Så är det i tider när Mars går retrograd att du hamnar i ett tomrum.

Jag har känt mig så tung de sista dagarna. Min kropp liksom dras mot jorden och vill bara vara i ryggläge. Inga tankar alls. Bara ett tomrum som surrar och surrar. Runtomkring. Vad är det?
Vi ser att detta är Mars retrograd i Skytten. All aktivitet som annars liksom skjuter ut ur Mars som små explosiva blixtar har avstannat men kraften i blixtarna har inte stannat det är rörelseriktningen som stannat. Så ser vi ett stort gap stiga upp ur horisonten – ett människogap. Ja det är en jätte som reser sig och Mars är där en liten prick i den jättens energifält. En liten prick men en intensiv sådan. Mars blir en surrande sensor som söker i jättens blodsystem efter blodproppar. Ja denna sensor kan tunna ut blodet och rena det.
Vad betyder detta?
Vad sker när Mars går retrograd? Jo den aktivitet som har en naturlig flödesriktining framåt stannar av och släpper sitt grepp om kroppen och öppnar ett tomrum. Så är det i tider när Mars går retrograd att du hamnar i ett tomrum. Så vad är då viktigt att göra i ett tomrum? Jo det mest naturliga är att dra sig tillbaka. Det är den gest ni naturligt gör när ni befinner er i ett tomrum – att det själsliga i er drar sig tillbaka. Detta tillbakadragande skapar i tomrummet ett bakåtsug som kan upplevas via den mänskliga gestalten som en hunger. En hunger efter att stoppa något i munnen, att svälja, tugga och fylla magen med något. Så väcker Mars retrograd i människan ett sug efter att tugga, svälja och smälta – men märk väl inte bara mat, inte bara näring också behovet att smälta intryck. Så väcker Mars retrograd i människan ett sug efter att smälta och processa själsliga intryck.
Mars står i Skytten
Mars i Skytten är i första hand riktad mot Gaia och stärker alla de avtryck som bildar en typ av minnesstruktur i henne. Alla minnen som finns i hennes matris precis under jordskorpan – dessa minnen strömmar upp under Mars retrograd i Skytten.
Vad är det för minnen Gaia bär precis under jordskorpan?
Det är blodspillan. Det är minnen på platser med stor blodspillan som aktiveras
Vad händer med dessa minnen?
Vi ser i Gaias ”blodsmatris” områden med levrat blod, områden med blod som behöver mjukas upp och förtunnas. Så kan ske att på platser där många människor mist livet att Gaia där inte kan andas ordentligt att ”det gamla blodet” det blod som tillhör en ”gammal världsbild” som bygger på splittring och separation behöver tunnas ut och integreras med moder jord. Detta väcker Mars retrograd i Skytten att rörelsekraften riktas inåt mot jorden och att Mars i den gesten aktivt renar de minnen som fått ”det gamla blodet” att stelna. Vad som sker när Gaias blodsplatser börjar andas igen är att det uppstår där impulser till helt nya arter på jorden – nya växter och nya djur. Det är en bra sak för evolutionen.
Saturnus är också retrograd i Skytten..
Saturnus i Skytten indikerar att starka väktarkrafter inkarnerar i Gaia. Det har pågått under en tid och vi ser dessa väktarkrafter som stora pelare djupt förankrade i Gaia
Vad är det för pelare?
Det är väktare som skapar och håller en ny matris för Gaia. Stora fält i den gamla minnesmatrisen arbetas bort. Så är det ordnat att den nya matrisen är väl förankrad av dessa väktare och vi känner dem som stjärnväsen som landat in i jordatmosfären. Helt nya kvaliteter i Gaia är på väg att växa fram – det är kosmiska krafter som går in i Gaia mycket starkare än det ni är på det klara med.
Vad innebär det?
När stjärnväsen närmar sig jorden kan vi förvänta oss helt nya nivåer av kommunikation. Det som dessa stjärnväsen skapar är det vi kallar jordkosmos. Denna nya matris – denna jordkosmos matris – strömmar mot er när ni närmar er naturen. Detta är vad Saturnus i Skytten har öppnat för.
Neptunus i Fiskarna är i kvadratur till mittpunkten mellan Mars och Saturnus
Neptunus i Fiskarna som speglar stjärnväsen i vattenelementet kan med denna aspekt också spegla stjärnväsen in i eld och jordelementet. Vi ber er försöka uppleva dessa pelarkrafter som andliga realiteter, som bärare av en ny matris på jorden som är mer genomsyrad av kosmos än den tidigare. Så är det drama som utspelar sig just nu i himlen så och på jorden – att Mars och Saturnus retrograd i Skytten skapar förutsättningar för att stjärnväsen ska kunna arbeta fram en ny matris – ett jordkosmos.
Hur kan vi som enskilda individer agera i detta skeende?
Ni kan vända erat ansikte mot Gaia och låta en introspektion uppstå. Ni kan smälta era själsliga intryck och känna hur hon tar emot dem och komposterar dem i det som är hennes kretslopp. Ni kan vända erat ansikte mot kosmos och känna hur tillhörigheten till ”Fader vår” är en del av er tidlöshet.

___emptyness____by_liek-d50f62f

24 reaktion på “Så är det i tider när Mars går retrograd att du hamnar i ett tomrum.

 1. jordans for cheap

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. like I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you ultimately choose what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  jordans for cheap https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 2. real cheap jordan

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  real cheap jordan https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 3. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. like the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 4. cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for example the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. either way what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans https://www.cheapauthenticjordanshoes.com/

  Svara
 5. cheap jordans sneakers

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. also the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. similar to I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans sneakers https://www.cheapjordanssneakers.com/

  Svara
 6. cheap real jordans

  I received my shoes yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or it may be I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. similar to I will definitely be purchasing more items in the future. blue jays It has been a pleasure.
  cheap real jordans https://www.realcheapretrojordanshoes.com/

  Svara
 7. cheap jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. as well I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. which includes the I will definitely be purchasing more items in the future. either way It has been a pleasure.
  cheap jordans https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 8. cheap real jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or perhaps I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. just like the I will definitely be purchasing more items in the future. anyway It has been a pleasure.
  cheap real jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 9. buy cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. which includes the Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans https://www.authenticcheapjordans.com/

  Svara
 10. cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. quite possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. prefer the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordans https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 11. cheap jordan shoes

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. potentially A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. for example the Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 12. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. and it could be A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. as good as the Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 13. cheap jordans for sale

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or possibly a A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including the Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 14. cheap jordans online

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. as well as A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to the reduction Very fast shipping. manner in which You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online https://www.retrocheapjordansshoes.com/

  Svara
 15. buy cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or sometimes A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to the Very fast shipping. direction You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans https://www.realjordansretro.com/

  Svara
 16. cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. to A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including the Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  cheap jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *