Sköldkörteln – ett energiperspektiv

En naturlig del av min kunskapsutveckling är att fördjupa förståelsen för energiperspektivet på organen och dess funktioner i kroppen. I mina behandlingar och sessioner stimuleras läkningsprocesserna av en bredare förståelse för hur kroppen som helhet står inställd i olika matriser. Jag märker att läkningsprocesser påverkas positivt när energinperspektivet talar. Jag fick en fråga från en klient om sköldkörteln. Här lite text om den.

Från ett energiperspektiv. Vad har sköldkörteln för funktion i kroppen?
Sköldkörteln är en växlingsfördelare mellan huvudorganisationen och kroppen. Har du en obalans i sköldkörteln får du antingen ett övertryck i huvudet eller i kroppen. Vi närmar oss alltid sköldkörteln såsom vi närmar oss okända planeter eller himlafenomen i kosmos. Vi ser den som en indigofärgad krater med guldstänk. Det finns mycket dolda resurser i sköldkörteln. Det är ett av de mest hemliga organen i kroppen.
Hemlig på vilket sätt?
Hemlig på så vis att sköldkörteln talar inte, använder inte kroppsmatrisen som sin kommunikationsplattform. Använder kosmos.
Vad betyder det?
Det betyder att sköldkörteln isolerar sig till viss del från andra organ och drar sin kommunikation inåt i sig själv och uppåt.
Varför?
Från vårt perspektiv – för att kroppen från ett evolutionärt perspektiv behöver det. Sköldkörteln bär på kroppens DNA från ett kommunikationsperspektiv, bär i sig de kommunikativa koderna för kroppens evolution. Bär i sig alla koder bakåt mot en forntid och framåt mot en framtid. Därför är det viktigt att det finns en viss isolerande tendens här. Koderna bevaras till viss del i sköldkörteln.
Om en person upplever en typ av obalans i sköldkörteln..
Med stor sannolikhet är då sköldkörteln förstorad.
Vad innebär det?
Att den skaver och arbetar som en kaktus in mot kroppen. Tyvärr är det väldigt lätt att sköldkörteln förgiftar kroppen och skapar domingssymptom och svullnader i vävnader. Sköldkörteln blir som en kaktusfrukt med taggar som skapar små inflammatorer i vävnader som kapslar in vätska och bildar ödem och svullnader. Detta är tyvärr sköldkörtelns reaktion. Eftersom den inte arbetar in mot kroppsmatrisen i första hand så har den en tendens att förgifta sin egen livsmiljö. Det är en sorg för kroppen att hantera en sådan komplexitet.
Varför blir det så?
Omvänt så filtrerar sköldkörteln mängder av obalanser från andra kroppsorgan. Tröga frekvenser, det vi kallar ”demoniska kroppsprocesser” filtreras och centrifugeras för att kunna lämna kroppen. På så vis är sköldkörteln porten till den kosmiska matrisen. Rent tekniskt så är det den personliga ängeln som är ett filter mot högre frekvenser och ängeln står i nära förbund med sköldkörteln.
Vad har hänt då sköldkörteln förgiftar kroppen?
Det är att filtret inte fungerar som det ska. Åh! Det är så vanligt! Vi ser det hos så många människor. Men förgiftningen är kanske inte så stor så det går att leva med den. Men i längden är det inte hälsosamt för människans allmäntillstånd. Vad denna förgiftning egentligen gör är att den skapar en förhöjd temperatur i vävnaderna som genererar en typ av hyperaktivitet. Denna hyperaktivitet är en kronisk typ av det ni kallar stress.
Vad menar ni med att sköldköretln är en växlare mellan huvudorganisationen och kroppen?
Det är viktigt att se att kroppen de facto består av två skilda system. Huvudsystemet och Kroppssystemet. Sköldkörteln har en viktigt funktion som växlare och energivändare i kroppen mellan dessa system. När funktionen är nedsatt skapas antingen ett övertryck i huvudet eller ett övertryck i kroppen. Lite beroende på vilken typ av energiproblematik det är.
Hur ser den vanligaste problematiken ut?
En vanlig problematik är en stark aktivitet av det vi kallar ”demoniska” energier som strömmar från olika organ och som centrifugeras runt sköldkörteln och som av olika skäl inte helt kan strömma igenom och ut mot den personliga ängeln, som inte kan lämna kroppsmatrisen och filtreras ut i den kosmiska matrisen.
Varför blir det så?
Det beror på karaktären på de demoniska energierna. Det är individuellt. Det blir en överbelastning för sköldkörteln som då tyvärr reagerar instinktivt och förvandlas till en giftig kaktus för att försvara sig.
Det låter…svårt..
Ja vi skulle säga att det är svårt. Just sköldkörtelproblematik när det uppstår är svårt.
Vad kan vi göra?
Dels så behöver vi känna på karaktären och aggresiviteten i sköldkörtelns försvar. Så behöver vi försöka se vad det är för demoner som behöver lämna kroppen.
Var kommer demonerna ifrån?
Med stor sannolikhet från andra organ i kroppen som i sin tur står under inspiration från planetariska influenser. I första hand från de planeter vi kallar Kentaurer.
Vad annars är viktigt att göra?
Vid alla sköldkörtelproblem kan kontakten med den personliga ängeln förstärkas. När sköldköretln blir överbearbetad så låser sig kommunikationen med den kosmiska matrisen. Den personliga ängeln som är en del av filtreringen kan stärka och hjälpa sköldkörteln i detta trängda läge. sköldkörtelfjäril1

7 reaktion på “Sköldkörteln – ett energiperspektiv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *