vi kallar detta den svarta kvadratens decennium

Jag känner en typ av renässans, det är en esoterisk renässans som jag upplever. En nystart för den dolda verklighetens faktiska värde. Det är en stark vördnad inför de krafter som bär fram världen, krafter som finns och är verksamma men som är dolda för ögat.

Jag var på ett seminarium på Moderna Museet i helgen som handlade om den dramatiska utveckling som mänskligheten gick igenom runt förra sekelskiftet
Så vad är det som sker under denna period? Vad är essensen av mänsklighetsutvecklingen som jorden då hanterar. Det är just det att det mänskliga medvetandet ska frigöra sig från det dunkla och träda in i det skarpa. Det finns en stor angelägenhet från sfärerna under denna period att kommunicera med människan på ett nytt sätt, det finns en angelägenhet för människan att börja urskilja ord! Ja att börja lyssna på enskilda ords betydelse istället för att lyssna på hela meningars betydelse.
Vad är det för skillnad för oss?
Ett ord bär en solid energi medan en mening – som ju är sammansatt av ord – bär en öppen energi. Detta har med meningsskapande att göra. Vi ser att meningar bär meningsskapande kvaliteter medan ord i sig bär godtyckliga kvaliteter. Så det som sker under denna viktiga period i er mänsklighetsutveckling är att ni utvecklar en ny relation till språket, till kommunikation – och också en relation till det i världen som är godtyckligt. Ja vi skulle säga att den mening som sätter punkt för sin egen meningsskapande kvalitet är meningen ”Gud är död” Detta är den olyckliga själen Nietzsche absoluta övertygelse, detta är vad han i sin själ upplever – och vi ser att från detta perspektiv är det sant. Från ett energiperspektiv urskiljer ni det enskilda ordets solida energi med den sammansatta meningens öppna relativistiska energi.
…från ert perspektiv – hur går denna urskiljning till?
Först och främst är det planeten Uranus som är bärare av denna förändringsprocess. Uranus träder in i ert medvetande redan år 1781 och aktiverar denna förändringsprocess med de tre orden ”liberté, egalité, fraternité” (frihet, jämlikhet, broderskap). Ja den franska revolutionen var en ordets revolution där ordet för första gången i er historia friställdes från sin kontext och bar en egen verklig förändringskraft i sig. Runt hundra år senare fördjupas processen och de väsenskrafter som är bärare av de solida kommunikationsenheterna börjar strömma in mot jorden på bred front. Detta har nu många effekter på ert medvetande, på er teknologiska utveckling och er mänskliga kulturella själsliga utveckling. Vi ser väsenskrafter som arbetar med medvetandets utveckling, vi ser det i den esoteriska skolningen, hur det teosofiska sällskapet bär in denna ström och skapar en arena för olika medvetandeexperiment, med seanser, med automatskrift, med det ni då kallade spiritisktiska metoder. Vi ser väsenskrafter som arbetar med den praktiska tillämpningen av denna medvetandeström, vi ser hur de inspirerar vetenskapsmän/kvinnor och uppfinnare till nya innovationer inom kommunikationsområdet. Vi ser hur dessa innovationer tydliggör dolda kommunikativa sammanhang och strukturer. Hur de synliggör den osynliga världens kommuniktion. Vi ser innovationer som hanterar ljudvågor – telegrafen, vi ser innovationer som hanterar elektromagnetiska vågor – röntgen, vi ser innovationer som hanterar ljus- och värmevågor– electricitet. Och vad är väl allt detta? Det är kommunikativa väsenskrafter dolda för ögat.
Och så, vad sker inom den kulturella sfären?
Vi ser här i konsten hur figurativa målningar övergår till abstrakta och symboliska färgfält. Vi kallar detta den svarta kvadratens decennium. Ja från vårt perspekiv speglar denna omtalade svarta kvadrat denna av Uranus inspirerade förändringsprocess. Den svarta kvadraten som återkom i många konstnärers uttryck är symbolen för ordet. Den solida energin som står för sig själv.
Hur ser ni detta speglas i världen just nu?
Vi ser dessa väsenskrafter som är bärare av de solida kommunikationsenheterna, vi ser dem i alla ettor och nollor som bär upp den gigantiska kommunikationsmatris ni kallar internet. Det betyder att uranusimpulsen som trädde in på världsscenen år 1781 nu har kommit till en typ av slutpunkt. Det är dags nu att skapa mening igen, att börja sätta ihop orden igen. Det är dags att skapa vackra poetiska meningar som ger er värld ett skimmer av mening och en känsla av sammanhang. Men märk väl! Utan det enskilda ordets energi hade det inte funnits ett godtycke i världen – det ni kallar random – och utan random – ingen mänsklig frihet.

2 reaktion på “vi kallar detta den svarta kvadratens decennium

  1. Camilla Jensen

    Wow!!!! Tråden är så stark… de fortsätter starkt . Tack! Så klara formuleringar där varje ord får sin vikt i en mening:-D

    Svara
  2. Charlotte Ericsson

    Jaaa… ”Det är dags att skapa vackra poetiska meningar som ger er värld ett skimmer av mening och en känsla av sammanhang.” Poesin kommer att bli/är en av vår tids viktiga ledsagare – min övertygelse. Jenny – igen och igen, tack!

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *