Detta är närvarons hjärta. Detta är vad alla änglar sjunger just nu runt jorden ”Att jorden är en god plats att leva på”

Det är en tid med avslut av olika slag. Livsprocesser som gör kullerbyttor och tar slut. Så  befinner jag mig på en själens plats där delar av mig letar efter en matris att häfta i men det finns inget där, det finns inget mönster jag känner igen. Så skapas en typ av tomhet. Jag kan inte förstå vad jag ska göra där… så jag lyssnar…och jag hör snart att jag är omgiven av änglar. Jag hör snart att de alla sjunger ”Att jorden är en god plats att leva på”

Nu ska vi beskriva för dig ett perspektiv som handlar om närvaro. Men egentligen menar vi en speciell typ av närvaro. Det är en medvetenhet vi vill beskriva för dig som bär fram evolutionen. Så kan ske att det vi vill beskriva liknar en evolutionsteori som i bästa fall kan ge dig några kartor för navigation och orientering in mot verkligheten. Vi vill lyfta fram här ett människoöde som representerar en typ av medvetenhet som gör skillnad för mänsklighetsutvecklingen. Vi känner detta öde som Etty Hillesum. Det är en själ som tvingas uppleva ”mänsklighetens midnattstimma”, det är en själ som tillsammans med andra själar inkarnerar in i den judiska blodsströmmen för att genomleva det ni kallar förintelsen. Men vad är det som denna själ gör? Vad är det som lever kvar som ett eko från hennes stund på jorden? Jo nämligen detta – att hon stod i sitt öde helt vaken. Från ett perspektiv var hon vaken i den mörkaste natten. Hon var närvaro och medvetenhet i mörkret. Och det är en stor sak. Detta ser vi från vårt perspektiv som att hon skapar kontakt mellan sin kosmiska hemvist och Gaias hjärta. Hon skapar en kanal av medvetenhet, ja det är en ström av information hon skapar, en bildström från jorden till en sfär i kosmos. Via hennes medvetna närvaro filtreras jordens mest demoniska ansikte upp mot kosmos, upp mot en sfär som vi känner som mänsklighetens erfarenheter. Ja sannerligen finns det en erfarenhetssfär runt jorden som bär er mänsklighets historia in i framtiden.
Vad menar ni egentligen?
Vi menar att era erfarenheter finns lagrade som bilder i denna sfär – men det är viktigt att känna till att dessa bilder har skapats just genom enskilda individers närvaro och medvetenhet. Denna sfär drivs av närvaro – ja mänsklig närvaro är motorn i denna sfär. Att människor genom inkarnationer, i olika kulturepoker, genom mörker, genom ljus varit närvarande. Ja i ett spektrum av dalar och berg. I ett spektrum av smärta och fred. In i världens alla hörn ser vi – trots allt – mänsklig närvaro. Det finns människor som oavsett ödeskaraktär har förmågan att vara i sitt öde och se. Inte blunda, inte längta bort, inte vara upptagen med smärta, sorg eller lidelser. Detta tillstånd av närvaro som ni människor bär i er som kraft – som skulle vi säga andlig moralisk realitet – det skapar er mänskliga historia och framtid. Utan människans vilja till närvaro ingen evolution. Detta liknar matematik. Just för att närvaro har i sig den egenskapen att den skapar mänsklighetens gemensamma bildsfär, människans gemensamma gestaltande av bilder. Och detta ser vi i er mänskliga historia nu som ett bokslut. Och det finns i oss – som verkar ur ett kosmiskt belyst perspektiv – en stor tacksamhet när vi betraktar er. Att er mänsklighetshistoria faktiskt ÄR framburen av närvaro. På så vis kan vi läsa av er historia, på så vis kan vi känna Gaias histora just för att den är skapad av er närvaro. Vi menar också att denna själs närvaro att hennes speciella närvaro i just detta mörker såsom det bredde ut sig över jorden i mitten av nittonhundra talet, gör ett bokslut. Ja så ser det ut. Att Etty Hillesum gör ett bokslut av en period i er mänsklighetsutveckling.
Vad gör hon för bokslut?
Hennes inkarnation gör ett bokslut för en typ av separation. Det finns i den mänskliga evolutionens historia en viktig sak nämligen människans förmåga att skapa i sitt inre egna bilder av verkligheten. Ja föreställningsförmågan, imaginationen lades ned i människans medvetande som ett frö och denna skulle vi säga revolutionerande egenskap är fröet till det vi känner som separationen och vägen ut ur paradiset. När människan levde i bilden (paradiset) fanns inte förmågan att samtidigt i medvetandet skapa egna bilder. Detta är vad vi kallar ett kvantumhopp, ja vi skulle säga ett individuellt kvantumhopp – att gå från att vara bilden till att skapa bilden blir människans första impuls till frihet, till det egna bildskapandet, det egna seendet. Så stort är detta steg att gud ropar i mörkret ”Du ska inga andra gudar hava jämte mig” Och ändå är det vad som sker. Att människan skapar sina egna gudar, sina egna vägar till frihet.
Hur ska vi förstå detta bokslut?
Ni kan ana detta bokslut genom Ettys erfarenheter i koncentrationslägret. Vi hör att hon där i det djupaste mörkret ser en vit jasmin. ”Finns det en ton som kan bära och omfamna allt? Både en överdådigt blommande jasmin och giftig gas” Denna hennes reflektioner öppnar vägar för att förstå jaget som princip – alltså på det sätt som jaget arbetar, nämligen den förmågan ni har att vara på två ställen samtidigt. Jaget är den kraft ni äger som delar sig utan att splittras! Och lyssna på detta noga nu! Att detta är jagets stora utmaning, att vara på flera platser samtidigt utan att splittras. Förmågan att erfara en vit jasmin samtidigt som den giftiga gasen sprider sig i lägret. I grunden är detta en mänsklig erfarenhet som handlar om att hantera det egna bildskapande utan att splittras, utan att uppleva separationen som tillstånd. Ni ska kunna skapa era egna bilder av verkligheten och också se andras bilder av verkligheten – utan att kriga om vems bild som är den rätta. Just för att det är i grunden bara bilder av verkligheten. Det är inte verkligheten. Det kommer en tid när era bilder av verkligheten återigen smälter samman med verkligheten. Då ni återigen upplever en typ av paradisisk verklighet. Men inte som den gamla – då ni omedvetet var i bilden. Detta nya paradisiska tillstånd handlar just om att hantera jagets förmåga att vara i den egna bilden av verkligheten samtidigt som att vara i verkligheten. Detta är ett framtida medvetandetillstånd. Förmågan att vara närvarande på två platser samtidigt.
Instagram exempelvis är ju ett pärlband av individuella bilder av verkligheten..
Instagram är just individuella bilder som världen härbärgerar. Alla dessa individuella bilder – när de betraktas av andra skapar en gemensam bild. Därför är närvaron viktig också på internet. Och därför ber vi er från vårat hjärta att lyssna på denna vår bön till er. Att ni sprider en god intention. Att trots mörkrets mest fasansfulla ansikten Ar jorden en god plats att leva på. Detta är den enda frekvens som håller evolutionen vid liv. Detta är närvarons hjärta. Detta är vad alla änglar sjunger just nu runt jorden ”Att jorden är en god plats att leva på” Bara den frekvensen har förmågan att driva inkarnationsimpulsen framåt. Annars kommer mänskligheten att dö och sakernas tillstånd vara annorlunda. xalo

