maj – astrology forecast

Från ett astrologiskt perspektiv. Vad händer i maj?
Vi ser att denna månad domineras av att fyra planeter rör sig retrograd. Från vårt perspektiv är den framåtriktade energin i dessa planeter stilla – men energin rör sig likaväl men inåt och nedåt. Retrograd energi suger individen inåt och nedåt – in i sig själv mot jorden. Att månaden innehåller så mycket retrograd energi indikerar att föreställningar som lever under ytan inte längre kan hållas låsta. Lögner och falska förespeglingar kommer att tvingas fram och belysas. Retrograda energier intensifierar upplevelsen av den personliga psykologin. Hur individen upplever sig själv hamnar i fokus. Kan hända pågår inte så mycket drama i det yttre men dramat pågår i individen. Ett intensivt tyst drama som belyser individen inifrån. Detta kan påverka sömnen. Att natten inte kommer som en befrielse utan att månaden kan komma att bjuda på många sömnlösa nätter. Kvadraturen mellan Jupiter och Saturnus skapar scenen för denna intensiva månad.

Vi har Jupiter 13 grader i Jungfrun i kvadratur till Saturnus 15 grader i Skytten. Jupiter trivs i princip bra i Jungfrun. Den expanderande, positiva kraft som strömmar genom Jupiter stödjer och mildrar Jungfruns aldrig sinade behov av fokus, detaljkunskap och noggranhet. Jupiter säger till Jungfrun att slappna lite av och njuta av det som hon redan har presterat och skapat. Jupiter är i princip en bra röst för Jungfrun som ger henne tillgång till förmågan att njuta av sina framgångar och inte bara leva i strävanskraften som är så karaktäristisk för Jungfrun. Hon vill alltid prestera lite bättre, lite till. Men vad sker då Jupiter saktar och backar och går baklänges? Egentligen upplever Jungfrun detta som en mindre katastrof. Hon känner att hon tappar kontrollen och Jupiter skapar tyvärr en typ av ensidig låsning i hennes relation till detaljer. Risken finns att Jungfruns hängivenhet åt fördjupning och analys och strävan efter förståelse för fenomen blir ytliga. Jupiter retrograd i Jungfrun tenderar att skapa stereotypiska bilder av framgång och välmående. När Jupiter är retrograd i Jungfrun – som är arketypsik bärare av hälsa – ser vi att de floskler och den ytlighet som präglar kommunikationen i hälsobranschen blir smärtsamt tydlig för individen. Den egna upplevelsen av välmående motsvarar inte ytliga beskrivningar av framgång. Vi har också Saturnus retrograd i Skytten som kvadrerar Jupiter och som separerar naturens kretsloppskrafter från upplevelsen av välmående. Detta skapar i individen en känsla av ”alla år av självförverkligande och inre arbete står mig upp i halsen!” Saturnus retrograd i Skytten säger att ”Trots alla dina år av fördjupning så drar jag dig längre och längre bort från kärnan till all utveckling”
Detta är den månad när ni upptäcker att alla självhjälpsböcker och år i terapi nödvändigtvis inte har hjälpt er till verklig kontakt med livskrafterna. Detta är den månad då ni mår bäst av att göra enkla ting i naturen utan prestation.

Vi ser också att Mars som generellt kanaliserar kraft och aktivitet och Merkurius som generellt kanaliserar kommunikation är retrograda och därmed förhindrade att flöda i naturligt utåtriktade banor. Detta gör att individen kan komma att känna på en avsaknad av stöd för den interna dialog som till vardags upprätthåller en viss livsstil. Jupiter i Jungfrun har med skapandet av livsstil att göra och när Jupiter är retrograd blir individens livsstil kraftigt ifrågasatt och med Mars och Merkurius retrograda – i första hand av individen själv. Detta är månaden då bilden av dig själv och din livsstil kraftigt raseras inifrån. Alla strukturer som inte stödjer dig på djupet genomgår en typ av självrannsakan. Och vi ser att det är bra. Vi ser att det är en nödvändighet för individen att frigöra sig från en prestationskultur – i första hand inom livsstilsområdet hälsa, välmående och framgång.

Hur kan vi förhålla oss till detta på bästa sätt?
En anledning för er att fördjupa er relation till kosmiska rytmer såsom planeternas rörelser genom jordsfären är att det i princip finns möjligheter för er att öka kunskap och medvetenhet om vad dessa rytmer innebär och på så vis utveckla ett intelligent och kärleksfullt förhållningssätt till dem. För att bäst förhålla sig till denna månads möjligheter skulle vi rekommendera er att ta avstamp från Jupiter i Jungfrun som i sitt retrograda tillstånd speglar något i er livssituation som ni i realiteten behöver förbättra men som ni i praktiken blundar för. Jupiter retrograd i Jungfrun är redo att kommunicera och möta de lögner som du tenderar att upprepa för dig själv. Om dig själv. Detta är den månad då Merkurius kommunicerar dina lögner om dig själv väldigt högt. Ja så högt att du omöjligt kan undgå att höra dem. Det är bättre att varsamt skåda in i det rummet där du hör hur du kommunicerar till dig själv om vem du är istället för att låta Saturnus i Skytten på ett drastiskt sätt visa dig dina begräsningar. Och det vill vi säga. Att Jupiter släpper sin retrograd den 13 maj och Merkurius den 24 maj. Medan Mars inte släpper sin retrograd förrän den 29 juni. Så ni har god tid på er innan Mars återigen vänder sig utåt och vill förändra världen. Vi råder er till att använda den retrograda Marskraften till att förändra föreställningar om er själva som inte längre stödjer er verkliga identitet. Ert Jag.

vitsippor

24 reaktion på “maj – astrology forecast

 1. cheap louis vuitton

  I just wanted to thank you guys for the series. I go to the site 3-4 times a week to see what’s new out there or perhaps a I’ve always wanted to buy from here, but wasn’t quite sure. After reading all the feedback from customers I decided to join. which includes the I want to tell you that all the productsd are true. in either case I emailed them and they got back to me right away and my Packages arrived a day early. What more could you want? Great site, great service!!!
  cheap louis vuitton https://www.louisvuittonsoutlet.com/

  Svara
 2. cheap jordans for men

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. nor the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for example the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you decide what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men https://www.jordanb2c.com/

  Svara
 3. cheap jordans for men

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. alternatively the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. manner in which what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men https://www.bestretro-jordans.com/

  Svara
 4. buy cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. similar to the reduction I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. no matter what what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  buy cheap jordans https://www.cheapretrojordan.com/

  Svara
 5. buy cheap jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  buy cheap jordans https://www.cheaprealjordan.com/

  Svara
 6. cheap jordan shoes

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. such as the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. anyway what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes https://www.cheapjordansstore.com/

  Svara
 7. cheap real jordans

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. in addition to the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for instance I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you decide what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap real jordans https://www.realcheapretrojordanshoes.com/

  Svara
 8. cheap jordans for men

  I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or maybe the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. in either case what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men https://www.cheapauthenticjordanshoes.com/

  Svara
 9. cheap real jordans

  I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. and even I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. cherish the I will definitely be purchasing more items in the future. you decide It has been a pleasure.
  cheap real jordans https://www.airretrojordans.com/

  Svara
 10. cheap jordans for sale

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. quite possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. the same as the Very fast shipping. you decide You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale https://www.cheaprealjordanshoes.com/

  Svara
 11. cheap real jordans

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or even a A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. much Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap real jordans https://www.realjordansshoes.com/

  Svara
 12. cheap jordans for men

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or alternatively A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. which includes the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men https://www.realcheapjordan.com/

  Svara
 13. cheap jordan shoes

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. and it could be A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. particularly the Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes https://www.cheapsneakeronline.com/

  Svara
 14. retro jordans shoes

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. like the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  retro jordans shoes https://www.retrojordansshoes.com/

  Svara
 15. jordans for cheap

  This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or perhaps a A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to Very fast shipping. either way You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap https://www.cheapretrojordansshoes.com/

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *