Kategoriarkiv: Karmiska sammanhang

Omberg! Det är det vi kallar det blå drömmarnas berg

Jag har varit på pilgrimsvandring i Sverige. Min pilgrimsväninna Jessica och jag vandrade från Vadstena över Omberg, tog en båt över Vättern från Hästholmen till Hjo. Vandrade mot Kungslena, passerade Gudhem mot slutmålet Varnhem. Det var en stark upplevelse att vandra i det Svenska. En våldsamt vacker naturupplevelse i en hissnade historisk verklighet med en spirituell och andlig närvaro. Vi passerade tre klosterruiner. Alvastra kloster, Gudhems nunnekloster och Varnhems munkkloster. Jag kan rekommendera alla som har möjlighet – att göra en pilgrimsvandring i Sverige. Leden är i stort bra markerad med en varierad terräng så dagsturerna känns utmanande på olika sätt. Samtidigt är det en stark andlig upplevelse att trampa den Svenska jorden. Vi vandrade lite över 14 mil på fem dagar. Jag kommer att skriva en utförligare berättelse om vandringen – här är ett litet smakprov. Pax et Bonum. Vi ses på vägarna!

I går vandrade vi över Omberg och tog färjan över Vättern
Omberg! Det är det vi kallar det blå drömmarns berg. Det finns en tidlös ström precis i mitten av berget som är en zon för magiska möten med väsenskrafter. Det är en typ av spricka i berget där väsenskrafter bevarar sin egenart, en typ av tidslucka. Detta visste forntidens människor och vandrade med djup respekt över berget.
Hur arbetade de med denna tidslucka?
De botade sjuka med hjälp av naturväsen som dansade ut ur denna spricka, de sökte svar på sina frågor, lindring för sin oro. Ja det var en typ av orakelsvar som människorna kunde förnimma här. Dessa väsenskrafter är nära förbunda med Vättern, ja det är Vätterns djup som tränger sig upp genom sprickan.
Hur menar ni?
Vättern! Är en sjö som bildats under stor dramatik. Det finns här undervattenshemligheter av rang! Ja det finns uråldriga vattenväsen som härskar här i denna sjö och det är dessa krafter som strömmar in i Omberg och skapar för människan starka dröm och inspirationstillstånd. Ja vi kallar Omberg – det blå drömmarnas berg – här har människan vandrat igenom visioner, här har framtiden uppenbarat sig och forntiden visat sig. Det är i sanning ett berg att sia ifrån, att skåda ifrån. Detta är den stora insjöns dramatik, den stora spegelns princip – som speglar era drömmar, speglar eran dolda bildverklighet. Dessa insjöväsen är starka bildskapare, ja de älskar eran tidslinje, de ser er historia och er framtid och de väver i dessa bilder, de bevarar dem. Från ett perspektiv väver de den Svenska folksjälens saga, dess historia och framtid, de väver sägnernas sånger som bär er bildverklighets visdom. Glimtar av dessa bilder strömmar ut ur Ombergs tidslucka.
John Bauer..han drunknade i denna sjö..
Ja Jenny, detta kan tyckas tragiskt, men så kan ske när någon så skickligt väver i detta rike, målar i detta rike, är i detta rike – att längtan efter att smälta samman med dessa väsen är så stark – att en tragisk olycka kan ske. Från vårt perspektiv hämtade sjödevan hem sin son för att så stod skrivet i stjärnorna
Och John Bauer..?
Så föll den själen in i sina egna bilder, upplevde dess mystik i sin sista suck. Detta är nu inte ett ovärdigt sätt att dö på. Det är en sann mystikers död – detta ger honom frid på ett sätt som annars är svår att uppnå – i nästa liv och i nästa. Det är så med dessa ting, att det finns en kraft som är verksam och det är sagans kraft – som är verklighetens spegel. I Vättern bor och lever sagans kraft, på Omberg dansar dessa krafter ut och vid Vätterns strand kan du formulera sagan, en speglig av Vätterns djup. Den Svenska folksjälens histora.
Vi kommer att vandra nu mellan Vänern och Vättern, förbi Kungslena och Gudhem mot Varnhem
Ja ni vandrar så att säga mitt i Sverige. Mittpunkten i ett land ger en tydlig känsla av jordning. Ni befinner er mellan två hav här – Östersjön och Nordsjön och mellan två sjöar – Vänern och Vättern. Detta är nu intressant. Hit strömmar inga vattenväsen, här vandrar ni i den ursprungssvenska jorden, ni vandrar genom landets mittpunkt. Det ger en fördjupad upplevelse av att sjunka in i jorden mot ursprungssverige – ja det vi kallar den ursprungliga folksjälen. Den är här som en viskning, som en suck från urminnes tider men också som en suck som förbinder jorden med himlen.
Vad är egentligen folksjälen i ett land?
Det är just detta! Den kokande kittel som liksom föder fram landets första suck. Ja folksjälen är en typ av suck, en typ av utandning, ja det är landets andetag, landets lunga. Denna första Svenska suck den finner vi här mellan Vänern och Vättern. Ja folksjälen pulserar härifrån. När ni vandrar här kan ni höra den sucken, tung och varm vilar den här i landets mitt.

vi kallar detta den svarta kvadratens decennium

Jag känner en typ av renässans, det är en esoterisk renässans som jag upplever. En nystart för den dolda verklighetens faktiska värde. Det är en stark vördnad inför de krafter som bär fram världen, krafter som finns och är verksamma men som är dolda för ögat.

Jag var på ett seminarium på Moderna Museet i helgen som handlade om den dramatiska utveckling som mänskligheten gick igenom runt förra sekelskiftet
Så vad är det som sker under denna period? Vad är essensen av mänsklighetsutvecklingen som jorden då hanterar. Det är just det att det mänskliga medvetandet ska frigöra sig från det dunkla och träda in i det skarpa. Det finns en stor angelägenhet från sfärerna under denna period att kommunicera med människan på ett nytt sätt, det finns en angelägenhet för människan att börja urskilja ord! Ja att börja lyssna på enskilda ords betydelse istället för att lyssna på hela meningars betydelse.
Vad är det för skillnad för oss?
Ett ord bär en solid energi medan en mening – som ju är sammansatt av ord – bär en öppen energi. Detta har med meningsskapande att göra. Vi ser att meningar bär meningsskapande kvaliteter medan ord i sig bär godtyckliga kvaliteter. Så det som sker under denna viktiga period i er mänsklighetsutveckling är att ni utvecklar en ny relation till språket, till kommunikation – och också en relation till det i världen som är godtyckligt. Ja vi skulle säga att den mening som sätter punkt för sin egen meningsskapande kvalitet är meningen ”Gud är död” Detta är den olyckliga själen Nietzsche absoluta övertygelse, detta är vad han i sin själ upplever – och vi ser att från detta perspektiv är det sant. Från ett energiperspektiv urskiljer ni det enskilda ordets solida energi med den sammansatta meningens öppna relativistiska energi.
…från ert perspektiv – hur går denna urskiljning till?
Först och främst är det planeten Uranus som är bärare av denna förändringsprocess. Uranus träder in i ert medvetande redan år 1781 och aktiverar denna förändringsprocess med de tre orden ”liberté, egalité, fraternité” (frihet, jämlikhet, broderskap). Ja den franska revolutionen var en ordets revolution där ordet för första gången i er historia friställdes från sin kontext och bar en egen verklig förändringskraft i sig. Runt hundra år senare fördjupas processen och de väsenskrafter som är bärare av de solida kommunikationsenheterna börjar strömma in mot jorden på bred front. Detta har nu många effekter på ert medvetande, på er teknologiska utveckling och er mänskliga kulturella själsliga utveckling. Vi ser väsenskrafter som arbetar med medvetandets utveckling, vi ser det i den esoteriska skolningen, hur det teosofiska sällskapet bär in denna ström och skapar en arena för olika medvetandeexperiment, med seanser, med automatskrift, med det ni då kallade spiritisktiska metoder. Vi ser väsenskrafter som arbetar med den praktiska tillämpningen av denna medvetandeström, vi ser hur de inspirerar vetenskapsmän/kvinnor och uppfinnare till nya innovationer inom kommunikationsområdet. Vi ser hur dessa innovationer tydliggör dolda kommunikativa sammanhang och strukturer. Hur de synliggör den osynliga världens kommuniktion. Vi ser innovationer som hanterar ljudvågor – telegrafen, vi ser innovationer som hanterar elektromagnetiska vågor – röntgen, vi ser innovationer som hanterar ljus- och värmevågor– electricitet. Och vad är väl allt detta? Det är kommunikativa väsenskrafter dolda för ögat.
Och så, vad sker inom den kulturella sfären?
Vi ser här i konsten hur figurativa målningar övergår till abstrakta och symboliska färgfält. Vi kallar detta den svarta kvadratens decennium. Ja från vårt perspekiv speglar denna omtalade svarta kvadrat denna av Uranus inspirerade förändringsprocess. Den svarta kvadraten som återkom i många konstnärers uttryck är symbolen för ordet. Den solida energin som står för sig själv.
Hur ser ni detta speglas i världen just nu?
Vi ser dessa väsenskrafter som är bärare av de solida kommunikationsenheterna, vi ser dem i alla ettor och nollor som bär upp den gigantiska kommunikationsmatris ni kallar internet. Det betyder att uranusimpulsen som trädde in på världsscenen år 1781 nu har kommit till en typ av slutpunkt. Det är dags nu att skapa mening igen, att börja sätta ihop orden igen. Det är dags att skapa vackra poetiska meningar som ger er värld ett skimmer av mening och en känsla av sammanhang. Men märk väl! Utan det enskilda ordets energi hade det inte funnits ett godtycke i världen – det ni kallar random – och utan random – ingen mänsklig frihet.

just för att de i sig bär denna dramatiska gest att förstå stenarnas magi

Häromdagen hände något som fick mig att ropa högt av förtjusning. Jag och mina kollegor Marin och Mia har under några veckors tid närmat oss en kraftplats i Sörmland som består av en del resta stenar i form av en bautasten, en runsten och en domarring. Vi har tonat in på platsen och gjort en del läkning i de energier som rör sig där och förberett platsen för en workshop. Jag hade precis kanaliserat ned information om kraftplatser i allmänhet och runstensmatrisen i synnerhet då denna annons strömmade förbi i nyhetsflödet:
”Stonehenge general manager sought”
Stonhenge söker ”a dynamic and inspirational leader” som kan arrangera ceremonier for summer and winter solstices, nätverka med druider, hjälpa besökare och det viktigaste av allt att ”solstice celebrations aren’t in some way compromising the mystery and integrity of the stones”
Ja det låter ju faktiskt som ett riktigt jobb!

Kära Typer, vi ska ju ha en workshop på en kraftplats på Söndag..
Minns att det fanns tider då människor reste dessa stenar, det fanns tider när människan var medveten om stenarnas magiska kvalitet, deras minnesbevarande krafter, deras historiebevarande funktion för jorden, för kosmos.
Hur menar ni?
Stenar bär glitter, glitter från den mänskliga historien. Ja stenarna läser vi såsom ni läser böcker, såsom ni läser historier. Vi ser er historia, vi ser er kamp, er kärlekstörst via stenarna. Ja detta var en kunskap ni kände väl. Ni reste stenar med vördnad mot skyarna, stenar som bar minnen av förfäder, av viktiga händelser, dramatik och försoning. Ja ni kommunicerade era liv via stenarnas vibrationer. Dessa själar som rört sig i denna stenarnas sfär av minnen, stenarnas sfär av glitter, själar som med vördnad inför världsalltet höjt sin blick mot stjärnorna och rest stenar, burit stenar till skeppssättningar och gravkullar. Dessa människor som skolats in i denna mittpunkt mellan forntid och framtid, vi ser dem i dag som balanserande bärare av framtidskrafter för planeten. Och märk väl! Detta är dem givet just för att de i sig bär denna dramatiska gest att förstå stenarnas magi, att de via denna gest liksom ger forntiden till kosmos och skapar innehåll i det ni kallar Akashakrönikan.
Ja, det viktiga att känna till vid den här typen av fördjupat inkännande på och i närheten av en kraftplats är att ni aktiverar runstensmatrisen. Vi ser denna matris som en jordisk galax. Vi ser lanternor som tänds som vägledande stjärnor för friseglande själar
Friseglande själar?
Ja själar som gör nedslag på jorden utan att vara förbunden med jordens karmiska ström
Så vad händer när en kraftplats tänds?
Ni ökar kontaktytorna med kosmiska vibrationer! Ja friseglande själar svarar an på de starka strömmar av historik som aktiveras av runstensmatrisen. Det är intressant att se hur det som aktiverar möten mellan den jordiska livspulsen och den kosmiska livspulsen är er jordiska historia. Det är mäktigt eftersom det blir ett intressant möte här mellan världar och dimensioner av olika intelligenser. Det vi ser är att när ni aktiverar er historia via kraftplatser där intentioner är nedlagda då aktiverar ni samtidigt framtidsenergi! Ja ni öppnar för impulser från framtidsströmmen, från det galaktiska centret. Alla kraftplatser med stenar, gravfält, runstenar, bautastenar, skeppssättningar bär framtidsfrön. Det är mäktigt att se runstensmatrisen flamma upp!
Så vad är det egentligen för framtidsfrön?
Vi ser att framtidsfröna frilägges i mötet med kosmisk intelligens. Ja i dessa möten uppstår glitter som dansar ned i en teknikutveckling, i en innovationsutveckling – men märk väl! Som främjar planetens framtid, som främjar miljön och känner helhetens sammanhang.
Vad händer rent konkret när vi gör ett arbete på en kraftplats?
Kraftplatser är noga bevakade av friseglande själar, av kosmiska intelligenser just för att invänta möten! Processen sker i två steg. Ni arbetar först med läkekrafter. Ofta är dessa platser häftade med jordisk smärta, blod och makt. Först sker alltid ett läkearbete. Sedan tänder ni runstensmatrisen utifrån en balanserad mittpunkt på platsen. Aktiveringen frilägger de bundna Marskrafterna som häftar vid stenarna och det är dessa frilagda Marskrafter som i denna tid, med en ny medvetenhet åter ska befrukta jorden med expansion, med intelligent expansion! Vi ser innovationer som skapar en jord i balans.

 

Detta är det vackra med runstenar, det är magin!

Den senaste veckans sessioner har haft ett manligt tema. Vi har arbetat med att frilägga förstenade marsenergier, vi har läkt gamla maktmissbruk, erövrat helt nya manliga energier som rör sig i gränslandet mellan natur och människa. Det är väldigt spännande att få vara med om allt detta. Mina egna reflektioner runt dessa processer riktade sig mot ett väkänt fenomen. Runstenar. Finns det någon dold verklighet här som är bra att känna till?

Kära Typer vad är ert perspektiv på runstenar?
Vi ser att runstenar är som höga pelare som strävar uppåt, som skapar en matris av intentioner i luftrummet
Hur menar ni?
När du tonar in på en runsten så ser du att djupt lila krafter dansar runt stenen. Det är den lila elden som dansar
Vad är det?
Den lila elden bär en intention och en transformation genom tiden, det är den transformerade marsenergins eld! Runstenarna restes under en period när manliga ursprungskrafter härjade i norden, och se! just då träder ett nytt element in på världsarenan i lika rå form! Det är ett kommunikativt element! Detta är så coolt! I den djupaste marsenergins utlevelse, när starka, modiga, råbarkade män korsade land och hav med sina vilda gester och rörelser så väcktes en kraft, om än i sin linda, som förstod att integrera denna energi in i ett kommunikativt element. Detta är det vackra med runstenar, det är magin! Att vi ser i runornas ursprungsformer hur mars i sin mest expansiva fas lät sig formas och bindas in i en för världen ny intention. Den kommunikativa tankemässiga intentionen. Därför älskar vi runstenar, vi älskar den lila elden för att den förenar mars rena vilje-energi som representeras av stenen med runornas kommunikativa ansats
Hur kan man närma sig en runsten i dag?
Åh de är högst aktuella! Det är alltid aktuellt att integrera sin rena viljekraft med ett kommunikativt element. Runstenar är från vårt perspektiv frilagda marsenergier som ni kan ta del av. Det krävdes en otrolig kraftansträngning för att massera in en vild marskraft i de vackra runorna och denna ansträngning finns som en typ av överflödsenergi runt runstenarna. Ja vi ser att runstensmatrisen sprakar!
Sprakar?
Ja det är tid nu att gå från ord till handling! Detta är transformationen i runstensmagin. Då! Gjordes ansträngningar att transformera handling till ord och nu sker en stark övergripande marsförvandling där var och en av er har unika möjligheter att transformera ord till handling! Detta är magin i den lila elden. Det är tid nu för en individuell resning av en transformerad marsenergi. Att tona in på runstensmagins överflöd är att låta er marskraft transformeras
Så vad råder ni oss att göra?
Tona in på en runsten och känn efter vad som sker när ni låter den lila elden flamma ut ur stenen, ut mot omvärlden och in i er. Och tacka sedan era förfäder!

många är ni som format era radikala energier i skogarnas djup

Nu vaknar skogarna! Åh vad jag älskar skogarna. Jag hör hymner från forntiden öppna upp dess hemligheter. Säg mig typer, berätta om skogens hemligheter

Ja Jenny, det finns stora hemligheter i de nordiska skogarna. Du har ju sett hur öden vävts samman med dess hymner, hur människoöden formats i hjärtat av dessa skogar.
Berätta mer
Det finns rörelser i tiden som nu vaknar, det finns rörelser bland er som vaknar, ja det är era skogskrafter som vaknar. Många är ni som format era radikala energier i skogarnas djup. Ja vi ser att de nordiska skogarna är den radikala rörelsens hemvist. Alla revolutioner har börjat i skogarna, har formats av den visdom som urskogen bär. Vi ser att det i forntiden utspelats stor dramatik i de nordiska skogarna. Det fanns tider när skogarna levde i tidsströmmen på ett annat sätt än nu, tider när idéerna och förändringarna tog form i skogarnas djup. Ja det fanns tider när de starka och nya samhällsförändrande krafterna vibrerade, först som en susning i trädkronorna, som en aning i lövverket och sen kom spridningen, sen kom spridningen genom trädmatrisen ut i världen. Trädmatrisen öppnade upp för förändringskrafterna! Ja sannerligen började de stora revolutionerna, de starka motståndsrörelserna i skogarna. En frihetsvibration mullrade djupt inne i dess mörker, en rötternas aktivitet samlade människor, skogen som bärare av en ny sorts frihetsenergi. De nordiska skogarna användes för möten, för uppror, för planering, skydd och äventyr.
Och många är vi som varit del av denna rörelse?
Ja vi känner denna rörelse, som en kamp för frihet, som en kamp mot orättvisor, som en strid för jämlikhet – ja vi känner det som ”att ta från de rika och ge åt de fattiga” Vi känner denna ström av moral som en grön snabb energi, en skogarnas frihetsenergi.
Hur ser ni denna rörelse i dag? Det som vaknar i dag?
Vi ser det som en ursprunglig energi som samlar människor i mindre grupper. Vi ser det som en trend som får människor att skapa nya samhällen, nya mindre communities. Det är en uråldrig kraft som nu slår igenom det digitala bruset och får männsikor att samlas. Vi ser det ske överallt, att förändringarna sker i de mindre sammanhangen. Det är revolutionära krafter som sprider sig bland männsikor som ser naturen som sitt hem. Detta är den verkliga trend som återskapar en verklig närhet till naturen och dess väsen, som utifrån naturens egen design inspireras till revolution. Ja denna trend är revolutionen såsom den alltid burits fram av små grupper. Vi ser den i konsten, i modet, i inredningen med starka färger och tydliga kontraster mellan det gamla och det nya. Detta är den källa avantgardisterna hämtar sin näring ur. De vet att naturen är källan till ursprungskrafterna. Naturen besjälas och får en ny status.
Så vi ska ut i skogarna?
Ja ni ska ut i skogarna! Lyssna till prasslet vid skogsbrynet, stå med ryggen mot den öppna slätten och känna den smala vägen kalla på er, ja ropa er in till skogens mitt.

 

 

när de lämnar jordytan skapas ett överflöd på platsen

Vi går mot ljusare tider. Vårdagsjämningen har öppnat porten för ljuset på vid gavel och kanhända vacklar vi när vi möter ljusets kraft efter denna kalla och långa vinter. Kanhända svajar vi när vi återigen kan andas in ljus och känna hur mörkermånaderna släpper taget om oss. Händelserna runt vårdagsjämningen är ofta starka och omvälvande – som om livet självt med oförlöst kraft tar sats för att plötsligt börja om! Jag fick en fråga från en klient som vakar vid sin fars dödsbädd. ”Vad händer egentligen när en människa dör? Hur ser liksom processen ut från ett energiperspektiv?”

Kära typer, min vän sitter vid sin fars dödsbädd..
Ja vi känner din vän, vad som sker i just denna specifika situation när en människa av olika skäl lämnar jordelivet är att det pågår under de sista skälvande dagarna en typ av överflödshantering
Hur menar ni överflödshantering?
Det finns i dessa ögonblick av överlämnande vissa strömmar att ta hänsyn till. Ja du förstår själva den mänskliga dödsprocessen, när den pågår, är den fysiska kroppens process, det är den fysiska kropppens balansering in mot jordcentrum
Vad menar ni jordcentrum?
Vi menar jordens överflödskrafter. Allt levande som dör, som förmultnar, som lämnar den fysiska kroppens hemvist lämnar ett överflöd av livsenergi till jordcentrum. Ja så ser kretsloppet ut att komposten skapar näring för nytt liv. Jordcentrum bär starka läkande krafter. När sedan en människa dör är det inte självklart att hon lämnar ett överflöd! Det kan vara så att hennes fysiska kropp bär in ett underskott till jordcentrum
Vad menar ni egentligen med överflödskrafter och underskott?
Vi menar karmisk energi som vibrerar i den fysiska organisationen, ja du förstår, den karmiska balansen i den mänskliga organisationen behöver justeras i alla väsensled. Är balansen i den fysiska kroppen inte bearbetad finns det stora ytor av stum energi i dess flöde, ja hårt obearbetad karmisk energi skapar en underskottsenergi. Att uppmärksamma den fysiska kroppens balans och välmående i riktning mot jordens puls är en av livets stora utmaningar. Det pågår en typ av dans mellan överflödskrafter och underskottsenergi genom hela livet. Detta är nu en form av matematik och precis i dödens sista timmar så möter jordcentrum upp både överflöd och underskott för att slutligen balansera upp den fysiska kroppens verklighet. Detta, den fysiska kroppens överlämnande beskriver Kristus i liknelsen om att människan måste bli som ett barn för att möta himmelriket.Vid sjukdom är kroppen ofta i underskottsenergi och då kan arbetet med balanseringen mot jordcentrum vara ansträngande, ja det kan likna en törnevandring, det är den sista fysiska ansträngningen människan gör, att andas sig igenom balanseringsprocessen. Är underskottet djupt är ofta smärtan djup. När människan närmar sig porten, när hon står på tröskeln för att lämna jordelivet bakom sig då upphör kampen. Balansen är återställd. När själen lämnar kroppen är den fysiska kroppen i karmisk balans och kan omslutas av jordens överflödskrafter. Detta är nu den process som sker när människan avslutar sin jordevandring med en mer eller mindre naturlig övergång. Om livet avslutas hastigt, om döden träder in oväntat och dramatiskt då arbetar dessa krafter på ett annat sätt. Detta är nu ett helt annat scenario
Om den fysiska kroppen bär överflödskrafter vid övergången?
Dödsprocessen sker då långsammare och har inte kampen och smärtan som en central ingrediens. Det är ett överlämnande av överflödskrafter från kroppen till jordcentrum. Denna process doftar sommarblomster, ja överflödskrafter doftar som svaga fläktar av jasmin. Dödens fysiska överflödskrafter doftar sött. Märk väl! Du kan vara sjuk och ändå i den fysiska organisationen bära in överflödskrafter till jorden. Att andas sig igenom dödens port medvetet är en vacker ceremoni som ni alla en dag står inför.
Så till människor som vakar vid sina kära på deras dödsbäddar..
Ja….det är bra att känna till balansutbytet, att den sista kampen är kroppens navigation mot jorden för att omslutas av den stora moderns famn – sen efter döden, när dödsprocessen går över i nästa fas, ja när det själsliga ska navigera sig in i en ny dimension då träder helt andra krafter in. Då börjar en helt annan resa. Vi råder de människor som vakar över sina döende medmänniskor att andas med dem, att dela deras sista andetag.
Jag stod vid en ek i dag och fick impulsen att gå runt den och där låg en död ekorre..
Ja Jenny vi såg den lilla ekorren, nu var det ju så att den dog i samma ögonblick som du ställde dig mot eken
Men åh! Fanns det något samband?
Det finns alltid samband i den dimensionen där djur lever och är verksamma, när djur dör skapas ett överflöd som har olika vibrationsnyanser beroende vilken typ av kraftfält som djuret står inställd i. Ekorren står inställd i en ekonomisk kraft. Vi ser på hennes beteende, hon samlar och sparar sina nötter inför vintern , hon rör sig snabbt i trädgrenarna, detta visar att hon förstår både fart och sparsamhet och detta har med den ekonomiska vibrationen att göra. Ekorren signalerar materiell och ekonomisk utveckling och stöter du på en ekorre kan du vara säker att det steg du är på väg in i kommer att generera bra avtal, bra kontrakt, bra förhandlingar med god ekonomisk vinning.
…och om man stöter på en död ekorre?
Jenny vi vill lova att det är relativt ovanligt att stöta på en död ekorre! Ofta ser ni dem på avstånd skutta mellan grenarna. Sätter sig ekorren på din väg är det en tydlig indikation på att det finns en positiv ekonomisk utväxling i de projekt du står inför, skuttar den längre bort är den ekonomiska utväxlingen svagare. Ja ekorren rör sig längs ekonomiska stråk och känner tydligt av om dessa aktiveras av människan. Och så dras de till er.
..hur var det nu med en död ekorre…?
…en död ekorre…vi ser att alla djur på sätt och vis offrar sig eftersom de lämnar ifrån sig ett överflöd till jordcentrum. Ser du en död ekorre så har någon form av utbyte skett här där ekorren offrar sin ekonomiskt balanserande energi till jordcentrum, så uppstår ett ekonomiskt överflöd just där just då.
Och i praktiken? Betyder det?
Att om du stöter på en död ekorre så väntar dig ett ekonomsikt överflöd inom kort! Detta är en del av denna överflödsmatematik
En annan hemsk händelse som utspelade sig…det brann inne 70 kor i fredags i en ladugård i Ytterjärna…
Detta känner vi till och sörjer mycket. Vi vördar kon i stora mått. Kons energi är väldigt sluten, ja den är en hel process från början till slut. Kon bär i sig processen, men vad är det egentligen de processar? Jo de processar ModerJords andning. Jo du förstår,Moder Jord flämtar, hennes egen process är tung och trögflytande, hon bär olja i stora hålrum och gifter i sitt blodomlopp. Hon flämtar när hon processar sitt öde, sina negativa giftiga energier.Och kossorna är hennes processor. Kossorna smälter henne och arbetar igenom henne, ja kossorna har en renande effekt på Moder Jord från ett energiplan
…och att de pruttar..och bidrar till växthuseffekten?
Det är de dummaste vi hört! Det är människan som bidrar till det ni kallar växthuseffekten! Inte korna! Korna hjälper till att smälta frilagd smuts! Att bränna inne 70 kor kan bara ske med berått mod. Detta gör bara ren mörkerkraft, en ren illvillig riktad mörkerkraft.
Vad händer nu med platsen där ladugården stod?
Vi ser mycket överflödskrafter, detta är paradoxen, kossor är överflöd. När de lämnar jordytan skapas ett överflöd på platsen. Detta är en stark ödeshandling inför framtiden. och det är ett starkt överflöd där just nu tillgänglig för människor med antroposofiskt orienterad karma att hämta näring ur. Från vårt perspektiv offrade korna sig för att läka tunga tillstånd sprungna ur den antroposofiska rörelsens dynamik. Ni kan hedra dessa kor genom att njuta av Chagalls flygande kosmiska kor. Ja det verkar pågå en del flygande just nu..flygande ekorrar och flygande kor…

 

just för att låta stenen dra till sig stridsimpulser, just för att kunna hålla en fredad cirkel.

Jag är precis hemkommen från södra Spanien där jag och två kollegor arbetat med en fördjupning i olika landskapsenergier. Detta att tona in på platsbundna energier och följa energitrådar och information från naturväsen med sina olika funktioner är en spännande forskning. Jag använder hela min kropp som instrument och låter eterkroppen transformeras utifrån de lagbundenheter som råder på den aktuella platsen. Vad som då sker är att jag öppnar mina sinnen för information som strömmar i andra skikt än det synliga. Detta är ju egentligen inget konstigt! Och detta sätt att närma sig verkligheten på kommer att bli vardag för oss alla inom överskådlig framtid. Innan jag reste var jag upptagen med en speciell plats på Ljusterö, jag var där i höstas på en liten utflykt (jag och Andreas tog bilen och så lät vi mina guider i stunden visa vart vi skulle åka ) vi hamnade på Ljusterö och jag fick information om de speciella ”Ljusterökvinnorna” som arbetade på ett intressant sätt med guldenergier. Ja hela det området vi vandrade i hade stråk av guldstoff i marken. När jag frågade hur detta kom sig fick jag veta att dessa kvinnor hade arbetat i någon form av utbyte med Afrika. Denna information visade sig vara relevant för det arbete vi gjorde nu i Spanien – det återkommer jag till i sinom tid. Det jag nu vill dela är den kanalisering jag gjorde om en speciell sten från platsen på Ljusterö. Jag känner en sådan vördnad för den visdom och magi som med sådan självklarhet strömmat genom världshistorien och som vi så naturligt arbetat med. Och jag känner en typ av … sällhet… i själen, en vetskap om att vi är på väg dit igen. På ett nytt sätt såklart!

Kära Typer, plötsligt dyker den där vita stenen från Ljusterö upp i mitt medvetande…
Ja men Jenny, detta är nu inte så konstigt. Ser du att den stenen är en port, en urskiljare, en ingång. Du upplevde ju där hur energin ändrades efter den stenens gräns, från specifikt manlig till specifikt kvinnlig energi. Stenen i sig representerar den perfekta balansen mellan feminint och maskulint, ja den håller upp en port för att orientera sig in i dessa olika energier. Ja du vet förr, i forntiden var det manliga väldigt urskiljt från det kvinnliga. Att träda från en manlig energi och omvärld till en kvinnlig sfär var krävande. Men se! Denna kultur på Ljusterö, ja dessa kvinnor som levde här i en typ av matriarkat de arbetade med portar – heliga ställen – där män och kvinnor kunde mötas helt utan könsbundna laddningar. Denna sten markerar en sådan plats. En typ av fristad för män och kvinnors fria kommunikation och möten, ja på dessa platser hölls viktiga rådslag som kunde gälla byns framtid men också fanns det utrymme för intimare energier som stimulerade mötet mellan man och kvinna på ett djupare plan. Ljusterökvinnorna var mystiker just i att hantera och skapa den här typen av kraftplatser. De reste till andra öar och byar och höll ceremonier för att skapa liknande fredszoner. Ja det är en speciell dynamik runt just den stenen som, märk väl,  är från en vinkel väldigt våldsam!
Hur menar ni våldsam?
Detta är en magisk sten inifrån och ut – stenen är egentligen en magnet för stridsimpulser. Men se! Detta är magin! Alla män som kommer i en omkrets av fem meter runt stenen upplever sig tvingad till närkamp i sitt medvetande. Just för att låta stenen dra till sig stridsimpulser, just för att kunna hålla en fredad cirkel. Alla män som skulle in till byn tvingades att uppleva sina starkaste stridsimpulser i relation till stenen, ja just i denna port. Var mannen väldigt otränad och ung så uppstod våldsamma scener precis utanför den fredade zonen. Ja stenen var en verklig skiljelinje, det var inte alla män som klarade av att lägga ifrån sig sina stridsenergier för att träda in i den fredade zonen och föra en dialog med kvinnorna. För detta krävdes egentligen exceptionella manliga egenskaper. Men när det skedde upplöstes många traumatiska missförstånd som i första hand var könsbundna och det skapades förutsättningar för dialog och möten utifrån en stark jämlik frihetsimpuls.
Kan vi arbeta med dessa stenar/portar i dag?
Ja detta är högst aktuellt! Ni står inför en tid där just den här typen av portar strömmar med sin energi i sfärerna. Ni står inför starka fredade zoner där möten mellan arketypiskt manliga och kvinnliga energier laddas ur. Missförstånd bleknar. Ja det är en tid där stridsyxorna läggs ned och ni återigen kan mötas i dialog i cirklar som de fantastiska kloka människor ni innerst inne är.


`

 

ja denna processade telepati ser vi nu manifesterad i era smartphones över hela världen!

Det är märkliga tider, intensiva fördjupningsprocesser med sällan skådad aktivitet. Jag har under några dagar av olika skäl fördjupat mig i en viktig ström i världen som vi känner som Buddhismen. Jag fick förmånen att följa inkarnationstrådar runt en särskild buddhistisk munk som till nyligen levt och verkat under flertalet år i en grotta i Bhutan.

…Ni såg munken som satt i grottan…
Visste han att vi skulle komma?
Ja han visste det..ni var väntade
Jag såg att han lättade från marken
Ja i det ögonblicket bröt han klangmatrisen
Klangmatrisen?
Du såg den matris av envisa munkar som sitter i bergen och hummar, det upprätthåller ett klangnät av helig geometri, ja du hör ju lockelsen från bergen, munkarnas fysiska hemvist.
Ah! Om du visste! Hur många envisa munkar! Som gömmer sig på de mest märkliga ställen i världen och som på sätt och vis via klangmatrisen bevarar i världen en form av statusquo. Vi skulle rekommendera alla dessa munkar att lämna kropparna innan skiftet nu i december! De håller kvar världen i en märklig konservativ tråd som i detta läge inte fyller någon konstruktiv framtidsfunktion. En sak är viktig att veta vad det gäller de flesta sittande munkar, att de övervägande är väldigt ensidigt fokuserade
Hur menar ni ensidigt fokuserade?
Jo du förstår en munkorienterad människa är inte multidimensionell. Är det inte en paradox! Att ni tror att dessa existenser är multidimensionella men att de i praktiken är ensidiga! Och begränsade i sin fokus
På vilket sätt begränsade?
På det sättet att de via sin process, via sitt energiarbete häftar vid enskilda ting, antingen vid en parallell existens, vid ett energifenomen, vid en specifik aktuell kulturyttring. De strömmar i interaktion väldigt begränsat. Ja vi skulle säga att de sittande munkarna inkarnerar och bär in i världen dualismens princip, den tvådelade principen – som från ett perspektiv speglar interaktionen mellan individ och individ, inte interaktionen mellan individ och kollektiv. Ja du förstår att munkarna representerar de fyra ögonens princip. Möten mellan fyra ögon. De representerar inte den globala världens offentlighet
Vad betyder det i praktiken?
Att de representerar en snäv konservatism. Vi ser mer kreativitet i principen där sex ögon möts, ja principen med den tredje personen. Detta är från ett andligt evolutionsperspektiv bilden av att Buddha dör på berget och Kristus tar Buddhas impuls och går ner från berget, ja det är den stora skillnaden mellan Buddhismen och urkristendomens impuls, att kristendomen löser upp munkfixeringen genom att öppna upp för en tredje person i mötet, ja detta är ju principen om den heliga anden. Vi skulle säga att munkarna inkarnerar principen om fader och sonen, dualismen mellan himmel och helvete, dualismen mellan man och kvinna, mellan dag och natt, mellan gud och människa. Kristendomen – såsom ursprunglig impuls – inkarnerar treenigheten och låter på så vis dualismens band släppa! Ser du nu varför vi uppmanar munkarna att lämna sin fysiska hemvist inför nästa steg i världsutvecklingen, därför att deras intention att gestalta dualismen har inte längre någon funktion! Munkväsendet behöver förnyas!
..ok…
Ser du nu vad som kommer att ske? Vi ser munkar som reser sig i sina grottor i vredesmod! Ah! Det mullrar i de Buddhistiska bergen! Ett flertal munkar kommer att lämna sina kroppar! De har väntat på detta. De har en känsla av att ”tiden är inne”
Hur märker vi det?
Det uppstår en märklig känsla av kaos och rörlighet i sidled, det blir ett slirande mellan körfälten, ja det blir samma effekt som ett oväderskaos! Så många hål i verkligheten ni kommer att kunna slinka igenom! Många möjligheter öppnas för de som rör sig i samhällets utkanter.
Vad är ert perspektiv på det som munkarna tillfört världsutvecklingen?
Vi har ju sagt att munkarna i första hand företräder en konservativ ensidighet. Detta är inget nytt! Men märk väl eftersom de genom denna ensidighet låter en medvetandetråd vara aktiv i världen så skulle vi påstå att denna elektromagnetiska energihantering, ja detta nät av global kommunikation som utgår från munkarnas fysiska hemvist, dvs från hålor och grottor i bergen runt om i världen, denna klangmatris av parallella existenser och fenomen skulle vi säga är den ultimata förutsättningen för den kiselbaserade teknikutvecklingen. Vi ska tacka munkarna för att de skapat och burit den elektromagnetiska energiöverföringen över tusentals år.
Hmm..hur menar ni egentligen?
Munkarna är skolade individer som genom en mängd tekniker övervinner den fysiska materiens lagbundenheter, vid ett visst stadium går munken in i sin så att säga energiuppgift som kan handla om att upprätthålla fokus och balans i en pågående parallell inkarnation, alltså ett livsöde som pågår parallellt i en annan del av världen. Det kan också handla om att medvetet arbeta med ett specifikt tema, en specifik kultur, ja genom denna sin energiuppgift skapar munkarna ett världsomspännande klangnät över världen, det är ett nät av processat riktat medvetande, en form av telepatisk interaktion över globen, ja ett fält med elektromagnetiska riktade vibrationer. Det är dessa elektromagnetiska trådar som är förutsättningen för den kiselinspirerade teknologin
Så hur beskriver ni denna nya teknologi?
Eftersom den är kiselbaserad i grunden och därför strukturerad utifrån en kristalliseringsprocess och inte ett kaos! Så speglar denna nya kiselmatris den nya tideräkningens struktur. Detta är munkarnas förtjänst! Därför lämnar de nu sina grottor och lämnar sina kroppar. Den telepatiska våg av starkt processat medvetande som häftat vid världen via klangmatrisen den häftar nu direkt vid varje kiselbaserad enhet! Ja munkarnas processade elektromagnetiska interaktioner, ja denna processade telepati ser vi nu manifesterad i era smartphones över hela världen! Vad vi älskar den nya tekniken! Som gör världen platt! Som öppnar möjligheter för i princip alla människor att delta i världens flöden omedelbart och direkt. Och som gör det möjligt för alla att skapa i dessa nya flöden.
Kan ni ge ett perspektiv på munkarnas extrema prestationer…vad de kan resultera i för världsliga uttryck inom olika områden..
Hoho! Vi pratar ju om envishet! Om envisa munkar! Vad dom älskar den här kampsportskulturen! Ja det finns många munkar som lösgör sin energi in i den sfären, ja det är ett viktigt steg i deras utvecklingsprocess. När en person i sanning går in i en munkprocess så kommer medvetande att gå igenom vissa faser av kamp, ja hela munkprocessen bygger på kamp, på att klättra och övervinna! Vid en viss tidpunkt när deras medvetande övervunnit en viss typ av kamp, kampen för ärbarhet och världsgillande! Ja när de tagit det största steget in mot världsfrånvändhet! Vet du vad de roar sig med? De roar sig med att under en tid bära en kampsportare i sin energi, ofta är de två munkar inom samma område som bestämmer sig för att häfta sitt elektromagnetiska fält, sin klang till en viss individ som är aktiv inom den sfären. Ah! Det roar dem mycket! Det är som ett sista farväl till världen! Det är ett sista farväl till dualismen innan de börjar sin mer personliga inåtvända fokus på sitt energiarbete.
Hur påverkar det sporten att munkarnas fokus är riktad dit…
Kulturen runt denna sport bärs upp av klangmatrisen som strikt bevakar den. Det är inte kaos och oordning som råder. Kulturen är väldigt uppstyrd. Munkarnas inblandande i olika kulturella kampsports uttryck har alltid varit strukturerande och organiserande.
Men vad händer då när munkarna nu lämnar sina grottor…?
Alla munkar kommer inte lämna sina grottor. Världen behöver fortfarande en speciell del av klangmatrisens ordning. Men märk väl! Många strukturer kommer att släppa. Ja vi påstår att munkarnas sorti kommer skapa mycket större effekt på världsordningen än den ekonomiska krisens effekter. Men kaoset som de resta munkarna genererar märks på andra ställen
Vilka ställen?
I mindre sammanhang, mer specifika kulturyttringar, i individer som friläggs, ja det är i de mindre sammanhangen vi ser de största effekterna
Och i kampsporten?
Ordningen kommer inte försvinna, men matcherna kommer bli ojämnare! Munkarna bidrog till nerven! Till spänningen, till balanserandet av resultatet.

Ni behöver åter lära känna Kung Ödla och hans rubinröda hemligheter

Nu vill jag skriva om rädslor. Det är nämligen så att det just nu aktiveras en uråldrig reptilkraft som slår in i vårt kollektiva medvetande. Det är mars som passerar 14 grader i Stenbocken i opposition till Sirius som är en fixstjärna med sitt säte 14 grader i Kräftan. Sirius inflytande över jordens och människans utveckling är makalöst viktig. Barbara Hand Clow skriver om detta i boken: Visioner från Pleijaderna som jag varmt rekommenderar för dig som vill utmana ditt medvetande om din mänskliga hemvist. Jag har under den senaste tiden upplevt en stark aktivering av Sirianska energier och det verkar som fundamentet för upplevelsen av vår mänskliga existens aktiveras av mars positionering i relation till Sirius. Jag antar att det är en nödvändighet inför det skifte vi nu går igenom och som mina guider kallar ”tideräkningens slut” Ja det datum som är satt till den 21-12-2012. Mer om detta i ett annat blogginlägg.

Vad är det då för rädsla som aktiveras. Vänner och flertalet kunder beskriver det för mig som en metafysisk skräck, inte en vardaglig rädsla, inte en osäkerhet som genereras av psykologiska faktorer. Mina guider beskriver för mig att denna skräck är ett biologiskt arv, det är en djup kraft nedlagd i våra hjärnor som allteftersom evolutionen fortskridit utvecklats till fruktan. Det är biologiska koder som vill bli synliga, som vill belysas och börja användas istället för att fruktas. Det är vårt släktskap med reptilerna som aktiveras, det är vår relation till kräldjuren som håller på att återupptas. Jag ser att några av er i princip håller på att ömsa skinn och bli mer och mer ödlelika.

Vad betyder det? Att vi blir mer och mer ödlelika?
Att era riktiga jag visar er! Ja vad är en ödla? Vem var Kung Ödla? Ödlor bär mycket gammal visdom. Det finns i er hjärna reptilrester från denna urgamla vibration. Den flödar som kraft genom er ryggrad. Visdomen glänser som små fjäll som skär in i huden…små skärande fjäll…
Många sliter med en djup rädsla..
Ja! Men reptilrädslan är fundamental! Det är den djupaste rädslan ni känner, den ligger lagrad i er bakre hjärna som ni så ovetenskapligt kallar reptilhjärnan.
Varför är vi rädd för den?
När reptilerna regerade på jorden var den mänskliga utvecklingsprocessen i sitt fröstadium. Ni behöver åter lära känna Kung Ödla och hans rubinröda hemligheter
Rubinröda hemligheter?
Ja rubinkraften! Den uråldriga vibrationen från 250 miljarder år sedan. Rubinvibrationen är mäktig. Den skakar er existens i grunden! Just därför att ni då som mänskligt medvetande endast fanns i fröform, just därför att ni var utelämnande åt ödlornas hemvist och hemligheter. Reptiler är skrämmande! I grunden slåss ni för er tankes frihet och ändå finns rester i er hjärna från delaktigheten i en lång kosmisk evolution! Ja reptilkrafterna utmanar inte er upplevelse av jordisk ensamhet och skräck, nej den utmanar er orientering in i ett kosmiskt system, där ni är en del av en kosmisk utveckling, där den mänskliga utvecklingen är en del av en kosmisk matris och där utmaningen för er som individualiserade människor blir att åter träda fram inför Kung Ödla och be honom visa för er ursprunget till den mänskliga friheten – nämligen den rubinröda vibrationen.
Den rubinröda vibrationen?
Ja fröet till individualiseringen aktiverades av kung Ödla för flera miljarder år sedan, planterades som ett frö in i er mänsklighets hjärna, ja detta var i en tid då den mänskliga utvecklingen bara var i ett laboratorium. Ja se ni måste låta dessa intryck av vämjelse rinna igenom er och övervinna känslan av att vara ett kosmiskt experiment!
Hur kan man möta reptilrädslan?
Reptilen höjer sig ur träskmarken, ur den leriga dyn, väldigt medveten, väldigt klar i blicken. En reptil ska du alltid titta i ögonen, till skillnad från andra djur, en reptil ska du möta med blicken. Sen låter du blicken suga in dig, ned under ytan ned till tidernas begynnelse och där låta Kung Ödla återaktivera din hjärnas rubin. När detta gjorts så släpper stressen i reptilhjärnan. Ja du förstår rädsla är en hjärnstress som orsakas av biologiska koder från Kung Ödlas tid på jorden.

 

Isis öga bär in denna transformation till er. Bär den över tid, bär den över rum

Ja tiden går med en rasande fart! Nu är vi inne i november och jag känner en stigande intensitet i all transformation som pågår i mig, runt mig, omkring och överallt. Min forskning smyger sig fram alltmedan mina kanaliseringar rör sig snabbare och snabbare. Jag var med om ett fantastiskt naturfenomen i helgen där en dimbåge visade sig över en gammal kultplats utanför Nyköping. Närmare bestämt över Odens Berg. När jag tittade lite närmare på dimbågen såg jag märkliga fenomen visa sig, och jag såg ett tydligt öga. Det var ett väkänt öga jag såg.

Kära Typer jag och en kollega mötte en dimbåge under helgens retreat, den liksom följde oss från Odens Bergs gravfält och plötsligt manifesterade den sig på en åker rakt framför oss!
Ja Jenny nu händer det! Det är Isis öga som visar sig. Det är transformerade egyptiska krafter som visar sig!
Isis öga? Vad är det?
Det är solgudens gamla öga. Dimbågen är en manifestation av de gamla egyptiska mysterierna som transformeras in i nutiden
Hur menar ni transformeras in i nutiden?
Det är väldigt starka guldenergier på den platsen ni mötte dimportalen, ja det är lager av guld i marken på många kultplaster och gamla gravplatser i norden och i gamla europa
Hur menar ni lager av guld?
Gravplatsen vilar som på en upp och nedvänd pyramid av guld
Hmm vad betyder det?
Att det finns två typer av pyramider i världen. Det finns de synliga uppåtpekande pyramiderna och så finns de osynliga nedåtpekande pyramiderna
Varför finns en nedåtpekande pyramid under Odens Bergs gravfält?
Du kan se det så här. Vad är en egyptisk pyramid? Det är en manifestation skapad med gudars inspiration och kraft som blickar upp mot solen. Pyramiden riktar sitt ljus upp mot ljuset. Vad är en nedåtpekande pyramid? Det är en manifestation i det dolda, inspirerad av naturkrafter skapad med människokraft som pekar mot mörkret, mot jordens mitt. Det finns nödvändig utveckling här hur dessa av gudar inspirerade magnifika pyramider kräver sin motpart ur djupet av den nordiska mörka myllan. Ja den egyptiska pyramidens riktning mot solen behövde balanseras mot den gamla nordiska riktningen mot mörkret. Så kan ske att efter den egyptiska epoken arbetas den mörka riktningen in via norden, via gamla europa, via de mörka urskogarnas naturkrafter, ja det är vad som sker. Ser du nu hur den mänskliga motkraften med sina stenar och med sina naturkrafter balanserar de gudomligt inspirerade egyptiska pyramiderna. Detta är ett gediget jobb! Det är människans stenbärande som formar de gamla gravarna och på så vis bygger de nedåtpekande pyramiderna. Ja många var inkarnerade själar från egypten. De bar dessa stenar med samma intention som de byggde pyramiderna men omgivningen var en annan, det var naturkrafternas rike. Det var naturkrafternas rike som bearbetades!
Och vad är dimbågen från detta perspektiv?
Dimbågen är en gåva från Isis öga, en manifestation över att de dolda pyramiderna är färdigbyggda! Ja det är på sätt och vis ett jubel över att en balans mellan mörker och ljus är färdigställd. Ni står i ett nytt steg nu, in i ett nytt element. Det är inte ljus, det är inte mörker, det är rörelsen där emellan, det är dynamiken i rörelsen. Det är vad som nu sker. Det är ett nytt seende som manifesteras.
Hur menar ni…?
Vi ser att ni är många som hämtar hem er visdom från forna egypten. Detta påverkar vattnet på jorden, ja det påverkar vattnet i floderna, det påverkar vattenbalansen på planeten. Det påverkar vattnet i era kroppar.
Hur då?
Transformationen av forntida egyptisk solvisdom sker via vattnet. Processen sker i tre steg. Ni befinner er nu i steg två. Vi har steg ett som är sjunkandet, som är kristusimpulsens manifestation ned i det jordiska, som är skapandet av de nedåtpekande mörka pyramiderna. Steg två är rörelsen under vattnet. Den framåtrikatde rörelsen i vattenelementet. Ja det är detta steg som ni nu arbetar er in i. Det genererar ett nytt seende, nya förutsättningar för kreativitet och skapande. Steg tre är ännu i det dolda. Det har inte manifesterats ännu. Isis öga bär in denna transformation till er. Bär den över tid, bär den över rum.
Hur skulle ni beskriva att detta har betydelse för oss i vardagen?
Vi menar att vattnet i era kroppar strukturerar sig efter en ny densitet. Isis öga bär vattenmatrisens blick. Vi menar att den energihöjning som Isis gör i era kroppar påverkar jordens vattenmassor. Det är en mycket viktig! Transformation. När er vätskemänniska kristalliserar sig runt Isis öga så hjälper ni vattenmassorna på jorden att återhämta sig från den enorma nedsmutsning och förgiftning som pågår, och som fortsätter att pågå! Vi rekommenderar er att dricka rent och filtrerat vatten. Ni kommer få magknip av obearbetat vatten! När er vätskemänniskas vattenmatris blir renare och klarare så får ni lättare att navigera in i stjärnvärlden mot er kosmiska hemvist. Ja vattenmatrisen speglar stjärnvärlden. Ja detta är vad som pågår nu för många av er, att ni navigerar som i tidvattnets strömmar mot er kosmiska hemvist, er kosmiska position, ja det vi kallar platsen som ni i sanning talar ifrån. När du står mitt i Isis öga känner du tidvattensuget. Tidvattnets rörelse i era kroppar
Säg mig..vad är historien bakom Isis öga?
Ah! Gamla Isis öga! Horus öga! Solguden RA´s öga! Det är gudsprincipen såsom den inkarnerade i forna egypten. Det är det allseendets öga. Ja Isis öga är symbolen för den spegelblanka vattenytan som speglar en himmel. De forna egyptierna arbetade medvetet med att på jorden spegla och manifestera kosmiska urbilder och fenomen. Den energi som speglade kosmiska principer var Isis öga, ja det är sinnebilden för principen ”så och i himmelen så och på jorden” Det var en verklig port där transformationen av kosmiska fenomen tog jordisk gestalt, en portal där kosmiska formkrafter mötte jordiska förutsättningar. Isis öga bar inspirationen för gudomlig närvaro.