25 reaktion på “Detta är närvarons hjärta. Detta är vad alla änglar sjunger just nu runt jorden ”Att jorden är en god plats att leva på”

 1. original louis vuittons outlet

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there properly I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. including the I want to tell you that all the productsd are true. in either case I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  original louis vuittons outlet https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 2. jordans for cheap

  I received my bag yesterday or even a They look and feel great much like the I’m so pleased with my purchase blue jays Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 3. cheap jordans for men

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. possibly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. exactly like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 4. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. otherwise the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. enjoy the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. regardless what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 5. cheap retro jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or possibly a the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. regardless what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 6. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. quite possibly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. an invaluable what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.cheaprealjordanshoes.com/

  Svara
 7. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. just like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. regardless what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.cheaprealjordansonline.com/

  Svara
 8. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as well the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. which includes I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. no matter what what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 9. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as well as the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. decline I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you ultimately choose what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 10. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. also the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. choose to I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. manner in which what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 11. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. similar to the reduction I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. manner in which what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.retrocheapjordansshoes.com/

  Svara
 12. cheap real jordans

  I received my shoes yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or maybe a I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. for instance the I will definitely be purchasing more items in the future. in any event It has been a pleasure.
  cheap real jordans https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 13. cheap jordans for sale

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or maybe I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. simillar to the I will definitely be purchasing more items in the future. manner in which It has been a pleasure.
  cheap jordans for sale https://www.realcheapretrojordanshoes.com/

  Svara
 14. cheap jordans for men

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. actually I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. such as the I will definitely be purchasing more items in the future. in either case It has been a pleasure.
  cheap jordans for men https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 15. cheap retro jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. actually A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. most notably Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  cheap retro jordans https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 16. cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. potentially A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. love the Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  cheap jordans https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 17. cheap real jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. for example Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  cheap real jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 18. buy cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. along with A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. much Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans https://www.cheapauthenticjordans.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *