att se är att röra vid varandras själar – det är en aspekt av det ni kallar kärlek

En effekt av frekvenshöjningarna som pågår är att vi liksom vaknar upp i våra relationer. Det pågår en förvandling i oss som har med vår relationella dynamik att göra.

Vad är det som sker i relationssfären nu?
Det som sker nu på bred front är att det vi kallar moderssjälsvibrationen aktiveras. Ja vi kallar det moderssjäl – ni kan läsa det som tvillingssjäl. Denna vibration finns i er alla människor – det är en vibration med en hög kosmisk klang, ja det är en vibration på en hög frekvens. Det finns öppningar nu i kosmos som aktiverar denna vibration i er och detta skapar stor relationell dynamik på jorden.
Jag har märkt att det pågår en viss otakt i relationer mellan män och kvinnor
Ja otakt är bra beskrivet. Dynamiken mellan män och kvinnor just nu är i stark svängning och skapar ett orytmiskt flöde. Orsaken är att tvillingssjälsvibrationen börjar aktiveras.
Hur påverkar det?
Detta kan nu låta som en generalisering och det får ni ha överssende med – men i första hand får kvinnor en stark impuls av fördjupning. Ja i varje kvinna väcks suget efter fördjupning, vi skulle säga att det är ett sug som liknar en instinkt, en reflex, det är en inre gest av rörelse, det är en tanke dunkelt formuelrad: ”jag måste bara…” en stressliknande upplevelse av att vilja röra sig, förflytta sig närmare något som är odefinierbart. I mannen skapas en upplevelse av stagnation, av stopp, en typ av stumhet. Ja en upplevelse av att något kommit till ett slut. Allt detta går att hantera, det vill vi återkomma till.
Så vad är det då som sker?
Vi skulle säga att det är en skakning i den relationella sfären där ni börjar orientera er mot att förstå er tvillingssjälsvibration. Ja detta är ju en lång evolutionsprocess som mänskligheten går igenom – nämligen delningen av manligt och kvinnligt, återföreningen och såsmåningom i framtiden sammansmältningen. Vi ser att ni nu står precis i början av återföreningen. Ni har landat som djupast i delningen och börjar nu att orientera er mot återföreningen. Men märk väl! Detta är långa processer som tar tusentalsår att gå igenom. Ja vi vill återknyta till din vän Hilma af Klint. Hon har beskrivit denna evolutionsprocess i en serie om tre bilder. Hilma-af-Klint-tremysteriebilderOk – Vill ni beskriva dem?
Dessa tre mysteriebilder bör läsas tillsammans. De beskriver en evolutionsprocess, nämligen delningen av mänklighetsgestalten i en manlig och kvinnlig form, återföreningen i vandringen över
avgrunden och slutligen sammansmältningen i skapandet av en ny form. Denna evolutionsprocess är en process över långa tidsrymder och den explosiva dynamik som omger den kan vara svår att
uppfatta i dessa abstrakta målningar. Men vi ser att det det finns en vibration här som är aktuell i vår tid, nämligen det vi kallar aktivieringen av moderssjälsmystiken. Det många kallar tvillingsjälsmystik – eller det som Hilma kallade dualen. Vi ser att denna vibration just nu håller på att friläggas i var och en av er, att ni börjar orientera er ut ur delningsprocessen och in i återföreningsprocessen. Detta är nu ett viktigt steg i er utveckling och skildras i denna serie.
Så hur läser vi denna serie?
Vi börjar med att läsa den målning som beskriver den uppåtpekade pyramiden. Denna första bild är en abstraktion av ett av de största mirakel som skett i kosmos, nämligen delningen mellan manligt och kvinnligt. Vi ser här den gyllene cirkeln, den strålande solen. Detta är ursprungsmänniskan, den arketypiska bilden av människogestalten. Hon är här insvept i ett kosmiskt sken. Så ser vi pyramidens spets, ja denna svarta pilformade spets tränger sig in i människogestalten och i praktiken uppstår en enorm explotion, ett avgörande steg i mänsklighetsutvecklingen. Människogestalten delas i en kvinnlig del och en manlig del och regnbågens färger uppstår. Själsliga nyanser uppstår, ja dessa höga färgväsen kliver in i världsutvecklingen med ett syfte, att se människan. De väsen som är bärare av regnbågens färger har till uppgift i kosmos att se. Ja regnbågsväsen gör att du som människa känner dig sedd. Det finns här i tidig mänsklig utvecklingsfas en stark regnbågsinspiration som strömmar genom ”projektet människan” nämligen upplevelsen av att vara sedd av en högre kraft. Ja det ni kallar gud. Från vårt perspektiv är det färgväsen som bär till er känslan av att vara sedda. Denna regnbågsinspiration, vi ser att den följer delningsimpulsen ända till dess slut, till pyramidens bas.
