detta är en mycket vacker bild av det låsta halschakrat, det låsta talet.

Jag har levt nära svanen som arketyp denna påsk. På olika sätt har detta vackra och sagolika djur berikat min påskupplevelse. Jag står fortfarande i en stark Hilma af Klint inspiration och arbetar intuitivt med att ”öppna” hennes bilder och den energi som är bunden dit. Här kommer en läsning av hennes Svanserie.

Vad är det för energi i Hilmas svanserie?
Svanen är ett fenomenalt vackert djur! Från ett perspektiv är svanen en jordisk representant för halschakrat. Vi ser halschakrat som en sluss, en magisk port, men det speciella med detta chakra är att det är dubbelt. Det finns en tydlig öppen port å ena sidan och en tydlig stängd port å andra sidan.
Varför är det så?
För att halsen har med andningen att göra.
Så led in mig i dessa svanbilder
Det är framförallt två svanbilder som är viktiga att läsa. Först läser vi bilden med två svanar som möts med näbben och med ena vingen. Detta är en väldigt komplex bild. Svanen bär i sig längtans väsen, är längtan manifesterad i en fulländad form. Svanen som energi är ett sagoväsen som tillhör två världar, hon står alltid i två världar bärandes just denna svarta och vita vibration i sin kropp. Är du klarseende och ser en svan så ser du alltid svanens skugga, du ser två svanar. En svan visar alltid sin skugga. Precis såsom Hilma här har målat dem. Det komplexa med svanen som energi är att hon är spegeln av verkligheten. Du kan känna det tydligt när du tonar in på en svan, du upplever drömmen, du förlorar dig in i dess sagoliknande gestalt. Svanen är en port till en annan dimension.
Så vad är det Hilma målar här?
Hon målar den tysta svanens gest, och dess verkliga energimanifestation på jorden. Det finns något trollbundet i denna gest, nämligen det att svanen sitter ihop med sin skugga med näbben. Det är en typ av förbannelse att svanen inte kan tala, att talet är förseglat. Så blir den fula ankungen en svan genom ett lidande i det tysta. Svanen representerar här det tysta lidandets förvandling, att den energi som skulle gått ut genom talet. Via rop och skrik transformeras i tystnad och blir till skönhet, till en fulländning i formspråket. I Hilmas bilder av svanen bär svanen tystnadens energi. Det finns två portar i halschakrat och en port leder till talet och en port leder till tystnad. Så är det med dessa ting att det finns i hela Hilmas konstnärsskap en ström som beskriver evolutionen, och så är det med dessa ting att Hilma med ”svanserien” visar att många hemligheter är förseglade, många av de ting som föranleder stora kliv i mänsklighetsutvecklingen sker i det dolda, sker i tystnad. Det är så med informationen från andliga världar och riken att den är förseglad – till en viss tidpunkt – när det är dags för information att spridas. För att tiden är inne. Svanen bär kunskap om vissa ting men i den tysta svanens gest ligger att inte tala, ja detta är synnerligen ett öde, att talets energi blir till en vacker form, en skrud.
Varför var Hilma angelägen om att måla svanar?
Just därför att hennes måleri handlade om att kanalisera och gestalta kunskap och detta var nu viktigt för henne att hon levde starkt med svanens energi och arketyp. Just därför att hon själv inte visste vad för kunskap som hennes tavlor innehöll, hon hade inget språk för sin egen process. Det finns en avgörande punkt i hennes biografi när hon söker sig till Rudolf Steiner och hoppas på att han ska öppna hennes konst, också öppna hennes svanar – men det såg Steiner att detta skulle inte ske. Tiden var inte mogen för hennes bilder, energin var inte mogen att strömma ut i världen. Märk väl! Detta är nu definitivt moget att ske. Nu ska tavlorna öppnas.
Så hur öppnar vi svanarna?
Svanserien är själva porten till hennes konst som ska öppnas först. Hon har målat halschakrat som är porten till hur subtilt det går att tala om dessa viktiga ting i dag. Nämligen tvillingsjälsmystiken. Och det finns en problematik här som vi omedelbart konfronteras med och det är att delar av Hilmas energi är bunden just till svanserien. Delvis av Rudolf Steiner, för att han flyttade fram öppningen av bilderna till framtiden. Och delvis för att det sedan själv var hennes önskemål. Se svanen med de fyra färgfälten. Detta är den bild där hennes energi är förseglad. Alltså där hennes tvillingsjälsvibration är förseglad. Vi ser här en bild av halschakrat där de två svanarna har låst energin. Det är tydligt att det är en låst energi. Att talet är förseglat.
Varför målade hon den?
Hon öppnade upp för information om tvillingsjälsmsytiken i sina altarbilder, i sina evolutionsbilder och sen låste hon vibrationen i dessa svanbilder just därför att tiden inte var mogen. Detta är en mycket vacker bild av det låsta halschakrat, det låsta talet. När hon vände sig till Steiner så var det dessa svanbilder som avgjorde att han inte lät läsa bilderna. Här har hon själv tydligt låst in kommunikationen från tvillingssjälsvibrationen. Ja du förstår svanen är arketypen för tvillingsjälsvibrationen på jorden. När du tonar in på svanen ser du alltid dess tvilling. Svanen befinner sig alltid i två dimensioner.
Så svanen kan också manifestera talet, det öppna halschakrat?
Ja absolut! En sådan svanbild ser annorlunda ut. Detta är svanens mystik att hon antingen manifesterar tystnad eller så manifisterar hon talet. Denna kommunikationens gudinna hanterar kosmisk information som antingen är redo att beskrivas eller så ska informationen förseglas.
Svanen är ju Danmarks nationaldjur
Ja men så finns också väldigt stark kreativ framtidsenergi i Danmark. Hela Öresundsregionen är centrum för jordens halschakra. Att vi nu öppnar Hilmas svanar är en framtidsimpuls som också ger sig till känna i Danmark. Så är det med dessa ting att Hilmas måleri på sätt och vis är bunden till jordens halschakra och jordens halschakra är i en stark kreativ förvandling.
Hur kan vi på individnivå arbeta med dessa svanbilder?
Ni kan låta detta låsta halschakra verka på er. Låta energin strömma mot er. Ta emot låsningen för att sedan starkt visualisera två svanar bredvid varandra som liksom sträcker sina halsar mot himlen. Två befriade svanar. Det är nyckeln för att sedan andas in en ny frekvens, det vi kallar tvillingssjälsvibrationen. svanennäbbar

svanen-låsthals

10 reaktion på “detta är en mycket vacker bild av det låsta halschakrat, det låsta talet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *