Fåglarnas uppgift är att öppna rum i det eteriska för att impulser från framtiden ska kunna inkarnera

Sedan jag träffade Purpurhönan och fick tillbringa tid med henne så har min relation till fåglar förändrats. De hjälper mig än djupare in i livets mysterier. Och att se hur de färdas på vindarna. Bara det.

Vad är ert perspektiv på våra vänner fåglarna?
Det finns en typ av skapelseberättelse såsom den gestaltar sig i Akashakrönikan, att Manu – den stora ande vi känner som Manu fick i uppdrag att omgestalta universum via färger. Alla färger som finns på jorden uppfattar ni via det astrala. Manu var ledare för ett släkte människoliknande gudar som skapar färg. När deras kroppar kommer i kontakt med jordatmosfären och syret i luften uppstår en typ av alkemi som skapar färg. Dessa människoliknande gudar var mytomspunna på jorden som ”Färgerna”. De kom i ett stort moln till vissa utvalda platser där de arbetar alkemiskt med jorden på så vis att de via konstitutionen i sina kroppar skapar färg. Deras kroppar innehåller metaller som i mötet med luftens syre färgar den jordiska tillvaron. Det uppstod under den här tiden ett överflöd i det astrala på jorden. En typ av paradisiskt tillstånd. Jorden öppnar sig mot kosmos på ett visst sätt, vi ser tydligt den gesten jorden gör mot kosmos när hon tackar för färgerna. Denna gest visar ett nytt steg i evolutionen.
På vilket sätt?
Det astrala överflödet behöver balanseras och förflyttas in i tidsströmmen. Ja du förstår astraliteten pågår i evigheten – utanför tiden. Den gesten som jorden gör mot kosmos ger henne en riktining in i tidsströmmen, ja hon riktar sig mot det galaktiska centret på så vis att hon öppnar sig för krafter från framtiden. Och vad är det då som sker? Det som sker är ett av de största offer som universum gestaltat. Manu, den vi känner som ledaren för ”Färgerna” låter transformera sitt ”folk” till fåglar. Den alkemi som deras kroppar skapar på jorden, de färger som där skapas låter han vändas inåt och kan på så vis omgestala deras människoliknande kroppar till fåglar. Fåglarna skapas för att väva i jordens framtidsmatris. När jorden gör gesten mot framtiden aktiveras tidsströmmen som är verksam i eterkrafterna. Så är det ordnat att det eterfält som omger jorden är fåglarnas livsrum där de via rörelser i luften skapar öppningar för framtidsimpulser att inkarnera på jorden. Fåglarnas uppgift är att öppna rum i det eteriska för att impulser från framtiden ska kunna inkarnera.
Är det därför de ”flyttar” och flyger mellan kontinenter?
Delvis. Fåglar behöver flyga över hela jorden. Olika fåglar öppnar olika framtidsimpulser. De öppnar portar till framtiden.
Från ert perspektiv. Vad betyder egentligen detta att stå i relation till framtiden?
För att rikta dig mot framtiden kan du lyssna till fåglarnas sång. Vad fåglar sjunger talar gudar. När du börjar förhålla dig till fåglarna på rätt sätt så öppnas din astralkropp mot fåglarnas astralitet som också är Gaias astralitet. Där finns koder in mot framtiden. Ja du förstår så fort du lämnar dina egostrukturer – som häftar i astralkroppen – så lämnar du en typ av maktspråk. Vi skulle inte säga att det finns nyanser av makt. Det finns makt eller avsaknad av makt. När du lämnar din personliga egostruktur runt makt och ställer dig in i fåglarnas ”tjänst”, in i deras framtidsrum. Då gör du dig tillgänglig för att framtiden ska kunna verka genom dig. Så viktigt är det att lämna sina personliga strukturer om makt.
Så fåglarna är en väg mot framtiden?
Fåglarna är de som bär och skapar förutsättningar för en ny maktstruktur på jorden. En sfär med nya frekvenser för hur ni kan förhålla er till makt och mellanmänskliga interaktioner. Och det vill vi säga till er att när ni är med och agerar i fåglarnas framtidsmatris då är ni med och befriar Lucifer – den fallna ängeln. Det är först då som Lucifer som ande kan verka in positivt i era liv.
purplehen

22 reaktion på “Fåglarnas uppgift är att öppna rum i det eteriska för att impulser från framtiden ska kunna inkarnera

 1. jordans for cheap

  I received my bag yesterday alternatively They look and feel great themselves I’m so pleased with my purchase blue jays Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

  Svara
 2. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and it could be the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in any event what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 3. cheap real jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or alternatively the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap real jordans https://www.cheapauthenticjordans.com/

  Svara
 4. cheap jordans for sale

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. quite possibly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 5. cheap retro jordans

  I received my shoes yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. maybe I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. appreciate the I will definitely be purchasing more items in the future. an invaluable It has been a pleasure.
  cheap retro jordans https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara
 6. jordans for cheap

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or alternatively I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. like I will definitely be purchasing more items in the future. manner in which It has been a pleasure.
  jordans for cheap https://www.cheaprealjordansonline.com/

  Svara
 7. cheap jordans for sale

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. potentially I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. similar to the reduction I will definitely be purchasing more items in the future. anyway It has been a pleasure.
  cheap jordans for sale https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 8. cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or maybe a A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. most notably the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordans https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 9. cheap jordans for sale

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or maybe A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. as good as the Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 10. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. alternatively A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. enjoy the Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 11. authentic cheap jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. maybe A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. themselves Very fast shipping. manner in which You guys have a loyal customer.
  authentic cheap jordans https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 12. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. otherwise A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to the reduction Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.cheaprealjordanshoes.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *