att göra, det är en punkt där medvetanmdet vaknar upp och blir medvetet om sig själv – en typ av självreflektion. När Chiron passerar Fiskarna rör hon sig i förlåtelseprocessens djup, i de djupaste vattnets mörkaste strömmar. Här på djupet finns de klara droppar av försoning som väver mellan Fiskarna och Jungfrun
Vad innebär det för oss?
Ni kan om ni vill rikta er mot detta djup. Chiron vandrar genom Fiskarna i långsam takt och lämnar detta tecken definitivt år 2019 – så det finns tid för försoning. Men vi säger till er, passa på! Det pågår ett öppnande mellan världar, det pågår ett vävande mellan dimensionerna i en hastighet vi sällan skådat. Och detta är den stora utmaning som många av er står inställda i: att träda genom Chironporten i Fiskarna och röra er mot försoningen i Jungfrun. Och märk väl! Under denna septembermånad, när hösten träder in, då vandrar solen i Jungfrun och ni kan med förstärkt tydlighet från solen konkret arbeta med denna ström.
Hur då?
Ni kan se framför er den person eller den situation som ni vill förlåta. Förvandla denna person eller situation till en port. Gå igenom porten och fortsätt att gå…gå igenom den stora tomheten, över de stora öknarna, ovan världshaven och se långt bort hur försoningsporten träder fram. Se den porten på din väg och stanna där vid tröskeln. Stanna och känn efter…är kroppen med? Är du redo att träda över försoningströskeln? Detta är en kroppens port. Med det menar vi att kroppen kommer att visa tydligt var i förlåtelseprocessen du är.
Hur då?
Genom att krympa! Om du inte är redo att kliva över försoningströskeln in i en försoningsenergi kommer du att krympa. Det vet vi med säkerhet. Men märk väl! Det är också en plats att stå på – precis utanför försoningsporten. När kroppen är redo kommer du att gå in där.
Vad menar ni egentligen med att det är en kroppens port?
Vi menar att det finns portar med olika energier som transformerar olika nivåer av den mänskliga organisationen. Förlåtelse och försoning är starka täta energiportar som vibrerar i nivå med den mänskliga fysiska kroppen. Fölåtelseprocessen talar kroppens språk – det är därför så viktigt att arbeta med dessa processer. En obearbetad förlåtelseprocess, ja det ni med andra ord kallar sorgeprocess häftar vid er fysiska kropp. Ja er fysiska kropp lagrar förlåtelseenergi – och blir till fysisk smärta om den inte tas om hand. Detta är den ström ni står inställd i nu, att lyssna på kroppen och låta kroppen tala. Det är kroppen som tar er genom dessa portar. Det är den fysiska kroppen som finner försoningens heliga droppar. Så vandra nu människa mellan Fiskarna och Jungfrun. Det finns inget viktigare arbete att utföra just nu – för dig som individ och för mänskligheten.