Och nästa steg?
Ja vi skulle säga att mänskligheten just nu är i detta nästa steg, i återföreningen av det manliga och kvinnliga, i orienteringen tillbaka till sin moderssjäl. Den processen gestaltas i nästa bild i serien, i den nedåtpekande pyramiden. Här är delningen ett faktum och föreningen sker slutligen i pyramidens spets som återigen skapar en mänsklig enhet.
Vad är det för planet som snurrar ovanför delningen?
Det är jorden. Det är en abstrakt bild av jorden som genomgår en stark frekvenshöjning. Ni ser också att i avgrunden strömmar in vibrationer av nya koder, av nya DNA strukturer. Det är en del av återföreningsprocessen, att ni frilägger er gamla DNA struktur och erövrar en ny.
Det är inga regnbågsväsen i bilden av återföreningen?
Nej och detta är som det ska. Denna bild visar att mannen och kvinnan som är på varsin sida om delningens avgrund är starkt individualiserade. Uppgiften för människan här i detta utvecklingssteg är att se varandra. Regnbågskrafterna har integrerats i era själar och lämnat över sitt seende till er människor. Ni är på jorden för att lära er att se varandra. Ja att se är att röra vid varandras själar – det är en aspekt av det ni kallar kärlek.
Och den sista bilden?
Den tredje bilden i denna serie är bilden av den nya solen. Det är egentligen en bild av sammansmältningen. Vi ser här hur DNA spiralen väver in och ut i cirkeln och i mitten spirar ett nytt frö, en ny formkarft. Detta är en abstraktion av ett framtida tillstånd. Ja det är
en framtidsbild.
Hur skulle ni beskriva att denna serie är viktigt för oss just nu.
Det finns en angelägenhet här och det är att Hilma har bundit viktig evolutionsenergi till sina bilder. När dessa bilder kläs av och liksom öppnas för betraktaren så friläggs den energin och blir tillgänglig i utvecklingsströmmen för de människor som betraktar dem.  Att se forntiden, förstå nuet och känna sig förbunden med framtiden det är det värde som Hilmas bilder kan ge betraktaren. Och  just nu ser vi att ni landat på plattformen i den första pyramidens bas och samtidigt står ni i processen att sjunka ned mot den andra pyramidens spets. Mannen på ena sidan avgrunden och kvinnan på den andra. Ni står långt från varandra – men ni har ändå genom ett antal erfarenheter och inkarnationer landat på den första pyramidens bas. Ni står i ett utvecklingssteg nu för att påbörja en utvecklingsväg tillsammans med er modersjäl, er tvillingssjäl. Ni står på plattformen och börjar integrera er modersjälsvibration in i ett läge för att åter möta er tvillingsjäl. Detta är det steg
mänskligheten nu står i. Men märk väl! Ni står i början av en tiotusenårs lång utvecklingsväg. Ni kommer att under en mängd inkarnationer arbeta med integreringsenergierna. Detta är nu
fantastiskt! Det är en jubelsång i sfärerna! Men det pågår just nu en skakning i den relationella sfären. Tvillingssjälsvibrationen aktiveras och skapar otakt i många relationer. Många kvinnor
upplever att de sjunker djupare och många män upplever att de stagnerar. Ja vi skulle säga att detta steg att påbörja sjunkandet mot återföreningen är en av de största utmaningarna.
Vad råder ni oss att fokusera på?
Det viktiga från ett sjäsligt perspektiv är att se varandra. Ni har alla regnbågensfärger i ert själsliga system, ni äger alla nyanser av färgspektrat. Använd detta till att se er partner. Vi råder er också till att respektera kraften i att tvillingssjälsdynamiken aktiveras. Släpp varandra fria. Det är endast starka ödesmöten som överlever denna relationella skakning.

10 reaktion på “att se är att röra vid varandras själar – det är en aspekt av det ni kallar kärlek

  1. Anna Agoston

    Tack Jenny! Jag älskar att läsa dina bloggar. Du ger mig förklaringar på sådant som jag förnimmer. Det berikar mig så mycket! Djupt tacksam att få ta del av din djupa visdom. Hilmas första bild hänger på min vägg 🙂

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *